Bokprojektet Den onödiga flyktingkrisen går framåt!

Pressmeddelande -

Bokprojektet Den onödiga flyktingkrisen går framåt!

Det var i december 2020 som vi fick idén - att göra en bok av våra texter. Varför? För att en tryckt bok kommer att finnas på bibliotek, även på universiteten - den försvinner inte som en hemsida. För att en tryckt bok är vederhäftig, den kan man citera ur t.ex. på Wikipedia. Sist men inte minst: Ingen ska kunna säga "det visste jag inte". 

Projektet växte, boken blev mer heltäckande och antalet författare växte - nu är vi cirka 35 personer som bidragit med texter. Trots den korta tiden är vi långt framme. Projektet består av flera delar:

Hemsidan. Här läggs alla kapitel i boken ut. Dessutom finns en sida där vi lägger korta texter med anmärkningsvärda exempel från asylprocesser. Under "aktuellt" kan man följa projektets utveckling, liksom på facebooksidan.

Temanummer av Ordfront Magasin 3-2021, kommer ut i juni. Här står projektet för så gott som alla texter. Tidningen kommer att säljas via Stöttepelaren då den är borta från Pressbyrån.

Artiklar i olika tidningar. Vi har många opublicerade texter av olika slag, och kan skriva nya om det behövs.

Den tryckta boken kommer ut i oktober, på Migra förlag. Även den kommer att säljas via Stöttepelaren. 

Webbinarier och konferenser

Fredag 28 maj kl 10. Arena Idé ordnar ett webbinarium.

Måndag 31 maj kl 18.30. Etikkommissionen i Sverige håller zoommöte. Anmälan krävs.

Från 14 september: Barnrättsdagarna där vi har ett seminarium.

Oktober: Fysiskt boksläpp planeras.

Håll utkik på hemsidan och facebook för ytterligare events!

Ämnen

 • Rättsfrågor
 • Regering
 • Mänskliga rättigheter
 • Riksdag
 • Frivilligarbete
 • Kriser
 • Partier, rörelser
 • Flykting-, migrationsfrågor
 • Internationella avtal, samarbeten
 • Barn, ungdom

Taggar

 • asyl
 • ingrid eckerman
 • ensamkommande barn
 • utvisning
 • afghanistan
 • den onödiga flyktingkrisen
 • asylskäl
 • asylsökande
 • ensamkommande
 • flykting
 • migrationsverket
 • moratorium
 • stoppa utvisningarna
 • tvångsutvisning
 • denonödigaflyktingkrisen

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 
För en mänsklig flyktingpolitik 2021! (en digital demonstration på facebook)
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (hemsida) 
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (facebookgrupp med över 23 000 medlemmar) 
Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och unga 
How safe is Afghanistan? (Konferens 2018)

Kontaktpersoner 
Webmaster och redaktör: Ingrid Eckerman  ingrid.eckerman at gmail.com 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 
Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Relaterade nyheter