Gå direkt till innehåll
Inlandsbanan och Nordlaks i samarbete för hållbara och snabba sjömatstransporter

Pressmeddelande -

Inlandsbanan och Nordlaks i samarbete för hållbara och snabba sjömatstransporter

I en gemensam ambition om att minska koldioxidavtrycket vid transporter av färsk fisk genom Sverige har Inlandsbanan och norska Nordlaks Produkter tecknat en avsiktsförklaring om att transportera norsk fisk på Inlandsbanan. Satsningen möjliggör hållbara och snabba transporter av norsk sjömat genom halva Sverige – till nytta för fiskeindustrin, konsumenter och miljön.

Som följd av de koldioxidutsläpp som färsk, norsk fisk åsamkar under flyg- och lastbilstransport genom Sverige har den svenska infrastrukturförvaltaren Inlandsbanan AB och den norska sjömatproducenten Nordlaks Produkter AS inlett ett samarbete avseende järnvägstransport av färsk, norsk atlantlax och regnbågsöring till marknader i Sverige och världen.

Genom Inlandsbanans särskilda sträckning utgör dess infrastruktur en naturlig transportlänk för godstransporter mellan Sverige och Norge. Eftersom järnvägsinfrastrukturen dessutom utgör ett robust och pålitligt transportsystem är det väl lämpat för särskilt tids- och störningskänsliga varutransporter, där fisk är ett typexempel. 

Genom samarbetet mellan Nordlaks och Inlandsbanan inleds en samhällsviktig satsning på hållbara transporter av färsk fisk - något som länge har efterfrågats av konsumenter, forskning och civilsamhällesorganisationer i Sverige. 

"Vi är stolta över att genom samarbetet bidra till hållbar transportutveckling i Sverige och Norden. Vi söker nu svenska statens stöd i att upprusta Inlandsbanan och därmed möjliggöra för storskaliga gröna godstransporter på järnvägen”, säger Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

I ett uttalande uttrycker även Lars Fredrik Martinussen, kommunikationschef i Nordlaks-koncernen sin tillförsikt inför samarbetet:

”Nordlaks strävar efter att leverera högkvalitativ fisk till en hälso- och klimatmedveten marknad, och engagerar oss också för att förbättra transporten av våra produkter till marknaden. Nordlaks har i många år nyttjat Ofotbanen och svensk järnväg för transport. Vi hejar på alla som vill bygga mer tågkapacitet, och ser på Inlandsbanan som en möjlighet för ökad regularitet och pålitlighet för järnvägstransport av våra produkter. Inlandsbanan kan bidra till att transporterna sker snabbt, grönt och felsäkert, vilket säkrar en trygg och hållbar sjömatskonsumtion för våra kunder ”.

För mer information om pressmeddelandet hänvisas IBAB:s Kommunikations- och Marknadschef:
Therese Fanqvist, 070-328 91 82, therese.fanqvist@inlandsbanan.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad 070-328 91 82

Relaterade nyheter

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige