Gå direkt till innehåll
Magnus Linton är redaktör för en ny antologi där flera forskare, de flesta filosofer verksamma på Institutet för framtidsstudier, ger sina tankar om klimatet och moralen.
Magnus Linton är redaktör för en ny antologi där flera forskare, de flesta filosofer verksamma på Institutet för framtidsstudier, ger sina tankar om klimatet och moralen.

Nyhet -

Hur ska vi leva när allt står på spel?

Klimatdebatten har svämmat över av identitetsmarkörer som ”eko”, ”grönt”, ”smart” och ”hållbart” men hur tänker en vetenskapligt skolad filosof om hur vi ska leva när allt står på spel? Den 24 september utkommer boken Klimat och moral - nio tankar om hettan (Natur & Kultur).

I nio kapitel dras klimatkrisens moraliska och etiska konfliktlinjer upp och demokratins, tidens och framtidens betydelse i klimatkrisen skärskådas.

Klimat och moral är en antologi och redaktör är författaren Magnus Linton som arbetat som redaktör på Institutet för framtidsstudier sedan 2019. Tillsammans med åtta forskare - de flesta verksamma vid Institutet för framtidsstudier - utforskas krisens moral, vårt oundvikliga ansvar, demokratins nödvändighet och tillkortakommanden, kognitiva felslut och hur framtiden skapas här och nu i en kamp mellan olika intressen. Här finns tankar om vilken moralisk hållning som kan hjälpa oss att ta ansvar även då alla runtomkring verkar strunta i att ta just sitt ansvar och debatten om barnskam återuppväcks genom en filosofisk argumentationsanalys av dess grundläggande premisser.

– Jag bad forskarna, några av professorerna är pionjärer inom klimatetiken, att skriva var sin essä om ett ämne de finner outvecklat i klimatdebatten. Det blev en rad för mig rätt oväntade slutsatser om bland annat långsamt våld, klimaträttvisans ansvarslogik, reproduktionens dilemman, artchauvinism, tidssorteringens moraliska relevans, ekologisk leninism och inte minst behovet av politiskt potenta system som skyddar oss från oss själva, säger Magnus Linton.

Läs mer om boken: Klimat och moral

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm