Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidens klimatentreprenörer finns i Göteborg

Elever från göteborgsområdet har hittills fullständigt dominerat slutstriden i gymnasietävlingen Klimatkampen. Chansen är stor att de gör det även nästa år, åtminstone att döma av lärarnas stora intresse för det inspirationsseminarium som hålls i Göteborg den 26 november.

Klimatkampen är en riksomfattande gymnasietävling som premierar ungas idéer och förslag till nya lösningar på klimatfrågan. Tävlingen har genomförts vid två tidigare tillfällen och gymnasieskolor från Göteborg har då varit överrepresenterade, både bland anmälda bidrag och framför allt som vinnare.

- Det skulle inte förvåna mig om framtidens klimatentreprenörer kommer från Göteborg. Jag tror det finns ett samband mellan kommunens arbete med klimat- och miljöfrågor och elevernas intresse för klimatfrågan. Det är jätteroligt att att se att så många intressanta och smarta lösningar kommer från Göteborgsområdet där man i flera år har arbetat aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser, säger Erika Svensson, projektledare för Klimatkampen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Klimatkampen är det elevernas egna tankar, idéer och förslag som står i fokus. Syftet med tävlingen är framförallt att eleverna ska få en insikt om att de själva kan göra skillnad och minska utsläppen. På köpet skapas nya och kreativa idéer och produkter som kan omsättas till lösningar.

År 2007 fanns fyra gymnsieskolor från Göteborgsregionen bland de nio finalisterna. I årets tävling vann gymnasieskolor från Göteborg samtliga priser i kategorin "Innovationer". Inte minst Polhemsgymnasiet och Göteborgs Tekniska Gymnasium i Göteborg har varit framgångsrika. Polhemsgymnasiet har haft sammanlagt tre finalister med och Hulebäcksgymnasiet i Härryda har haft två stycken, med bland annat den uppmärksammade kokboken KliMat.

Bakom tävlingen står IVL Svenska Miljöinstitutet och Naturskyddsföreningen, med E.ON Sverige som huvudpartner.

- Klimatkampen uppmuntrar och belönar kunskap, kreativitet och engagemang i klimatfrågan hos ungdomar. Det vill vi på E.ON Sverige stödja. Lärare eller lärarlag kan också söka E.ON:s Klimatstipendium 2009 på 20000 kronor, som belönar engagerade lärare eller lärarlag, som på ett föredömligt sätt arbetar med klimatfrågan i sin undervisning. Genom E.ON:s Klimatstipendium hoppas vi öka inspirationen och kunskapen ytterligare hos både lärare och elever, säger Mattias Örtenvik, E.ON Sveriges miljöchef.

Representanter från media är välkomna att delta under inspirationsdagen.

Tid: 26 november mellan kl. 14.00-18.00.

Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44, Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Erika Svensson, projektledare för Klimatkampen, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel/mobil: 08-598 563 31 eller Mattias Örtenvik, miljöchef E.ON Sverige, tel: 0702-565088

www.klimatkampen.se (bilder och pressmaterial)

Ämnen

Regioner


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm