Skip to main content

Taggar

IVL Svenska Miljöinstitutet 58 luftföroreningar 25 återvinning 24 kemikalier 18 utsläpp 18 livscykelanalys 17 avfall 16 Östersjön 16 klimatpåverkan 16 miljöteknik 15 byggmaterial 14 övergödning 14 miljöpåverkan 13 konsumtion 13 trafik 11 klimat 11 arbetsmiljö 11 Återanvändning 10 Vinnova 10 transporter 10 styrmedel 10 läkemedelsrester 10 Cirkulär ekonomi 10 stadsmiljö 10 Naturvårdsverket 10 kartläggning 9 havsmiljö 9 EU 9 byggvaror 9 avloppsvatten 9 hälsa 9 Plast 8 kväveoxider 8 Kina 8 miljöeffekter 8 fosfor 8 EU-projekt 8 Hammarby Sjöstadsverk 8 klimatanpassning 7 Göteborg 7 biogas 7 Energimyndigheten 7 vattenbrist 7 vattenrening 7 mobilitet 7 försurning 7 klimatpolitik 7 koldioxidutsläpp 6 dricksvatten 6 EPD 6 kvicksilver 6 klimatförändringar 6 byggsektorn 6 miljögifter 6 växthusgaser 6 klimatmål 6 Trafikverket 6 läkemedel 6 Svensk Försäkring 6 Sveriges kommuner 6 energi 6 Stiftelsen IVL 6 reningsverk 6 reach 5 vatten 5 luftkvalitet 5 luft 5 partiklar 5 innovationer 5 Hållbara transporter 5 textil 5 pfos 5 mikroplast 5 Stockholm 5 innemiljö 5 dieselbilar 5 energieffektivisering 5 Karolina Skog 5 Återbruk 5 vattenmiljö 5 avfallshantering 5 föroreningar 5 matavfall 5 Basta 5 energieffektivt byggande 5 sjöfart 4 hushåll 4 hållbar utveckling 4 fisk 4 Byggnader 4 H&M 4 digitalisering 4 mälaren 4 skogsbruk 4 membranteknik 4 byggprodukter 4 Svenska Miljöemissionsdata 4 Euro 6 4 Volkswagen 4 flerbostadshus 4 kväve 4 miljonprogrammen 4 industri 4 insamling 4 flamskyddsmedel 4 miljöpolitik 4 klimatutsläpp 4 elektronik 4 miljözoner 4 materialåtervinning 4 begagnathandel 4 ekosystemtjänster 4 miljö 4 elbilar 4 textilåtervinning 4 Kontorsinredning 4 miljökrav 4 alby 4 miljökonferens 3 utsläppskrav 3 källsortering 3 skogsindustri 3 AFA Försäkring 3 stadsutveckling 3 biobränsle 3 logistik 3 bilar 3 hållbar stadsutveckling 3 Avfall Sverige 3 Näringsdepartementet 3 kläder 3 second hand 3 databas 3 klimatkampen 3 biltrafik 3 buller 3 livsmedel 3 miljömärkning 3 biologisk mångfald 3 miljöteknikexport 3 SBUF 3 hållbara städer 3 extrema väder 3 Siptex 3 Krondroppsnätet 3 miljövarudeklarationer 3 delningsekonomi 3 stadsluft 3 bonus-malus 3 riskbedömning 3 Smart City Sweden 3 naturresurser 3 skogsråvara 3 handel 3 Horisont 2020 3 Tillståndet i miljön 3 Dynamix 3 testbädd 3 parkeringsplatser 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 kvävedioxid 3 eu ets 3 Human Bridge 3 fiske 3 KTH 3 utsläppshandel 3 kontor 3 livscykelperspektiv 3 tillväxt 3 Henriksdal 3 miljövarudeklaration 3 betong 3 vägtrafik 3 kommuner 3 dioxin 3 renovering 3 PFAS 3 resurseffektivitet 3 enskilda avlopp 3 miljöövervakning 3 förtätning 3 rankning 3 utsläppsrätter 3 miljöteknikföretag 3 E2B2 3 Envirobase 3 sensorer 3 avloppsreningsverk 3 miljömål 3 social hållbarhet 3 ekosystem 3 Mistra Carbon Exit 3 svavel 3 Kemikalieinspektionen 3 avgaser 3 hälsoeffekter 3 reningstekniker 2 Sifo 2 regeringen 2 diffusionsprovtagare 2 Indien 2 jordbruk 2 skog 2 klimatavtal 2 tungmetaller 2 Mistra Closing the loop 2 miljönytta 2 byggindustrin 2 flyg 2 Hammarby Sjöstad 2 dubbdäck 2 hållbart byggande 2 Transportstyrelsen 2 cleantech 2 Arbetsförmedlingen 2 giftfri miljö 2 mätningar 2 simrishamn 2 kollektivtrafik 2 Lerum 2 mossa 2 Gina Tricot 2 clean tech 2 Almedalen 2 ingenjörer 2 klimatförändring 2 Blocket 2 Stockholm stad 2 bly 2 transport 2 Sysav 2 Vasakronan 2 energibesparingar 2 Arbetsmiljöverket 2 Internet of things 2 botkyrka 2 EPD International 2 näringsläckage 2 Malmö Stad 2 PU:REST 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 förbränning 2 certifiering 2 automatiserad sortering 2 Miljöbyggnad 3.0 2 begagnat 2 Blastic 2 stationssamhällen 2 Fossilfritt Sverige 2 Agenda 2030 2 sällsynta metaller 2 personbilar 2 world resources forum 2 nyanlända akademiker 2 textilsortering 2 Miljöväder 2 Smart Built Environment 2 craes 2 luftövervakning 2 ReturTex 2 bioflygbränsle 2 NTM 2 Bonus 2 mikroskräp 2 fartyg 2 remote sensing 2 dieselgate 2 miljömärkta varor 2 avloppsvattenrening 2 Frisk luft och klimat 2 HVO 2 plastavfall 2 entwined 2 Island 2 giftfritt byggande 2 Svensk Betong 2 bilpooler 2 luftmiljö 2 transportinköpspanelen 2 bottensediment 2 sot 2 Utmaningsdriven innovation 2 förpackningar 2 optiska sensorer 2 konsumentprodukter 2 byggarbetsplatser 2 miljöministern 2 pilotanläggning 2 plastprodukter 2 miljöberäkningsverktyg 2 metanol 2 skärgården 2 byggavfall 2 Euro 5 2 elbilsbatterier 2 miljöcertifiering 2 koldioxid 2 tbt 2 materialval 2 Nordiska ministerrådet 2 Åsa Romson 2 Europa 2 marknära ozon 2 urbanisering 2 brandskum 2 riksdagskandidater 2 klimatnytta 2 resvanor 2 marinbiologi 2 skanska 2 avloppsrening 2 Swedish Cleantech 2 kretslopp 2 HaV 2 vulkanutbrott 2 dagvatten 2 farliga ämnen 2 Swerea IVF 2 miljöpris 2 teknikskifte 2 drivmedel 2 upphandling 2 producentansvar 2 fartygsbränsle 2 Myrorna 2 Sveriges Byggindustrier 2 miljöledningssystem 2 Boverket 2 skogsmark 2 praktik 2 processindustri 2 rekrytering 2 