Gå direkt till innehåll
Eva Stattin, IVL Svenska Miljöinstitutet Foto: Knut Capra Pedersen
Eva Stattin, IVL Svenska Miljöinstitutet Foto: Knut Capra Pedersen

Nyhet -

IVL växlar upp för att erbjuda nya digitala tjänster

Digitalisering påverkar i stort sett alla branscher och verksamhetsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet växlar nu upp takten för att kunna erbjuda nya och utvecklade digitala tjänster för hållbar utveckling genom att rekrytera Eva Stattin som affärsutvecklare.

Med digitaliseringen kommer mängder av möjligheter, samtidigt kan övergången till ett mer insiktsdrivet arbetssätt, där slutkunden står i fokus för utvecklingen, vara utmanande. Bara att enas om definitionen av begreppet digitalisering kan vara svårt.

– Det handlar inte i huvudsak om teknik. För att lyckas fånga digitaliseringens möjligheter krävs förståelse för olika aktörers drivkrafter, nya affärsmodeller och innovativ förmåga. Samtidigt är det just tekniken som öppnar upp för de nya smarta lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle. Med teknikens snabbhet och all data och kunskap som finns samlat hos IVL finns förutsättningar att utveckla både tjänster och produkter för ökad hållbarhet, säger Eva Stattin.

Den digitala mognaden varierar stort bland IVL:s kundgrupper. Inom exempelvis mobilitet, logistik och miljöövervakning finns det många nya och smarta tjänster som bidrar till minskad miljöbelastning. I byggbranschen är mognaden relativt låg, men utvecklingen accelererar nu snabbt. Här finns stort utrymme för effektivisering, ökad kvalitet i dokumentation och överlämning av information genom hela byggprocessen. Något som kräver bred samverkan och förståelse för de komplexa samband som användande av ny teknik, nya lösningar och processer innebär.

– Genom att förstärka vår kompetens inom digitalisering och ta fram nya erbjudanden kan vi hänga med i den snabba utveckling som pågår hos våra olika kundgrupper. Med Eva Stattins breda erfarenhet av konceptutveckling och tjänsteinnovation kopplat till digitalisering förstärker vi vår interna förmåga samtidigt som vi möter behoven hos våra kunder, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL.

Eva Stattin, som har mångårig erfarenhet av digital strategi och innovationsledning samt en bakgrund inom hållbar utveckling, kommer senast från en startup-verksamhet vars fokus var att utveckla stöd till företag och organisationer som vill att digitalisering ska resultera i hållbara lösningar.

För mer information kontakta:
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76
Eva Stattin, eva.stattin@ivl.se, tel. 010-788 67 10

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm