Gå direkt till innehåll
Förskolan Gallilei / SISAB 2019 - Isolergrund byggs baserat på SISABs nya upphandlingskrav för modulhus.
Förskolan Gallilei / SISAB 2019 - Isolergrund byggs baserat på SISABs nya upphandlingskrav för modulhus.

Nyhet -

SKL Kommentus upphandling av förskolor - Isolergrund klarar tydliga krav för grunden

750 skolor ska byggas i Sverige på 4 år. Alla sveriges kommuner, kommunala fastighetsbolag och modulhustillverkare som är berörda av SKL avtal får nu tydliga riktlinjer för hur grunden ska klara BBR 6:5 Fukt/ 6:2 Luft.

2019 - SKL Kommentus upphandlingskrav gällande grunden för av modulhus

Bilaga 12 - Energi avseende krav på täthet/luftläckage

  • Täthetsprovning utförs och bekostas av entreprenören.
  • Om bottenbjälklag av torpargrundstyp, krypgrund eller motsvarande ska provtryckning/täthetsprovning ske även av bottenbjälklag.
  • Med anbud bifogas ett utlåtande från diplomerad fuktsakkunnig eller person med motsvarande kunskap beskriva hur BBRs krav kopplat till fukt och luft kommer att uppfyllas.
  • Om golv med betong och/eller avjämningsmassor används i byggnaden så ska diplomerad fuktsakkunnig eller person med motsvarande kunskap ta fram för plan för mätning av fukt samt tillse att denna plan följs. Sådan plan ska tas fram innan arbete med grunden startar.”

SKL Kommentus 2019-10-04

2020 - Modulhustillverkare som gör rätt är vinnare

RISE, Boverket, AMA hus och SKL arberar just nu för att grunder som är kända riskkonstruktioner (ej klarar BBR 6:5 Fukt/ 6:2 Luft), inte ska byggas i Sverige. I december publiceras ny forskning om luften från mark/grund som når upp i hus med otäta grunder.

- Grunder som är riskkonstruktioner kommer inte få byggas. Vi arbetar nu med att få modulhustillverkare att uppfylla krav och få de affärsfördelar som Isolergrund medför, men även att garantera brukare en frisk innemiljö säger Staffan Hvidberg, vd på Isolergrund.

Isolergrund uppfyller alla krav som ställs av SKL

Typgodkänd Isolergrund monteras, färdigställs och innefattar alltid komplett dokumentation för upphandling och granskning.

  • Fuktsäkerhetsprojekteringen är avklarad
  • Provtryckningsprotokoll ingår
  • Egenkontroller för bygghandlingar
  • Dimensioneringsintyg

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Staffan Hvidberg

Staffan Hvidberg

Presskontakt VD Husgrunder 0430-149 91

Relaterat innehåll

Typgodkänd husgrund som uppfyller alla BBR-krav för permanenta och tillfälliga bygglov

Isolergrund® är utvecklad och testad i samverkan med Rise (tidigare SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och är ett varumärke under Byggsystem Direkt Sverige AB. Isolergrund® är idag landets enda typgodkända husgrund som uppfyller alla BBR-krav och säljs till villor, modulbyggnationer samt radhus och flerbostadshus.

Isolergrund
Box 127
312 22 Laholm
Sverige