Gå direkt till innehåll
Viktigt steg mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar

Pressmeddelande -

Viktigt steg mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar

I dag presenterar revisorernas branschorganisation, FAR, en ny idéskrift med konkreta tips om hur bostadsrättsföreningar kan göra årsredovisningar mer informativa och fungera bättre som beslutsunderlag.

- Det här är ett viktigt steg på vägen mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar. Genom den här idéskriften skapas möjligheter till förbättrad information över föreningens ekonomi. Det ger ett bättre beslutsunderlag för såväl boende som blivande medlemmar i en bostadsrättsförening, säger Niklas Widebeck, ekonomichef HSB Riksförbund.

Bakgrunden till idéskriften Om årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Modell Bättre är den debatt som varit om redovisningen i bostadsrättsföreningar. Där utgångspunkten varit Bokföringsnämndens beslut att förbjuda progressiva avskrivningar vid tillämpning av det så kallade redovisningsregelverket K2.

I idéskriften framgår vikten av att få information om hur föreningen avser att finansiera sina framtida utgifter.

- Nu återstår nästa avgörande steg för att få långsiktig ordning i avskrivningsfrågan. Det krävs en genomgripande översyn av nuvarande regelverk. Endast så kan vi få ett regelverk som är tydligt och begripligt för konsumenter och bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Niklas Widebeck.

Idéskriften är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC. Nästa steg är att ta fram förslag till helt ny redovisning av bostadsrättsföreningar. Och samtidigt föreslå nödvändiga förändringar i lagstiftning och normgivning.

Här kan man ladda ner idéskriften i sin helhet.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Niklas Widebeck

Niklas Widebeck

Utredningschef, HSB Riksförbund 0708-944 552
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden