Gå direkt till innehåll
Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

Nyhet -

Ny metod ger säkrare bedömning av hormonstörande ämnen i byggvaror

IVL:s dotterbolag Basta presenterar nu nästa steg i arbetet med giftfritt byggande. Tillsammans med aktörer i byggbranschen har Basta tagit fram en metod för att kunna ta ett säkrare och bättre grepp om hormonstörande ämnen i byggvaror.

Hormonstörande ämnen är en omdiskuterad grupp och mekanismerna för hur de påverkar oss är komplexa. Det har gjort substitutionsarbetet svårhanterligt, både ur ett vetenskapligt perspektiv och när det gäller lagkrav. Frågan om vilka ämnen som ska räknas som hormonstörande drogs i långbänk i EU innan man till sist 2018 enades om en definition.

– För Bastas del innebar EU:s beslut ett stort steg framåt eftersom vi då kunde införa den lagstadgade definitionen för hormonstörande ämnen som ett kriterium i vårt system över bygg- och anläggningsprodukter, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Bastas databas är en av branschens största med mer än 160 000 artiklar.

Nu presenterar Basta nästa steg i utvecklingen. I ett projekt tillsammans med aktörer i byggbranschen och Bastas vetenskapliga råd har Basta utvecklat kriterier för hormonstörande ämnen i bygg- och anläggningsprodukter. Arbetet har resulterat i en nyskapande metod, med tydliga och transparenta steg som finns dokumenterade i en vägledning.

– Fram till nu har vi baserat våra kriterier på enbart listor vilket lett till en hel del kritik. Nu får branschen en bättre och säkrare metod att identifiera hormonstörande ämnen, säger Sussi Wetterlin.

Bygger på tre steg

Metoden bygger på tre steg: EU:s definition för hormonstörande ämnen som i modellen används på bygg- och anläggningsprodukter, ett ”indikatorsteg” som begränsar de ämnen som är misstänkt hormonstörande och som finns listade på tre erkänt välgrundade och gedigna listor och företagens utredningar där de måste ha tagit långtgående ansvar för sina produkter och visa att de inte är hormonstörande enligt lagstiftningen i Reach. Dessutom ges producenterna möjlighet att komplettera med ämnesspecifik information.

– Genom att ta in information från alla aktörer så får vi en bredd i bedömningen om vad som är en säker produkt. Det innebär också att vi kan vara snabba och fånga in ny kunskap så fort den kommer, vilket är väldigt viktigt på det här området där utvecklingen sker så snabbt, säger Sussi Wetterlin.

I de fall där producenterna ansöker om undantag för sin produkt gör Basta en utvärdering innan ämnet godkänns för användning i Basta-listade produkter. Godkännandet är tidsbegränsat och produkterna märks ut tydligt i Basta-systemet.

– Genom att vi tydligt visar vilka ämnen och produkter som omfattas av undantag säkerställer vi tydlig och transparant information. Det gör att det är enkelt och tydligt att uppfylla kraven för certifieringar och att göra medvetna produktval, säger Sussi Wetterlin.

Projektet har genomförts tillsammans med Golvbranschens Riksorganisation, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, Sveriges Färg och Lim Företagare och Substitutionscentrum.

– Att få in hormonstörande ämnen i bedömning av byggvaror ser vi som ett viktigt steg framåt. Byggvaror innehåller många ämnen som klassas som farliga och innehållet kan påverka människa och miljö i flera steg i materialens livscykel. EU:s nyligen lanserade kemikaliestrategi lyfter också behovet av att substituera hormonstörande ämnen och verktyg som branschen kan använda i det här arbetet behövs, säger Tonie Wickman från Substitutionscentrum som har deltagit i referensgruppen.

Läs mer på Bastas webb: www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/hormonstorande-amnen/

För mer information, kontakta:
Sussi Wetterlin, sussi.wetterlin@ivl.se, tel. 010-788 66 82
Josefina, josefina.hellstrom@ivl.se, tel. 010-788 68 61

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm