Matilda Brinck-Larsen, nominerad för det "stora" Raoul Wallenberg-priset 2018, flankeras av Ungt Kurage-vinnarna Ali Zardadi och Zahra Samadi.
Matilda Brinck-Larsen, nominerad för det "stora" Raoul Wallenberg-priset 2018, flankeras av Ungt Kurage-vinnarna Ali Zardadi och Zahra Samadi.

Pressmeddelande -

Stöd till flyktingar: En prisad folkrörelse

Idag 27 augusti, på Raoul Wallenbergs dag, delar Raoul Wallenberg Academy ut ungdomspriset Ungt Kurage till fem ungdomar som ”med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang”. Två av pristagarna är afghanska ungdomar som får priset för sitt engagemang för de ensamkommande.

Allt sedan flyktingvågen 2015 har allt fler utmärkelser delats ut till personer, grupper och organisationer som arbetat med mottagande av flyktingar, stöd till asylsökande och integration. Utmärkelserna delas ut av kommuner, stiftelser, ideella organisationer och politiska partier. En del uppmärksammas och belönas av staten eller konungen.

Den lista på utmärkelser vi har satt samman omfattar över 30 individer och ett stort antal grupper och organisationer som stött barn och unga. Men vi vet att det finns många fler som belönats.

Bredvid och bakom dessa namngivna kämpar finns tiotusentals andra som engagerar sig för de ensamkommande. Gode män, familjehemsföräldrar, lärare, socialsekreterare, fritidsledare och människor som utan formell roll erbjuder hemlösa ungdomar att sova på våra soffor, samlar in pengar till busskort och mat, hjälper till med det juridiska och försöker få dem att orka med sina liv. Tillsammans utgör vi en folkrörelse av sällan skådat slag.

Enligt de lagar som stiftats av riksdagen är de ungdomar vi stöttar inte välkomna i Sverige. När de kom 2015 var de 35 000 personer. Av dem är det ungefär 14 000 som idag lever i Sverige utan att veta någonting om sin framtid.

Gör vi fel, vi som kämpar för deras rätt till ett värdigt liv i det land som under tre år ha blivit deras hem? Är det fel att Raoul Wallenbergstiftelsen och andra belönar civilkuraget hos dem som stöttar ungdomarna?

Nej, menar vi och många andra med oss. I stället borde politikerna, i Raoul Wallenbergs anda, inse att dessa människor är utsatta och att det därför är vår medmänskliga skyldighet att hjälpa dem. Att utvisa dem är ovärdigt det Sverige som talar om mänskliga rättigheter. Även politiker borde ha det civilkurage som prisas idag.

För nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Karin Fridell Anter

Ingrid Eckerman

Media äger rätt att återge denna text med angivande av författare och källa. 

Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage 2018

Ali Zardadi från Stockholm kämpar hårt för att göra folk uppmärksamma på hur det är att vara en ensamkommande ung flykting från Afghanistan i dagens Sverige. Med sin bok "Ängeln och sparven" reser Ali runt i Sverige och berättar om längtan, om saknad, om drömmar, och om den långa resan till Sverige.
http://press.raoulwallenberg.se/posts/pressreleases/har-ar-vinnarna-av-ungt-kurage-2018http://press.raoulwallenberg.se/posts/pressreleases/en-rost-for-ensamkommande---ali-zardadi-ar-en-1

Zahra Samadi från Stenungsund har varit med och startat Sittstrejken i Göteborg. Zahra leder ett demonstrationståg varje fredag till Migrationsverket. Förutom sitt engagemang för att stoppa utvisningarna är hon ordförande i Ensamkommandes förbund i Stenungsund där hon arbetar för möten över kulturgränser.
http://press.raoulwallenberg.se/posts/pressreleases/har-ar-vinnarna-av-ungt-kurage-2018
http://press.raoulwallenberg.se/posts/pressreleases/jag-lever-i-en-tid-dar-jag-kampar-for-flickor

Nominering till Raoul Wallenberg-priset 2018

Matilda Brinck-Larsen är en av fyra nominerade. Hon är initiativtagare och grundare av frivilligorganisationen Agape i Göteborg som fångar upp, stöttar och ger struktur för de unga ensamkommande som skrivs upp eller fyller 18 år. Om hon får priset vet vi inte förrän vid själva prisutdelningen.
http://press.raoulwallenberg.se/posts/pressreleases/har-ar-de-fyra-nominerade-till-raoul-wallenbe-1

Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage 2017

Ahmad Rahimi, Växjö, ensamkommande afghansk ungdom som kämpar för sin och andras rättigheter.
http://press.raoulwallenberg.se/posts/blogposts/intervju-med-ahmad-rahimi-vinnare-av-ungt-kur

Albin Blomster, Grästorp fick priset för att han sett till att ensamkommande ungdomar fick möjligheten att stanna i den lilla hemorten Grästorp i stället för att flyttas långt bort till något av Migrationsverkets boenden efter 18-årsdagen.
http://press.raoulwallenberg.se/posts/blogposts/intervju-med-ungt-kurage-vinnaren-albin-bloms

Martin Luther King-priset 2017

Fatemeh Khavari, talesperson för Ung i Sverige. Hon har ”genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek.”
https://martinlutherking.se/2017/12/11/37929/

Kompassrosen (Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap) 2018

Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes förbund, för att han med värdebaserat ledarskap har visat att kraft och framtidstro hos en ensam ger hopp och förändring hos många tillsammans.” Omid inspirerar ensamkommande och nyanlända barn att kämpa för sina rättigheter, våga ta plats i ett nytt samhälle och skapa bestående effekter kring integration. Omid driver Mötesplats Otto i Malmö för nyanlända barn.
http://www.mynewsdesk.com/se/konungens-stiftelse-ungt-ledarskap/pressreleases/omid-mahmoudi-grundare-av-ensamkommandes-foerbund-faar-kompassrosen-2475131

Child 10 Award 2017

Sooi Schneider och Tobias Glad, grundare av Habibi som ger ensamkommande barn i Sverige mentalt stöd i asylprocessen.

Erica Mattelin och Jannes Grudin leder Rädda Barnen TF-KBT, som hjälper flyktingbarn i Sverige att få stöd för att förebygga och behandla posttraumatisk stress.
http://news.cision.com/se/reach-for-change/r/de-kommer-till-sverige-och-prisas-for-sin-kamp-for-flyktingbarn,c2360189

Change Leaders 2018

Imad Elabdala har grundat Kidnovation som erbjuder praktiska verktyg, med fokus på storytelling, för att ge nyanlända barn och ungdomar som flytt till Sverige en bättre möjlighet att bearbeta och behandla sitt trauma. Samtidigt får etablerade ungdomar möjligheten att få en bild av hur en flykt kan se ut. På så sätt kan ungdomarna mötas i en gemensam bild av situationen.
http://news.cision.com/se/reach-for-change/r/pressmeddelande--arets-change-leaders-utsedda---har-ar-vinnarna,c2441301

Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2017

#Vistårinte ut men vi slutar aldrig kämpa. "Rörelsen #vistårinteut arbetar på ett förtjänstfullt sätt för asylsökande, ensamkommande barns och ungdomars rättigheter. Genom manifestationer och opinionsbildning, byggd på fakta, kunskap och egna erfarenheter, har rörelsen lyft en angelägen socialpolitisk diskussion i syfte att skapa konkret förändring. I sitt målmedvetna arbete är #vistårinteut bärare av viktiga värden såsom mänskliga rättigheter, solidaritet och medmänsklighet."
http://socialpolitik.se/may-2017/hederspristagare-2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=O_3nc9kD-ag

FARR:s Ungdomsstipendium för 2017

Benjamin Fayzi för ”hans starka engagemang och vilka att göra skillnad för unga som har flytt till Sverige. Han var en av initiativtagarna till Ung i Sverige och den uppmärksammade sittstrejken, där Benjamins osjälviska engagemang, envishet och förmåga att tala med alla har betytt mycket för rörelsen och för enskilda.”

Psynkpriset 2017 för insatser inom barns psykiska hälsa

Matilda Brinck-Larsen fick priset inom kategori Samhällsansvar. Hon ”har med stort hjärta startat Agape och tillsammans med andra frivilligorganisationer drivs 18 olika stationer runt om i Göteborg där unga ensamkommande som lever på gatan kan få hjälp med boende, mat, studier och trygghet.” https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psynkpriset/vinnarna-av-psynkpriset-2017/

UEFA:s pris Bästa ledare på gräsrotsnivå 2016

Matilda Brinck-Larsen nomierades av Svenska fotbollförbundet och fick Europeiska fotbollsunionens pris för sitt arbete med ett lag där ensamkommande flyktingbarn får en plattform för att via fotbollen kunna ta sig vidare i samhället.
http://www.gp.se/sport/prisas-av-uefa-f%C3%B6r-sitt-jobb-med-ensamkommande-flyktingbarn-1.3832353

Årets fotbollsföräldrar 2015, utsedda av SJ och Svenska Fotbollsförbundet

Matilda Brinck-Larsen belönades för att hon startat ett klubblag där fotbollen som redskap för att förklara för ensamkommande ungdomar hur samhället, beteenden och konkreta handlingar fungerar.
http://fotbollsforaldrar.se/2015/11/10/arets-vinnare-2015/

Hillegårdspriset för medmänsklighet och förståelse 2017

Stina Balkfors ”har med sitt engagemang och alla sina initiativ fört samman människor i möten som frigör kreativitet och ansvarskänsla, till glädje för både individen och samhället”.
http://hillesgardspriset.se/pristagare/

Mala Stêrk-stipendiet 2017

#Vistårinte ut men vi slutar aldrig kämpa. ”Med ett starkt engagemang har #vistårinteut lyckats uppmärksamma och belysa den mycket svåra och utsatta situation som många ensamkommande barn och unga är försatta i.”
http://www.malasterk.se/press.html

Nominering till tidningen Faktums priser 2018

Många av årets nominerade har arbetat med asylsökande och nyanlända. 
https://www.faktum.se/gala/nominerade/

Nominering till tidningen Faktums pris Årets avslöjare 2017

#Vistårinte ut men vi slutar aldrig kämpa. ”En grupp som tillsammans avslöjar att det finns ett motstånd mot de nya asyllagar och återvändaravtal, bland annat till Afghanistan. Gruppen engagerar människor som jobbar nära de ensamkommande”.
http://vistarinteut.org/event/faktumgalan/

Nominering till tidningen Faktums pris 2016

Refugees welcome to Gothenburg  Vi såg dem vid landets gränser. Via Facebook ordnade de transporter, barnvagnar, tolkar och förnödenheter. Genom dem blev kraften hos den ideella rörelsen tydlig.https://www.faktum.se/faktumgalan-2016-och-de-nominerade-ar/

Kristdemokraternas Vitsippspris 2016-2018

Priset har delats ut till en mängd grupper och organisationer över hela landet som varit aktiva i arbetet med flyktingar.

Lokala pris

Alingsås: Kristna fredsrörelsens fredspris 2018

Goda Krafter har ”genom sitt helhjärtade engagemang visat på, vad frivilligorganisationer kan betyda för vårt samhälle”. Föreningen har vunnit stor respekt för sitt arbete med att lösa akuta problem för flyktingungdomar, men även för sitt långsiktiga integrationsarbete.
https://www.alingsastidning.se/2018/01/goda-krafter-far-alingsas-fredspris/

Alingsås: Kristna fredsrörelsens fredspris 2017

Höglunda volontärförening för sitt integrationsarbete.
https://www.alingsastidning.se/2017/01/hoglunda-volontarforening-far-fredspris/

Alingsås: Kristdemokraternas Vitsippspris 2015

Höglunda volontärförening bildades bara någon månad efter att Höglunda flyktingförläggning öppnade i Gräfsnäs i januari 2014. Villigheten att hjälpa till var enorm bland Gräfsnäsborna. https://www.alingsastidning.se/2015/05/prisade-for-sin-medmansklighet/

Alvesta kommun: Integration 2016

Heidi Sydmark. När flyktingkatastrofen förra hösten var ett faktum var Heidi en av de som entusiastiskt tog sig an uppgiften att välkomna de nyanlända till Alvesta kommun. Som präst i Moheda pastorat har hon visat vägen och tagit täten i det humanitära arbetet på gräsrotsnivå.
http://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/2016/har-ar-arets-kulturstipendiater-och-kulturpristagare-2016/

Alvesta kommun: Integration 2015

Röda Korset, Moheda har genom ideella krafter skapat en viktig social mötesplats som främjar integration och motverkar segregation och utanförskap. Verksamheten har starkt bidragit till att skapa ett Torpsbruk med större tolerans och gemenskap.
http://www.alvesta.se/om-kommunen/Stipendier-fonder--priser/Integrationsarbete/0-Pristagare-integrationsarbete/

Botkyrka kommun: Kreativa fonden 2017

Ann-Sofie Spångberg för projektet Ängeln och Sparven som skapar möten mellan svenska och ensamkommande ungdomar

Sam Lali för projektet Happy Days som ordnar kulturkvällar och middagar som ska få Botkyrkabor i olika åldrar och bakgrunder att mötas.
https://www.facebook.com/kreativafonden/posts/1373030012732909?hc_location=ufi

Dalarna: Dalahjälten 2015

Emma Rydén, Svärdsjö, för sitt mod att hjälpa bygdens flyktingar. (Framröstad av Dalarnas tidnings läsare.) 
https://www.dt.se/artikel/allmant/dalarna/emma-ryden-fran-svardsjo-ar-arets-dalahjalte-for-sitt-mod-att-hjalpa-bygdens-flyktingar

Enköping: Sparbankens Ungdomsstipendium, Årets Ungdomsledare 2018

Anna Larsson, ”en av de drivande bakom bildandet av HFF United som är ett lag för ensamkommande barn och ungdomar… skapat en trygg miljö för ungdomar som annars lever under en påfrestande vardag med en asylprocess hängande över sig”.
http://www.eposten.se/sport/mer-an-bara-ett-fotbollslag-unt4909980.aspx

Gällivare kommun: Eldsjälsstipendium 2018

Elsy Nordvall fick eldsjälsstipendiet ”för ett stort och fantastiskt engagemang med att hjälpa asylsökande och nyanlända in i vårt samhälle”

Göteborg: GP-sportens hederspris 2014

Matilda Brinck-Larsen fick priset för sitt arbete med Sandarna lag C, ett lag för nyanlända flyktingbarn.
http://www.gp.se/sport/verksamheten-v%C3%A4xer-v%C3%A4ldigt-mycket-1.4123976

Hörby kommun: Årets initiativ 2016

Linda Anderberg och Språkcafeet – tillsammans i Hörbyför att de skapat en mötesplats för ’etablerade’ Hörbybor och nyanlända för gemensamt lärande, samverkan, språkträning och möjlighet att knyta nya vänskapsband”.

Konstnären och författaren Eva Märta Granqvist ”har med starkt engagemang och med stort mod satt focus på fördomar och orättvisor”.
http://www.horby.se/Sidor/Grattis-till-%C3%A5rets-pristagare!.aspx

Kristianstad: Erikshjälpens stipendium 2018

Malin Fahlborg, Stöttepelaren.Med mycket värme och en aldrig sinande energi kämpar Malin Fahlborg för de ensamkommande ungdomarna, både i Kristianstad och på andra ställen i Sverige.”
https://24kristianstad.se/prisas-for-sitt-arbete-med-ensamkommande

Kungsbacka: Nominering till Årets eldsjäl 2017

Emma Snelder var en av fyra finalister, nominerad för sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn i volleybollklubben VK Westan.
https://kungsbackaposten.se/sport/emma-till-final-i-arets-eldsjal/

Luleå: Årets Luleåbo 2017 

Mats Eliasson och Meta Winborgh ”för deras outröttliga engagemang för Luleås ensamkommande barn och ungdomar”. (Framröstat av Norrbottens-Kurirens och Kuriren.nu:s läsare.)http://www.kuriren.nu/tagg/%C3%A5rets%20lule%C3%A5bo

Oppmanna-Vånga hembygdsförening: Årets Viking 2018

Malin Fahlborg blev årets viking med motiveringen ”Hennes inlevelseförmåga har värmt många vilsekomna barn. De ensamkommande barnen som flytt krig och överfall och hamnat i Sverige och upplevt att det just nu blåser kalla opinionsvindar.”
https://www.hembygd.se/oppmanna-vanga/reportage/arsmote-2018/

Stockholm: Aminah Al Fakirs eldsjälspris 2018

Liisa Korvenranta i Stockholm mottog priset i mars 2018 för sina ”extraordinära insatser för ensamkommande ungdomar”.

Stockholms stad: Nelson Mandela-priset 2018

Norrtulls sportklubb gör verklighet av sina värderingar: Alla får vara med, alla är lika värda och deltar på egna villkor. Genom klubbens integrationsprojekt tar idag nära 50 nyanlända barn och unga, flickor och pojkar, del av klubbens regelbundna sportverksamhet.
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Integration-och-demokrati/Nelson-Mandelapriset-/

Stockholms stad: Nelson Mandela-priset 2017

Newcomers Stockholm drivs av RFSL Stockholm. De erbjuder stöd och aktiviteter för HBTQ-personer som flytt till Sverige. Newcomers Stockholm fungerar som ett socialt nätverk och en väg in i det svenska samhället för personer som många gånger flytt från förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Integration-och-demokrati/Nelson-Mandelapriset-/Vinnare-av-Nelson-Mandela-priset/

Stockholms stad: Katarina Taikon-priset 2017

#Vistårinte ut men vi slutar aldrig kämpa. ”Rörelsen har på ett imponerande sätt mobiliserat och skapat opinion kring ensamkommande barn och ungas situation.”
https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/nummer-vistaarinteut-faar-katarina-taikonpriset-2017-2173852

Sundbybergs kommun: Årets sundbybergare 2016

Alla som gjorde evakueringsboendet i Ursvik möjligt: Du som arbetade som volontär. Du som skänkte kläder, leksaker, husgeråd, möbler och annat. Alla ni, barn och vuxna som engagerade er för evakueringsboendet, är Årets sundbybergare. Hösten 2015 och våren 2016 bidrog du till att Sundbyberg kunde ge över 2 000 människor på flykt tak över huvudet. Din omtanke och ditt stöd gav hopp om att livet fortsätter. Årets sundbybergare är inte bara en person.
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/evenemang/arets-sundbybergare.html

Sundsvalls kommun: Integrations- och mångfaldsstipendium 2018

Sundsvalls asylkommitté  fick kommunens stipendium för att den ”förenar många krafter och är både direkt och indirekt ett stort stöd för utsatta asylsökande oavsett deras ålder, tillhörighet, religiös och kulturell bakgrund”.
http://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/asylkommitten-i-sundsvalls-kommun-och-sca-ortviken-prisas-av-sundsvalls-kommun-for-sitt-arbete-med-m,c2532920

Sundsvalls kommun: Utmärkelse för arbete med mångfald i arbetslivet 2018

SCA Ortviken fick utmärkelsen för sitt samhällsengagemang bland annat ”i samband med företagets engagemang i Språkvän som syftar till att förebygga fördomar och underlätta nyanländas integration i det svenska samhället”.
http://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/asylkommitten-i-sundsvalls-kommun-och-sca-ortviken-prisas-av-sundsvalls-kommun-for-sitt-arbete-med-m,c2532920

Västerbotten: Årets västerbottning 2016

Åsa Nordin. Hon startade Vän i Umeå, som matchar ihop Umeåbor med nyanlända. (Framröstad av Västerbottens-Kurirens läsare). 
https://www.vk.se/plus/1896576/eldsjal-som-vill-matcha-svenskar-och-invandrare

Älvkarleby kommun: Ungdomens kulturpris 2017

Olivia Granström och Wilma Granström, för aktiviteter för barn på asylboendet i Marma.
http://upplandsnyheter.se/lasar-artikel/utmarkelser-och-firande/

Öckerö kommun: ”Rör inte min kompis”-priset 2017

Abass Nekzad kom till kommunen som flykting 2015 och anställdes tidigt för att undervisa ensamkommande ungdomar. Han har på kort tid blivit en god förebild i vår kommun.

Anna Magnusson får priset för sina viktiga insatser för ensamkommande ungdomar som hon öppnat sitt hem för. Anna har varit initiativrik och inspirerat andra. 
https://www.ockero.se/upplevagora/kultur/priserochutmarkelser/rorinteminkompis.4.10814fa91575fa2713bb12f.html 

Ämnen

 • Rättsfrågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Politik, allmänt
 • Sociala frågor, allmänt
 • Kriser
 • Flykting-, migrationsfrågor
 • Juridik, rättsväsendefrågor
 • Kommunal service
 • Barn, ungdom
 • Rasism, diskriminering

Kategorier

 • afghanistan
 • asyl
 • ensamkommande
 • ensamkommande barn
 • ingrid eckerman
 • moratorium
 • stoppa utvisningarna
 • utvisning

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 20 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 2016 Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Uppropet Stoppa de rättsosäkra utvisningarna till Afghanistan! 2018, Skiftet
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193

Relaterat innehåll