miljöbedömning 2 biodrivmedel 2 biomassa 2 epc 2 uppförandekod 2 Norden 2 palmolja 2 miljölagstiftning 2 Nödinge 2 offentlig upphandling 2 Realize 2 ekodesign 2 innovation 2 tävling 2 mobilitetstjänster 2 SMED 2 vattenbranschen 2 svaveldioxid 2 kemikalielagstiftning 2 reningsteknik 2 intervjuer 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 energieffektiv 1 lungcancer 1 cdm 1 mögel 1 exponering 1 effekter 1 energy performance contracting 1 plastindustri 1 seminarium 1 klimathotet 1 ostron 1 Boliden 1 affärsmodeller 1 Schibsted 1 byggisolering 1 investerare 1 badplatser 1 algblomning 1 fastigheter 1 siemens 1 ekologiskt 1 etanol 1 bekämpningsmedel 1 cement 1 pcb 1 hållbart samhälle 1 stockholm cleantech venture day 1 städning 1 närodlat 1 material 1 sik 1 belysning 1 gränsvärde 1 Volvo personvagnar 1 kaffe 1 fibrer 1 konsumentmakt 1 klimatforskning 1 bussar 1 Filippa K 1 hållbar innovation 1 vättern 1 lågenergihus 1 vänern 1 Nordea 1 Mistra 1 fritidsgård 1 förnybar 1 eu-kommissionen 1 säkerhet 1 kakao 1 åtgärdsprogram 1 skolmiljö 1 handbok 1 arbetsskador 1 LCA 1 metodutveckling 1 småföretag 1 miljön 1 trängselskatter 1 Uppsala 1 damm 1 landvetter 1 bostäder 1 forskning 1 ryssland 1 ny vd 1 byggnation 1 paris 1 produktinformation 1 boendemiljö 1 olja 1 lödning 1 nederbörd 1 satsning 1 Carlsberg 1 hushållsavfall 1 klimatförhandlingarna 1 miljöminister 1 offentlig sektor 1 plan- och bygglagen 1 forskning och utveckling 1 utsläppsminskningar 1 jobbpendling 1 Telia Sonera 1 infrastruktur 1 riskkapital 1 nanomaterial 1 försäljning 1 alger 1 vegetarisk 1 pendling 1 Svante Axelsson 1 klimatförhandlingar 1 tillsatser 1 mkb 1 matchning 1 ekonomi 1 app 1 Södertörn 1 sveaskog 1 marknadsföring 1 lena ek 1 anläggning 1 förvärv 1 bilmodeller 1 kostråd 1 vattenförsörjning 1 industrier 1 Tillväxtverket 1 miljöbilar 1 västra hamnen 1 regn 1 kommunranking 1 vattenbesparing 1 badvatten 1 miljöprogram 1 trähus 1 arbetsliv 1 Envac 1 Tetra Pak 1 Svebio 1 välgörenhet 1 Västtrafik 1 skatter 1 sida 1 stadsbyggnad 1 solkräm 1 vägledning 1 energiproduktion 1 åtgärder 1 ventilation 1 kvalitetsledningssystem 1 ledningssystem 1 klimatdeklaration 1 miljödeklaration 1 allergener 1 färskvatten 1 klimateffekt 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 Sundbyberg 1 Malmö 1 skola 1 ekonomer 1 CSR 1 mat 1 Visa alla taggar
Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Stora möjligheter för byggsektorn att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:15 CEST

Byggsektorn har stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp oavsett vilket byggmaterial som används. Det visar en LCA-studie av klimatpåverkan från flerbostadshus, som jämför byggande i betong, massivt trä och blandkonstruktioner med betong, trä och stål.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 13:00 CEST

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer men än så länge är initiativen få och små i svenska kommuner visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 08:00 CEST

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Återbruk på kontor kan spara 43 000 ton växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:30 CEST

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Det visar ett projekt där IVL Svenska Miljöinstitutet har samarbetat med arkitekter, byggföretag och tillverkare. På nationell nivå innebär det att återbruket skulle kunna minska klimatutsläppen med 43 000 ton varje år.

Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner

Riksdagskandidater och allmänhet positiva till kommunala miljözoner

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 08:18 CEST

En majoritet av ledande riksdagskandidater, 53 procent, är positiva till att kommuner med dålig luft inför miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Bara 27 procent är negativa till detta. Bland allmänheten är stödet ännu större, 65 procent är positiva och 29 procent är negativa. Det visar en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört.

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Studie visar hur pendlingssamhällen kan bli mindre bilberoende

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:00 CEST

Hur kan vi minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Två av tre riksdagskandidater ser klimatförändringen som allvarligaste miljöproblemet

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 09:00 CEST

Två av tre, 65 procent, av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört. Allmänheten är mer splittrad i frågan, även om många delar politikernas bedömning.

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Lådcyklar och delningstjänster i Hammarby sjöstad sparar mycket utsläpp

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Klimatnyttan med att dela istället för att köpa och cykla istället för att köra bil är stor. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat potentialen i delningstjänsterna på sajten Hygglo.se, de digitalt låsta leveranslådorna Qlocx samt utlåningen av lådcyklar i bostadsområdet Hammarby sjöstad i Stockholm.

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt koncentrationer av så kallade lantanoider – en grupp sällsynta jordartsmetaller – i mossprover insamlade 2015. Mätningarna visar att halterna är högre i södra Sverige än i norra. Dessutom gjordes extra mätningar i Kalmar län som visade att lantanoidhalterna var högre i närheten av städer och industrier jämfört med bakgrundsmiljön.

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Stor europeisk studie visar utsläpp från dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:00 CEST

En IVL-ledd studie har sammanställt utsläppsmätningar från över 700 000 fordon i verklig trafik. Resultatet visar att dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider i stort sett är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som lagkravet anger.

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:00 CEST

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor varje år.

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

IVL arrangerade rundabordssamtal om litiumjonbatteriers miljöavtryck

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Nya regler i EU:s standard för miljöavtryck, Product Environmental Footprint, PEF, ska underlätta jämförelser i miljöprestanda för litiumjonbatterier i elbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet bjöd in ordföranden för europeiska batterinätverket Recharge, Claude Chanson, till ett samtal om den fortsatta utvecklingen med ett tjugotal deltagare från bland annat NEVS, Volvo Group, CEVT och Vattenfall.

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:30 CEST

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton fosfor och 3 100 ton kväve.

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Nytt projekt undersöker varför nationella klimatmål försvagas lokalt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Trots att Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål för transporter är det inte ovanligt att de tappar i betydelse under planeringens gång. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Trivector och Lunds universitet studera hur klimat- och miljömål bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom transportplanering.

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Framtidens fisk kan odlas på pappersbruk

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:30 CEST

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Ny portal för testbäddar ska bidra till framtidens smarta samhälle

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 10:19 CEST

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) inviger i dag swedishtestbeds.com – en digital samlingsplats över svenska demonstrationsplattformar och testbäddar. Genom den nya portalen ska fler företag och organisationer få kunskap om vilka miljöer som finns där nya lösningar och idéer kan testas.

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Låga dioxinhalter i sik från Vättern – högre i den från Vänern

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:45 CEST

Halterna av miljö-och hälsofarliga ämnen som dioxiner och PCB:er i sik från Vättern ligger under gränsvärdet för saluföring medan den från Vänern har högre halter. I lax från Östersjön varierar föroreningshalterna mellan olika år. Det visar en första delrapport i en pågående studie på fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Nytt centrum för marin forskning och innovation invigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:28 CEST

Fredagen den 25 maj invigdes Kristineberg Marine Research and Innovation Centre – en ny nationell arena för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. Verksamheten kommer att fokusera på huvudområdena marina livsmedel, marin energi samt marin förvaltning och restaurering.

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Nu finns en plattform för att skapa mer återbruk i byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:00 CEST

​Nu lanseras plattformen Centrum för cirkulärt byggande, ett nav för samverkan för att öka återbruket inom byggsektorn. Bakom satsningen ligger IVL Svenska Miljöinstitutet med partners inom projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala.

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Sweden’s first beer brewed with recycled water

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:40 CEST

​On Friday, May 25th, it is time for the launch of PU:REST – Sweden’s first beer brewed with recycled water. The project is a collaboration between IVL Swedish Environmental Research Institute, New Carnegie Brewery and Carlsberg Sweden. The main purpose of the project is to highlight sustainable water management and raise awareness of the global water issues.