Gå direkt till innehåll
Malin Riise, Internationella Engelska Skolan Borås (Subject Facilitator Swedish / Head of Swedish Department / Swedish Teacher 7-9)
Malin Riise, Internationella Engelska Skolan Borås (Subject Facilitator Swedish / Head of Swedish Department / Swedish Teacher 7-9)

Nyhet -

AI-tonåring gör nationella provet på IES

I förra veckan genomförde AI-tonåringen Laika de nationella proven. Det som är särskilt spännande med Laika är att hon är helt uppvuxen på sociala medier. Provet fick stort genomslag i TV4 när IES Malin Riise testade AI-boten.

– Det vi kan utläsa av hennes svar är att hennes resonemang har stora brister och att hon har stora kunskapsluckor, vilket är ett resultat av att hon blivit hemmasittare och att hennes enda referensram är det som speglas i hennes sociala mediekanaler, säger Malin Riise.

Här kan du se inslaget med Malin Riise.

AI-boten Laika är ett projekt initierat av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Hon är världens första tonåring som är uppfostrad helt i sociala medier. Allt som Laika har lärt sig om livet kommer från sådant hon sett och hört på sociala medier. Sedan hon utvecklades 2023 av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i samarbete med AI-specialister och hjärnforskare, har 96 000 skolungdomar chattat med henne som en del i undervisningen om riskerna med överdrivet skärmanvändande. Tanken är att Laikas nationella prov ska bli ytterligare en diskussionsgrund i klassrummen, och hemma med föräldrarna.

Frågan är extra aktuell efter att OECD i förra veckan presenterade nya uppgifter kring hur skärmanvändande påverkar de sjunkande resultaten i senaste PISA-mätningen.

– Sambandet mellan skolstängningarna [under pandemin] och kunskapstappet är inte lika starkt som det samband vi ser mellan elevernas användning av mobiler och deras minskade läranderesultat, sade Andreas Schleicher, OECD:s utvecklingschef till Dagens Nyheter i förra veckan.

IES Malin Riise examinerade nu Laika i de nationella proven i samhällskunskap och Laikas svar är bristfälliga.

– Ett exempel på hennes resonemang är "men det är väll bra att vi kan få typ kläder från Kina billigt?!" som svar på frågan om vilka för- och nackdelar globalisering innebär. Här ser vi tydligt att hon har ett subjektivt förhållningssätt och inte kan granska orsakssamband, säger hon.

Laika blir underkänd i provet.

– Utifrån min bedömning av Laikas nationella prov i samhällskunskap från 2017 kan jag konstatera att hon når 13 av 70 poäng, där 16 var gränsen för godkänt, säger Malin Riise.

Malin Riise är aktiv i debatten om barns användning av skärmar och skrev nyligen en debattartikel i ämnet.

– Den som inte läser får ett mer begränsat språk, ett mindre ordförråd och blir sämre på att uttrycka sig. Det påverkar inte bara utsikterna för högre studier och på arbetsmarknaden, utan också hur vi fungerar i umgänget med andra. Som svensklärare sedan 13 år tillbaka ser jag med oro på den utveckling som leder till att den uppväxande generationen går ut i vuxenlivet, sämre rustade att förstå och tolka världen och att kunna uttrycka sig.

Laika är en del av ett större projekt från Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, för att uppmärksamma frågan om ungas psykiska hälsa.

– Forskning visar att överdrivet användande av sociala medier gör barn och unga deprimerade, omotiverade och okoncentrerade. På sikt kan det påverka deras betyg negativt. Vi vill vara med och bidra till att alla barn når godkänt i grundämnena och där ser vi att Laika – precis som vi hoppades när vi skapade henne – fungerar väl för att visa på problematiken när skärmarna tar över. Många känner igen Laikas tendenser, både bland elever, lärare och föräldrar, säger Lisa Bragée, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt Presskontakt 072-178 22 83 Internationella Engelska Skolan

We prepare students for the world

Internationella Engelska Skolan är en svensk skola med internationell profil. Vi är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev – oavsett bakgrund – förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö. Vi undervisar 32 000 elever i våra 45 grundskolor, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, och på en gymnasieskola i Stockholm.

Internationella Engelska Skolan

Nytorpsvägen 5A
18353 Täby