Skip to main content

Taggar

luftföroreningar

IVL Svenska Miljöinstitutet 54 återvinning 23 luftföroreningar 22 kemikalier 18 Östersjön 16 avfall 15 utsläpp 15 miljöteknik 14 livscykelanalys 14 klimatpåverkan 14 byggmaterial 13 övergödning 13 miljöpåverkan 13 konsumtion 12 klimat 11 arbetsmiljö 11 läkemedelsrester 10 styrmedel 10 trafik 10 Vinnova 10 Naturvårdsverket 10 Cirkulär ekonomi 9 byggvaror 9 hälsa 9 Återanvändning 9 EU 9 EU-projekt 8 avloppsvatten 8 Plast 8 transporter 8 Kina 8 havsmiljö 8 miljöeffekter 8 stadsmiljö 8 Göteborg 7 biogas 7 kartläggning 7 fosfor 7 klimatanpassning 7 klimatpolitik 7 kväveoxider 7 försurning 7 Energimyndigheten 7 Stiftelsen IVL 6 reningsverk 6 växthusgaser 6 dricksvatten 6 mobilitet 6 läkemedel 6 kvicksilver 6 Trafikverket 6 Hammarby Sjöstadsverk 6 vattenrening 6 vattenbrist 6 Svensk Försäkring 6 energi 6 klimatförändringar 6 vatten 5 matavfall 5 textil 5 energieffektivt byggande 5 vattenmiljö 5 luftkvalitet 5 luft 5 koldioxidutsläpp 5 reach 5 miljögifter 5 mikroplast 5 föroreningar 5 Hållbara transporter 5 Sveriges kommuner 5 EPD 5 energieffektivisering 5 pfos 5 innemiljö 5 Stockholm 5 avfallshantering 5 Karolina Skog 5 klimatmål 5 Basta 5 byggnader 4 flamskyddsmedel 4 innovationer 4 hållbar utveckling 4 H&M 4 mälaren 4 fisk 4 hushåll 4 skogsbruk 4 sjöfart 4 miljökrav 4 elbilar 4 elektronik 4 miljonprogrammen 4 industri 4 byggsektorn 4 miljöpolitik 4 ekosystemtjänster 4 insamling 4 alby 4 materialåtervinning 4 begagnathandel 4 miljö 4 Volkswagen 4 textilåtervinning 4 extrema väder 3 miljökonferens 3 miljöteknikexport 3 källsortering 3 biobränsle 3 skogsindustri 3 hållbara städer 3 stadsutveckling 3 buller 3 hållbar stadsutveckling 3 biltrafik 3 partiklar 3 digitalisering 3 kläder 3 second hand 3 bilar 3 utsläppskrav 3 klimatkampen 3 AFA Försäkring 3 miljömärkning 3 Näringsdepartementet 3 biologisk mångfald 3 Mistra Carbon Exit 3 naturresurser 3 Smart City Sweden 3 Krondroppsnätet 3 Siptex 3 Dynamix 3 handel 3 PFAS 3 stadsluft 3 social hållbarhet 3 E2B2 3 bonus-malus 3 ekosystem 3 resurseffektivitet 3 Tillståndet i miljön 3 vägtrafik 3 livsmedel 3 klimatutsläpp 3 eu ets 3 miljözoner 3 dieselbilar 3 Human Bridge 3 betong 3 livscykelperspektiv 3 fiske 3 Henriksdal 3 membranteknik 3 rankning 3 Havs- och vattenmyndigheten 3 kommuner 3 tillväxt 3 kväve 3 Återbruk 3 Kontorsinredning 3 miljöövervakning 3 flerbostadshus 3 avloppsreningsverk 3 sensorer 3 skogsråvara 3 Horisont 2020 3 byggprodukter 3 Euro 6 3 utsläppshandel 3 avgaser 3 Kemikalieinspektionen 3 Svenska Miljöemissionsdata 3 riskbedömning 3 svavel 3 utsläppsrätter 3 miljömål 2 svaveldioxid 2 Norden 2 regeringen 2 vattenbranschen 2 avloppsvattenrening 2 NTM 2 Mistra Closing the loop 2 förbränning 2 Fossilfritt Sverige 2 craes 2 byggindustrin 2 clean tech 2 Hammarby Sjöstad 2 kollektivtrafik 2 simrishamn 2 giftfri miljö 2 hållbart byggande 2 databas 2 Gina Tricot 2 SBUF 2 Transportstyrelsen 2 Avfall Sverige 2 Blocket 2 dubbdäck 2 ingenjörer 2 Stockholm stad 2 Almedalen 2 Arbetsförmedlingen 2 mätningar 2 Sysav 2 flyg 2 transport 2 bly 2 logistik 2 klimatförändring 2 Vasakronan 2 Internet of things 2 botkyrka 2 miljönytta 2 Arbetsmiljöverket 2 cleantech 2 uppförandekod 2 Malmö Stad 2 näringsläckage 2 begagnat 2 tungmetaller 2 certifiering 2 energibesparingar 2 klimatavtal 2 personbilar 2 miljöberäkningsverktyg 2 skog 2 fiber-till-fiber-återvinning 2 Miljöbyggnad 3.0 2 automatiserad sortering 2 nyanlända akademiker 2 Indien 2 world resources forum 2 Blastic 2 dieselgate 2 Miljöväder 2 Bonus 2 fartyg 2 bioflygbränsle 2 sällsynta metaller 2 textilsortering 2 jordbruk 2 miljövarudeklarationer 2 reningstekniker 