Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport om överdödligheten i Sverige under pandemiåret 2020

Den förväntade medellivslängden sjönk med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor under 2020 jämfört med 2019, visar en ny rapport som kartlägger vilken påverkan covid-19-pandemin haft på medellivslängd och dödlighet för olika åldersgrupper och regioner i Sverige.

– Att medellivslängden sjunker tydligt för både män och kvinnor mellan olika år är ovanligt. Det har inte observerats sedan 1968, då förändringen också var mindre än 2020, säger Martin Kolk, docent i demografi och en av rapportens författare.

Rapporten Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020 har tagits fram av Institutet för framtidsstudier på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Forskare vid institutet och Stockholms universitet har självständigt undersökt hur dödsmönstren utmärkt sig under 2020, och jämfört både med tidigare år och den prognos Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde för 2020 innan pandemin blev känd. I rapporten studeras dödligheten i olika åldersgrupper, mellan könen, under olika månader 2020, och på regional nivå.

Forskarna använder både SCB:s statistik på samtliga dödsfall och statistiken från Folkhälsomyndigheten på dödsfall i covid-19 för att studera dödlighet och överdödlighet i olika åldersgrupper.

I rapporten framgår att dödligheten i covid-19 gör att tidigare ökningar av medellivslängd bröts under 2020, och att den observerade medellivslängden i Sverige 2020 i stället låg på 2017 (för män) och 2018 (för kvinnor) års nivåer.

Den förhöjda dödligheten under 2020 har varit koncentrerad till högre åldrar. Det gör att påverkan på olika åldersjusterade dödlighetsmått såsom återstående medellivslängd blir mindre än om man studerar avvikelser i antalet dödsfall mellan olika år.

Fler resultat:
Dödlighet i andra dödsorsaker än i covid-19 var under 2020 lägre än under tidigare år.
7752 fler dödsfall inträffade under 2020 än vad som tidigare prognostiserats för detta år.
Nedgången i medellivslängd jämfört med 2019 var störst för män i Kronobergs län (-1,25 år) Gotland (-1,19 år) och Stockholms län (-1,15 år). De regioner som påverkats minst finns i västra och södra Sverige och i övre Norrland.

Kontakt och mer information

Martin Kolk, docent i demografi, martin.kolk@iffs.se
Henric Karlsson, kommunikatör, 072 080 23 77, henric.karlsson@iffs.se
Erika Karlsson, kommunikatör, 070 604 58 55, erika.karlsson@iffs.se

Rapporten kan laddas ner från https://www.iffs.se/publikationer/ovrigt/

I dag, 31 mars klockan 14:15 presenteras rapporten online, läs mer här: Rapportpresentation: Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm