Gå direkt till innehåll
Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar

Pressmeddelande -

Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar

En regering som säger sig vilja utjämna skillnaderna i yrkeslivet för män och kvinnor måste se hur dagens asylpolitik påverkar kvinnliga yrkesgrupper.

Den oordning och oreda som den tillfälliga begränsningslagen skapat slår inte hårt bara mot barn och ensamkommande ungdomar, utan också mot alla dem som finns runt omkring dem – till övervägande del kvinnor: lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal, socialsekreterare, hvb-personal, familjehem.

December 2017 fick socialminister Annika Strandhäll ett brev med begäran om psykologiskt stöd till familjehemsföräldrar, volontärer och andra som möter ungdomarna. Det hade kommit signaler om sekundär traumatisering hos hjälpare som stod de utvisningshotade nära.

Situationen är inte bättre idag. Att en ungdom som man lyssnat på, stöttat, hållit om på nätterna tas i förvar på obestämd tid, sedan plötsligt drogas och med handfängsel förs ut på en resa till ett okänt farligt land – det är som att förlora sitt eget barn.

Även personal blir sjukskrivna – inte på grund av de historier de får höra, utan på grund av den maktlöshet de upplever när de inte har någon möjlighet att hjälpa. När skolorna förlorar lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal så drabbar det även övriga skolelever.

En annan yrkesgrupp som drabbas är de inom vård och omsorg. De ungdomar som hotas av utvisning hade varit ett välkommet tillskott i ett läge där dels den äldre generationen ökar stort i antal, dels ungdomskullarna är mycket små. Att de flesta ungdomarna är manliga skulle bidra till att minska mansunderskottet i vården.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.

Barnkonventionen måste omfatta alla barn DN Debatt 18.7.2018

Barnens bästa i skymundan när asylärenden överklagas Linköpings universitet 30.1.2017

Anna har bott hela sitt liv i Sverige - är det verkligen barnets bästa att utvisa henne till en diktatur? Dagens Juridik 6.12.2018

Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

Förteckning över rapporter om asylpolitiken

#barnungaimigration 

Media äger rätt att publicera texten med angivande av källa. 

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 235 52 76 
Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med över 24 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.