Gå direkt till innehåll
Foodtech Innovation Network fortsätter att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge

Pressmeddelande -

Foodtech Innovation Network fortsätter att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge

Innovation Skåne har beviljats fortsatt förtroende att driva det framgångsrika projektet Foodtech Innovation Network av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Nytt för den nya projektperioden är att Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad går in som partners, och Invest in Skåne som associerad partner.

Genom att bygga vidare på framgångarna och lärdomarna från tidigare genomförda projekt kommer Foodtech Innovation Network att förstärka sin position som en viktig katalysator för innovation inom livsmedelssystemet. Foodtech Innovation Network kommer nu att drivas av befintliga partners Innovation Skåne och Lunds Tekniska Högskola, samt nya partners Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad, och associerad partner Invest in Skåne. Det nya partnerskapet kommer att ge ytterligare en dimension som möjliggör en bredare och mer holistisk syn på branschen.

"Vi är övertygade om att dessa nya partners kommer att tillföra betydande expertis och resurser till Foodtech Innovation Network. Tillsammans kommer vi att kunna driva projektet mot nya höjder och skapa verkliga förändringar inom livsmedelssystemet i regionen", säger Emelie Olsson, Project Manager.

Tillväxtrådgivning och teknisk expertis inom livsmedelsteknik kommer fortsatt att vara kärnan i projektet. Den nya projektperioden innebär även ett större fokus på att utforska nya Marknadskanaler samt att intensifiera insatserna inom hållbarhet. Med ökad medvetenhet om de globala miljöutmaningarna och konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter, kommer Foodtech Innovation Network att vara i framkant när det gäller att främja innovativa och hållbara lösningar inom livsmedelssektorn.

"Vi är angelägna om att bygga vidare på våra tidigare erfarenheter och framgångar. Den nya satsningen kommer att ge oss möjlighet att inte bara stödja företag med teknisk expertis och affärsrådgivning utan också att vara en drivkraft för positiva förändringar inom branschen", tillägger Malin Komaiszko, Community Manager.

Faktaruta: Foodtech Innovation Network arbetar med att öka innovationskraften i små och medelstora företag genom att stötta deras uppskalningsresa. Foodtech Innovation Network utgår från behovet hos varje enskilt företag och gör individuella insatser så som till exempel expertstöd i livsmedelsteknik, stöd för provkörningar/analyser och förpackningsutveckling. Foodtech Innovation Network anordnar kunskapsfördjupande seminarium och nätverksbyggande evenemang med nyckelaktörer i branschen. Nätverket består idag av 130 små och medelstora företag.

Foodtech Innovation Network leds av Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad, samt associerad partner Invest in Skåne. Projektet pågår fram till 2027-03-31 och finansieras delvis av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Skåne och Blekinge.

Ta del av den fullständiga rapporten med alla resultat från tidigare arbete med Foodtech Innovation Network genom att klicka dig vidare här: https://issuu.com/innovationskane/docs/fin_master_digital_sida?fr=xKAE9_zU1NQ

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emelie Olsson, Project Manager, 0761 121 257
Malin Komaiszko, Community Manager, 0703 108 820.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.

Kontakter

Elida Cimic

Elida Cimic

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne, Foodtech och Healthtech +46 723-994801

Relaterat innehåll

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.