Pressmeddelande -

EU-kommissionen står svarslös inför bostadskrisen

Kritiken av den svenska bostadspolitiken kvarstår i EU-kommissionens landrapport som publicerades den 27 februari. En rapport som årligen analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik. Den är i stora delar lätt att instämma i, men det saknas något i analysen.

Sverige har höga produktionskostnader, hög privata skuldsättning, lågt utbud av planlagd mark och en skattepolitik som gynnar ägande. Allt detta har bidragit till eller är konsekvenser av den bostadskris vi står inför.

Kommissionen riktar kritik mot hushållens höga skuldsättning, samtidigt som den berömmer den svenska staten för dess låga skuldsättning. Kommissionen kritiserar den svenska modellen på hyresmarknaden med förhandlande parter och starkt konsumentskydd, samtidigt som den beklagar bristen på rimligt prissatta hyresrätter. Slutsatsen verkar vara att bostäder ska byggas utan att varken stat eller hushåll ska skuldsätta sig. Och prisvärda bostäder ska uppstå utan ett starkt konsumentskydd mot plötsliga hyresökningar.

Den som roar sig med att läsa andra landrapporter, exempelvis Tysklands, kan se att kommissionen står relativt svarslös inför länder som har en bostadspolitik som är mer till deras smak, men där man ändå tvingas konstatera att byggandet inte når upp till behoven.

Ändå fortsätter kommissionen att föreslå samma avregleringspolitik som testats under 25 års tid, och som varken i Sverige eller i Europa bidragit till att lösa den bostadsbrist som istället förvärrats.

För att komma till rätta med de brister som kommissionen identifierar vill vi se ett finansieringssystem som upprätthåller byggande över konjunkturcykeln och stärker konkurrensen på bostadsmarknaden.

–Vi vill se en skattereform för bostadsmarknaden som jämnar ut spelplanen mellan ägt och hyrt boende. Och vi behöver en ny bostadsförsörjningslag som förtydligar alla kommuners skyldighet att planera för ett bostadsbehov, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Ämnen

  • Energifrågor

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Peter Skeppström

Presskontakt Pressansvarig 0725-09 11 63

Sofia Zouagui

Presskontakt Pressekreterare 073-3491121

Teo Strömdahl Östberg

Presskontakt Pressekreterare 0739-15 65 59

Relaterat innehåll