Gå direkt till innehåll
Prisat e-hälsoprojekt fortsätter – ska skapa 1000 nya jobb

Pressmeddelande -

Prisat e-hälsoprojekt fortsätter – ska skapa 1000 nya jobb

HealthTech Nordic som nyligen prisades av EU-kommissionen som Europas bästa företagsfrämjande projekt får en fortsättning. Ett nytt projekt med ett nytt sysselsättningsmål om 1000 nya skapade jobb fram till september 2022 tar vid när det nuvarande projektet avslutas vid årsskiftet.

Även det nya projektet har sysselsättning i fokus. Målet är att skapa minst 1 000 nya e-hälsojobb i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen, det vill säga södra Norge, östra Danmark och sydvästra Sverige. Genom att ge medlemsföretag i HealthTech Nordic avgörande stöd ska deras utveckling påskyndas så att de snabbare ska kunna växa internationellt, och därmed bidra till att skapa bättre hälsa globalt och nya jobb i Norden.

- E-hälsobranschen globalt är i sin linda, men Norden har ett lysande utgångsläge. Med rätt stöd kan de nordiska företagen med sina e-hälsolösningar i världsklass snabbt växa internationellt, och samtidigt befästa Norden som världsledande i den nya e-hälsobranschen, säger Marianne Larsson, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne.

Den internationella dragningskraften för de nya lösningar som medlemsföretagen utvecklat ligger i att de möjliggör ett digitalt paradigmskifte i vården, vilket leder till såväl lägre samhällskostnader som bättre hälsa och högre vårdkvalitet.

Med 277 medlemmar är HealthTech Nordic en av världens största communitys för företag i e-hälsobranschen. Det nuvarande HealthTech Nordic-projektet har sedan 2017 bidragit till att medlemsföretagen skapat 751 arbetstillfällen i den nya branschen, klart fler än de 700 som var målet. En försiktig uppskattning visar dessutom att de jobb som skapats under treårsperioden genererat minst 212 MSEK i skatteintäkter, vilket kan jämföras med projektbudgeten på 54 MSEK.

Det nya projektet i korthet

Mål: 1 000 nya e-hälsojobb i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen
Tidsperiod: 1 januari 2020 – 30 september 2022
Budget: 62 MSEK
Partners: Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator i Sverige samt COBIS och Health Tech Hub Copenhagen i Danmark och Norway Health Tech

För mer information vänligen kontakta:

Erik Sundberg
Kommunikatör, HealthTech Nordic och Innovation Skåne
erik.sundberg@innovationskane.com
070-982 14 86

HealthTech Nordic är ett samarbete mellan sju innovationsaktörer: Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator i Sverige samt COBIS och Health Tech Hub Copenhagen från Danmark och Norway Health Tech.
HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden.
Mer information om HealthTech Nordic finns på http://healthtechnordic.com.

Ämnen

Kategorier


Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com

Kontakter

Elida Cimic

Elida Cimic

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne, Foodtech och Healthtech +46 723-994801
Anna Wilkens

Anna Wilkens

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0729752620
Lovisa Demirci

Lovisa Demirci

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Hälsa 0730 362 978
Arantza Nino

Arantza Nino

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0738 512 953

Relaterat innehåll

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.