Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inlandsbanan och norska Nor-Log satsar på hållbara transporttjänster för temperaturkänsliga varor

I en ny avsiktsförklaring tar Inlandsbanan AB och Nor-Log Thermo AS ett nytt steg i överflyttningen av transporttjänster från väg till järnväg. Genom sitt samarbete inleder parterna en satsning på hållbara transporter av temperaturkänsliga varor till och inom Sverige.

Genom den nya avsiktsförklaringen mellan norska Nor-Log Thermo AS och Inlandsbanan AB inleds ett samarbete om hållbar järnvägstransport av temperaturkänsliga varor så som fisk från Norge till Sverige och för vidare transport genom Sverige till andra marknader. Inlandsbanan, med sin startpunkt längst upp i norra Sverige och genom halva landet, är en strategiskt belägen infrastrukturlänk i den här satsningen och kommer med minsta möjliga klimatavtryck att transportera varor från Norge till strategiska terminalplatser i Sverige för av- och pålastning av känsliga råvaror inom matindustrin.

Utöver järnvägens strategiska läge finns förutsättningar för ytterligare miljövinster i samarbete eftersom Inlandsbanan just nu – som först i sitt slag i världen – utreder möjligheten att konvertera all godstrafik till vätgasdrift. Det här skapar möjligheter för helt fossilfria leveranser av Nor-Log Thermo AS:s temperaturkänsliga varor.

Genom att reducera miljöpåverkan vid transporter av temperaturkänsliga varor skapar samarbetet förutsättningar för fortsatt hållbarhetsarbete i den svenska matindustrin, och blir en integrerad del av utvecklingen mot en klimatneutral import av mat.

För mer information om pressmeddelandet kontakta Inlandsbanan AB:s Kommunikation- och Marknadschef:
Therese Fanqvist, 070-328 91 82, therese.fanqvist@inlandsbanan.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige