Gå direkt till innehåll
IoT kan effektivisera i vården

Pressmeddelande -

IoT kan effektivisera i vården

Att inte veta var saker är i sjukvården ger en ökad osäkerhet, tidsspillan och är ett slöseri med knappa resurser. Induo har en IoT-lösning som kan göra skillnad.

På sjukhus och andra vårdinrättningar där hårda prioriteringar behöver göras ska inte tid läggas på att lokalisera rullstolar, sängar och viktiga maskiner. Samtidigt är det en svår balansgång eftersom patienter flyttas och resurser flyter fritt på en avdelning och mellan avdelningar. Genom att förse personal med information i realtid om var utrustning finns kan värdefull tid sparas. En sköterska med en surfplatta kan i realtid se var det finns en ledig säng eller lokalisera en rullstol.

Sjukhuslogistik är komplicerad, oavsett vilket sjukhus du besöker. En IoT-lösning kan användas för att spåra olika saker. Genom effektiv spårning av saker i realtid, kan man minska tiden det tar att hitta rätt maskin, säng eller liknande. I slutänden kan man alltså minska tiden det tar för en patient att få rätt hjälp.

Induo kan erbjuda spårning av tillgångar i realtid för sjukhus med teknik baserad på Wirepas MESH-teknik. Fasta ankare ansluter automatiskt till varandra och utgör ryggraden i systemet. Dessa ankare är batteridrivna och självkonfigurerande. Varje enhet som en säng, rullstol eller maskin kan förses med taggar som kan spåra tillgångar ned till någon meters noggrannhet.

Med denna lösning kan ett komplett nätverk av sensorer, fast infrastruktur och spårningstaggar snabbt byggas upp. Tekniken kan användas för att visualisera tillgångar och kollegor, data kan användas för att boka exempelvis en säng, en maskin eller en rullstol direkt i en app samt även påkalla en kollegas uppmärksamhet.

Genom MESH-teknik kan skapas en robust radiomiljö som kan välja bästa möjliga kanal, hitta alternativa kommunikationsvägar och är därmed perfekt även för krävande miljöer. Det kan också hantera stora mängder samtidiga användare. Trafiken lastbalanseras jämnt mellan de olika noderna, vilket ger maximal bandbredd och minimal energiförbrukning.

Kort och gott, tekniken är mycket lämplig för komplexa miljöer som sjukhus. Data från alla taggar kan användas föra att ta fram både longitud- och latituddata för att visualisera utrustning, temperatur och annan data i en app där man kan se allt inplacerat på en ritning.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av närmare 100 års arbetserfarenhet av kommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo är generalagent för Advantech B+B Smartworx, Cerio, CompleTech, ELA Innovation, Eldes, Encore Networks, Jay Electronique, Lantech, Lantronix, Radwin, Satel, Schmidt Electronics och Teltonika.

Presskontakt

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Teknik/marknad, presskontakt 08-659 41 05

Relaterat innehåll

Trådlös kommunikation och industriella ethernetnätverk

Med närmare 100 års samlad erfarenhet av kommunikation och under affärsidén "pålitliga kommunikationslösningar i tiden" levererar Induo produkter och tjänster för kommunikation. Induo AB riktar sig mot proffsanvändare med produkter för överföring av data, larm eller styrsignaler via nätverk eller trådlöst. De huvudsakliga produktgrupperna är radiomodem, 3G/4G router, SMS larm, fjärrstyrning, GSM/3G modem samt switchar och nätverksroutrar.

Induo är generalagent för Satel, Conel/Advantech B+B Smartworx, Maestro Wireless, Cerio, RADWIN, Jay Electronique, Encore Networks, Lantech, Teltonika och Eldes.

Induo AB
Rökerigatan 19
121 62 Johanneshov