Gå direkt till innehåll
Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Pressmeddelande -

Allt lägre dioxinhalter utanför massaindustrier

Halterna av dioxiner och andra klororganiska ämnen minskar i fibersedimenten utanför massafabrikerna runt Vänern och Vättern. Dioxin förekommer i fisk från alla delar av sjöarna men är inte högre närmast industrierna. Det visar en ny undersökning utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Halterna är fortfarande förhöjda i ytsedimenten men över tid kan vi se en tydlig minskning närmast fabrikerna och längre ut i sjöarna ligger halterna på bakgrundsnivåer, säger Joakim Hållén, miljöanalytiker vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I både Vänern och Vättern förekommer förhöjda halter av dioxinlika ämnen i fet fisk. Det begränsar förutsättningarna för yrkesfiske och konsumtion av bland annat lax, öring, röding och sik. Halterna förekommer i fisk från alla delar av sjöarna och är inte högre närmast industrierna, vilket talar för att det är atmosfäriskt nedfall som är huvudorsaken till dagens dioxinproblematik i Vänern och Vättern.

– Det är tyvärr också mindre sannolikt att lokala åtgärder mot förorenade sediment skulle resultera i annat än marginellt minskande halter i fritt simmande fisk från de bägge sjöarna. Vi måste acceptera att det sker en tillförsel av oönskade ämnen som man inte kan göra så mycket åt, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL.

IVL-forskarna anser att det är viktigare att anpassa fisket efter rådande omständigheter och inrikta det mot de fiskbestånd, årstider och platser som lämpar sig bäst. En stor del av den samlade giftverkan i fisken härrör från PCB: er som förbjöds på 70-talet men fortfarande förekommer i anseliga mängder i miljön. Halterna avtar generellt med några procent per år men kommer under lång tid finnas kvar i miljön.

– Det är viktigt att vi för en nyanserad diskussion om nyttan kontra risken med att äta fisk med förhöjda dioxinhalter och hur risken varierar mellan olika befolkningsgrupper, säger Magnus Karlsson.

Läs rapporten här

För mer information:
Joakim Hållén, joakim.hallen@ivl.se, tel: 010-788 65 54
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel.: 010-788 66 03

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm