Gå direkt till innehåll
SME Climate Hub är ett gemensamt initiativ från ICC, Exponential Roadmap Initiative, We Mean Business Coalition och FN:s kampanj Race to Zero
SME Climate Hub är ett gemensamt initiativ från ICC, Exponential Roadmap Initiative, We Mean Business Coalition och FN:s kampanj Race to Zero

Pressmeddelande -

Nya verktyg hjälper småföretag att nå klimatmålen

SME Climate Hub lanserar, i samarbete med Oxfords universitet, en uppsättning verktyg och resurser som ska hjälpa små och medelstora företag (SME-företag) att stärka sitt klimatarbete. De kostnadsfria verktygen fokuserar på minskning av koldioxidutsläpp, större resiliens i företagen och ökade konkurrensmässiga fördelar.

Fem år efter att Parisavtalet signerades är det tydligt att åtgärder från alla sektorer i samhället är nödvändiga för att målen ska uppnås. Inte minst är små och medelstora företag, som bärande delar av de globala värdekedjorna, viktiga för att övergången till nettonollutsläpp i den globala ekonomin ska kunna påskyndas.

SME Climate Hub lanserades tidigare i år av ICC, Exponential Rodmap Initiative, We Mean Business och FN:s kampanj Race to Zero. Syftet är att mobilisera och stödja SME-företag världen över genom att erbjuda en heltäckande plattform för att göra internationellt erkända klimatåtaganden, få tillgång till verktyg och resurser samt ta del av incitament utformade för att göra det enklare än någonsin för SME-företag att minska sina koldioxidutsläpp, utveckla gröna innovationer och stärka sin motståndskraft.

Verktygen, som har utvecklats i samarbete med Oxfords universitets forskningslag ”Net Zero Climate Research and Engagement”, har nu lanserats på SME Climate Hub och kommer att hjälpa SME-företag att halvera utsläpp till 2030, uppnå nettonollutsläpp till 2050 och att årligen utvärdera sitt arbete. I ett inledande skede har verktyg släppts för att mäta och hantera utsläpp, öka resurseffektivitet och sänka omkostnader samt att spåra och kommunicera framsteg. Förutom praktiska verktyg släpps också en uppsättning resurser och tjänster som kan vägleda SME-företagen vidare i deras klimatåtaganden.

SME-företag från 31 länder har redan rapporterat sina klimatåtaganden i linje med SME Climate Commitment, och kan nu börja använda verktygen. Många svenska företag var tidigt engagerade i SME Climate Hub – en komplett lista återfinns på plattformens hemsida.

Flera multinationella bolag såsom Ericsson, IKEA, Telia, BR Group, Unilever och Nestlé, som själva satt mål om att halvera sina utsläpp till 2030, har också åtagit sig att stötta SME Climate Hub genom initiativet ”1,5°C Supply Chain Leaders”. Företagen har gjort ambitiösa åtaganden att inkludera klimatrelaterade mål i sina upphandlingskriterier och att arbeta med SME-företagen i sina leveranskedjor för att halvera utsläpp innan 2030 och leverera netto nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Genom SME Climate Hub kommer de också att erbjuda konkreta verktyg, dela erfarenheter och utbyta s.k. best practices för implementeringen av långtgående klimatstrategier.

Inför nästa runda av FN:s klimatförhandlingar (COP26) i Glasgow i november 2021 uppmanas SME-företag över hela världen att signera SME Climate Commitment, dels för att visa ledarskap vad gäller klimatåtgärder, dels för att ta del av nyttan som en mer hållbar affärsstrategi innebär.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:

– SME Climate Hub ger även småföretag med begränsade resurser tillgång till de verktyg som behövs för att leva upp till krav från kunder, regeringar och samhället i stort. Utbudet av verktyg kommer att bidra till att jämna ut spelplanen för dessa företag som vi vet vill bidra, men som ofta har svårt att veta hur de ska inleda sin väg mot en mer hållbar framtid.

Relaterade länkar

Ämnen


I 100 år har Internationella Handelskammaren (ICC) arbetat för att främja öppenhet och frihandel. ICC bildades efter Första världskrigets slut 1919 av de s.k. Merchants for Peace, en grupp handelsmän som agerade i övertygelsen att starkare kommersiella relationer över landsgränser skulle minska risken för krig och väpnade konflikter.

Idag är ICC världens största näringslivsorganisation, med verksamhet i över 100 länder. Organisationen utgör näringslivets röst på den globala arenan, bland annat i FN och WTO. ICC arbetar med tvistlösning genom en av världens största skiljedomstolar, ICC Court of Arbitration. ICC arbetar även för att underlätta internationell handel genom att utveckla verktyg för företags självreglering. Ett av de mest kända är ICC:s Regler för etik i reklam och marknadskommunikation, som i Sverige används av Reklamombudsmannen i deras granskningar.

Presskontakt

Kajsa Persson-Berg

Kajsa Persson-Berg

Presskontakt Director of Communications Kommunikation/Press 0761037878

Relaterat innehåll

ICC – näringslivets världsorganisation

Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.

ICC Sweden
Besöksadress: Storgatan 19
11451 Stockholm
Sverige