Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Visa mer

Inveztly levererar Insikt - Insikt skapar värde!

Inveztly är ett privatägt SaaS-bolag som verkar inom WealthTech-segmentet. Vår egenutvecklade, sofistikerade och molnbaserade mjukvara, Analytix, riktas sig mot finansmarknadens aktörer i form av: institutioner, produktbolag och rådgivningsbolag.

Mjukvaran och dess moduler hanterar intuitivt hela investeringsprocessen från prospektering, selektering och analys till presentation, rapportering och uppföljning. För våra användare skapar Analytix värde genom att bidrar till utökade affärsmöjligheter, reducerad resursåtgång och minskade compliencerisker.

Komplexiteten, bredden och gemensamma intressen leder till att mjukvaran appellerar majoriteten av finansmarknadens aktörer – vilket också gör den till ett intressedrivet ekosystem - en naturlig samlingsplats.

Inveztly vill bidra med utökad insyn i finansbranschen - något som skapar värde genom hela näringskedjan. Vilket i slutändan också leder till att den enskilda konsumenten erhåller tryggare och bättre finansiella lösningar.

Inveztly AB
Katarinavägen 15
11645 Stockholm
Sverige