Gå direkt till innehåll

Kategorier: andrahandsuthyrning

Nytt rättsfall gällande andrahandsupplåtelse av svårsåld bostadsrättslägenhet

Nytt rättsfall gällande andrahandsupplåtelse av svårsåld bostadsrättslägenhet

En bostadsrättsförening som har ställts inför ett juridiskt problem känner säkert till att det ofta inte finns ett uttryckligt svar eller lösning på den specifika situationen i bostadsrättslagen. Praxis är därför ett viktigt komplement till lagstiftningen eftersom det i rättsfall går att utläsa hur lagen ska tolkas och användas. Den 3 november 2023 kom ett intressant beslut från Svea hovrätt (H 10

Majoritet i Riksdagen kan fälla regeringsförslag om ändrade regler för andrahandsuthyrning

Regeringen verkar inte få majoritet i Riksdagen för sitt förslag att ändra reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. En enkät från tidningen Hemma i HSB, som kommer ut den 11 september visar att de rödgröna och Sverigedemokraterna säger nej till förslaget som går ut på att bostadsrättsföreningarna inte längre ska ha möjlighet att ge tillstånd för andrahandsuthyrningar

Undersökning ger underbetyg till regeringens förslag om andrahandsuthyrning

2 000 styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar har svarat på en enkät om regeringens förslag till ändrade regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Över 80 procent motsätter sig förslaget . Ca 40 procent anser att de redan har problem med andrahandsuthyrningar med nuvarande regler och på betygsskalan 1-5 är det nästan hälften av de svarande som ger betyget 1 för regeringens förslag.

Vad tycker bostadsrättsföreningarna om förslaget till utökad andrahandsuthyrning? Opinionsmöte i morgon med hundra styrelseledamöter

I morgon den 30 maj presenteras resultatet en opinionsundersökning bland över tusen svarande styrelseledamöter i HSBs bostadsrättsföreningar. Den visar vad bostadsrättsföreningarna anser om regeringens förslag att låta det bli fritt för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand utan tillåtelse från bostadsrättsföreningen.

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden