Gå direkt till innehåll
Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?

Pressmeddelande -

Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?

För den som skrivs ner i ålder gäller troligen inte den "gamla" gymnasielagen. Med regeringens tysta samtycke kan ungdomen ensamutvisas till Afghanistan.

Ett okänt antal överklaganden av åldersuppskrivning ligger hos Migrationsdomstolen. En del har skickat med de nya uppgifter som kommit om metoden för medicinsk åldersbedömning. Enligt Socialstyrelsens rapport är det enda man kan säga om en person med mogna knäleder att den har fyllt 15 år - men man vet inte när.

Vi vet inte hur domstolen kommer att använda den nya informationen. Men det kan tänkas att ett antal ärenden återvisas till Migrationsverket. 

I Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande påminns handläggarna om att de ska göra en sammanvägd bedömning av åldern, dvs. ta hänsyn även till andra faktorer än den medicinska åldersbedömningen. Om Migrationsdomstolen återremitterar ärenden till Migrationsverket kan vi förvänta oss ett antal nedskrivningar av åldern. De unga kommer då inte längre att omfattas av den "nya" gymnasielagen.

Normalt borde det vara till fördel för dem att betraktas som barn i stället för vuxna. Om de får den ålder som de fick vid ankomsten till Sverige eller som tazkiran visar kanske beskyllningen om att ha ljugit om sin ålder försvinner, och kanske Migrationsverket accepterar deras identitet.

Men med dagens lagstiftning och Migrationsverkets strikta tolkning av den kan man inte veta. Om ungdomen är 17,5 år kommer hen att bedömas som vuxen. Tror man att hen kommer att fylla 18 under tiden fram till sista avslaget så kommer man inte skriva dit de viktiga orden "med fördröjd verkställighet". 

Anser man att det kommer att finnas någon som möter den minderåriga på flygplatsen så bryr man sig inte ens om att invänta 18-årsdagen.

Läs mer

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar  Sammanfattning av kritiken

Rättsligt ställningstagande till åldersberdömning - SR 20/2013 Migrationsverket 1.6.2018

Media äger rätt att återge denna text med angivande av källa: Ingrid Eckerman, nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 20 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 2016 Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Uppropet Stoppa de rättsosäkra utvisningarna till Afghanistan! 2018, Skiftet
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193

Kontakter

Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman

Presskontakt Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Owner +46 70 557 31 93 Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många var ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 26 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.