2 transportinköpspanelen 2 mikroskräp 2 ReturTex 2 Sifo 2 miljömärkta varor 2 Frisk luft och klimat 2 entwined 2 Island 2 plastavfall 2 diffusionsprovtagare 2 epc 2 enskilda avlopp 2 luftmiljö 2 bilpooler 2 Svensk Betong 2 HVO 2 bottensediment 2 konsumentprodukter 2 miljöministern 2 sot 2 testbädd 2 luftövervakning 2 hälsoeffekter 2 kontor 2 byggarbetsplatser 2 skärgården 2 kretslopp 2 parkeringsplatser 2 pilotanläggning 2 HaV 2 miljöcertifiering 2 reningsteknik 2 metanol 2 byggavfall 2 koldioxid 2 plastprodukter 2 kvävedioxid 2 materialval 2 tbt 2 drivmedel 2 Nordiska ministerrådet 2 brandskum 2 marinbiologi 2 avloppsrening 2 KTH 2 resvanor 2 marknära ozon 2 miljövarudeklaration 2 vulkanutbrott 2 dagvatten 2 klimatnytta 2 Åsa Romson 2 optiska sensorer 2 Europa 2 miljöpris 2 upphandling 2 farliga ämnen 2 miljöledningssystem 2 producentansvar 2 Swerea IVF 2 Myrorna 2 skanska 2 fartygsbränsle 2 palmolja 2 rekrytering 2 dioxin 2 praktik 2 processindustri 2 skogsmark 2 biodrivmedel 2 biomassa 2 miljöbedömning 2 teknikskifte 2 förtätning 2 innovation 2 miljöteknikföretag 2 miljölagstiftning 2 renovering 2 kemikalielagstiftning 2 ekodesign 2 tävling 2 mobilitetstjänster 2 förpackningar 2 giftfritt byggande 2 Realize 2 Boverket 2 Utmaningsdriven innovation 2 LIF 1 umeå universitet 1 bränsleförbrukning 1 intervjuer 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 energieffektiv 1 lungcancer 1 rening 1 transportinköp 1 cdm 1 mögel 1 seminarium 1 gruvor 1 vattenverk 1 produktdesign 1 fn:s klimatkonferens 1 exponering 1 Boliden 1 plastindustri 1 energy performance contracting 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 klimathotet 1 ostron 1 affärsmodeller 1 byggisolering 1 ekologiskt 1 etanol 1 fastigheter 1 siemens 1 bekämpningsmedel 1 badplatser 1 cement 1 pcb 1 algblomning 1 städning 1 närodlat 1 material 1 hållbart samhälle 1 belysning 1 kaffe 1 fibrer 1 stockholm cleantech venture day 1 badvatten 1 Volvo personvagnar 1 sik 1 västra hamnen 1 gränsvärde 1 vättern 1 konsumentmakt 1 klimatforskning 1 bussar 1 lågenergihus 1 fritidsgård 1 eu-kommissionen 1 säkerhet 1 kakao 1 förnybar 1 app 1 åtgärdsprogram 1 skolmiljö 1 metodutveckling 1 handbok 1 småföretag 1 vegetarisk 1 mossa 1 damm 1 Uppsala 1 forskning 1 ryssland 1 landvetter 1 ny vd 1 bostäder 1 trängselskatter 1 miljöminister 1 olja 1 paris 1 nederbörd 1 byggnation 1 satsning 1 produktinformation 1 boendemiljö 1 offentlig sektor 1 lödning 1 utsläppsminskningar 1 plan- och bygglagen 1 riskkapital 1 försäljning 1 klimatförhandlingarna 1 hushållsavfall 1 Telia Sonera 1 klimatförhandlingar 1 infrastruktur 1 lerum 1 forskning och utveckling 1 miljön 1 jobbpendling 1 matchning 1 arbetsskador 1 nanomaterial 1 ekonomi 1 alger 1 Svante Axelsson 1 tillsatser 1 anläggning 1 mkb 1 Mistra 1 förvärv 1 vänern 1 sveaskog 1 lena ek 1 Södertörn 1 hållbar innovation 1 Filippa K 1 bilmodeller 1 kostråd 1 miljöbilar 1 miljöprogram 1 arbetsliv 1 vattenförsörjning 1 industrier 1 regn 1 vattenbesparing 1 kommunranking 1 skatter 1 sida 1 stadsbyggnad 1 kvalitetsledningssystem 1 energiproduktion 1 trähus 1 åtgärder 1 Envac 1 Tetra Pak 1 Svebio 1 välgörenhet 1 Västtrafik 1 ventilation 1 klimatdeklaration 1 allergener 1 solkräm 1 investerare 1 färskvatten 1 ledningssystem 1 Sundbyberg 1 skola 1 Schibsted 1 csr 1 mat 1 klimateffekt 1 transportinfrastruktur 1 ftalater 1 PVC 1 malmö 1 effekter 1 deponering 1 ekonomer 1 produkter 1 mögelsvamp 1 bränslen 1 folksam 1 Lomma 1 Gavlegårdarna 1 DME 1 verkstadsindustrin 1 boende 1 kommunikation 1 miljöforskning 1 avfallsförbränning 1 Visa alla taggar
Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast

Begagnathandeln sparade in 22 000 ton plast

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:15 CEST

Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde produktionen av cirka 22 000 ton plast undvikas under 2017. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

150 000 användare på Klimatkontot sedan årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:07 CEST

IVL:s webbverktyg Klimatkontot, som räknar ut ditt årliga koldioxidutsläpp som privatperson, har haft rekordmånga besökare de senaste månaderna. I samband med SVT:s tv-serie ”Storuman Forever” med Björn Ferry och Heidi Andersson har intresset ökat ännu mer.

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Arktisk mikroplast i bottenlevande djur under lupp

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 08:52 CEST

Mikroplaster finns även i avlägsna Arktis, både i is, i öppet hav och i sediment. Det visade en kartläggning som IVL gjorde i fjol. Nu får forskningen förnyad finansiering för studier av hur mikroplast omsätts av och påverkar bottenlevande djur som musslor och kräftdjur.

Media no image

Rapport lyfter fram vinsterna med förnybara material i cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:43 CEST

Miljövinsterna med att recirkulera förnybara material borde få en mer framträdande roll i den cirkulära ekonomin. Det lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet fram i en rapport för företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:00 CEST

Det behövs en ambitiös kombination av skatter och styrmedel, samhällsplanering, bränslebyte och elektrifiering om de nordiska och baltiska länderna ska kunna fasa ut vägtrafikens klimatutsläpp nästan helt till år 2035. Det visar en rapport som IVL har tagit fram för Luft- och klimatsekretariatet.

70 procent av inredningen återbrukad i IVL:s nyrenoverade lokaler

70 procent av inredningen återbrukad i IVL:s nyrenoverade lokaler

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 09:15 CEST

Efter två års planering, omlokalisering och renovering är äntligen IVL:s kontor på Aschebergsgatan i Göteborg öppet igen. Målet har varit att skapa en smart och hållbar arbetsplats. 70 procent av inredningen och 50 procent av den fasta interiören är återbrukad, vilket har sparat minst 60 ton koldioxid jämfört med om allt istället hade köpts in nytt.

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 11:15 CET

Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Mer än fyra miljoner människor i världen går en för tidig död till mötes till följd av dålig luft.

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Studie jämför kostnader för att minska klimatpåverkan med olika biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

Forskare från IVL och LTU har jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel. Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall samt etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad. Rapporten visar också att biodrivmedel som i dag är under utveckling kan nå lägre reduktionskostnader än många av de biodrivmedel som redan finns på marknaden.

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Sverige kan flyga grönt på svensk skog

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:40 CET

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har i en förstudie hittat en lösning som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna demonstrera tekniken bakom tillverkningen av bioflygbränslet och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige.

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 08:00 CET

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

99 procent av tillsatserna kvar när varor tjänat ut

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 08:00 CET

Mjukgörare, flamskyddsmedel och andra funktionskemikalier används som tillsatser i plastmaterial för att förbättra materialens egenskaper. Forskningsprogrammet Chemitecs som nu publicerar sin slutrapport har undersökt avgången av tillsatser till luft från bland annat soffor, golv och plattskärmar. Forskningen visar att mer än 99 procent av tillsatsämnena är kvar i materialen när de har tjänat ut.

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Lägre bilinnehav i områden med färre parkeringar

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 08:00 CET

Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Media no image

Så ställer vi om svensk industri till netto nollutsläpp 2045

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:00 CET

​Sverige ska ha netto nollutsläpp av koldioxid år 2045 – om 27 år. Omställningen brådskar om vi ska nå målen i tid. I dag lanserar det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, ett drygt halvår in i programmet, en rapport med nio budskap på vägen till en transformativ omställning av samhället.

Media no image

Nytt EU-beslut förändrar svensk klimatpolitik i grunden

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2018 09:35 CET

​Aldrig förr har ett så viktigt klimatbeslut fått en så liten uppmärksamhet, skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det har nu blivit möjligt för enskilda stater, företag, hushåll och kommuner att minska sin klimatpåverkan, trots att utsläppen regleras av EU:s handelssystem.

Media no image

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Media no image

Största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i bränslebyte och renare lastbilar

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:06 CET

Kommunal samordnad varudistribution kan minska lastbilstrafiken, särskilt för kommuner som använder sig av många små leverantörer med egna lastbilar. Den största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger dock i att kommunerna i sin upphandling kan ställa krav på biobränsle och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Media no image

Mycket elektronik i byrålådan kan återanvändas

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Nästan varannan svensk har elektronik hemma som de inte använder. Lika många uppger att de någon gång har slängt elektronik trots att den var fullt användbar. Det visar en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket. Nu lanserar det IVL-ledda forskningsprojektet ELAN tillsammans med branschaktörer #CircularElectronicsDay för att främja återbruket av elektronik.

Media no image

​Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 08:00 CET

Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjning. Ett nystartat Vinnovaprojekt som leds av IVL samlar vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer för att utveckla nya digitala lösningar för dricksvattensektorn. Målet är att skapa säkrare och mer förutsägbara dricksvattenverk.

Media no image

​​1000 miljövarudeklarationer registrerade

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:12 CET

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet. Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. Största ökningen står byggprodukter för.