Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IVL Svenska Miljöinstitutet stärker kompetensen inom inomhusmiljö

IVL Svenska Miljöinstitutet tar från första juni över verksamheten i Aimex - ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bedöma fukt- och mögelskador. Övertagandet innebär en förstärkning och ytterligare en markering av IVL:s ambition att vara en central aktör inom hållbart byggande. Aimex har arbetat i mer än 15 år med skadeutredningar och analyser av byggnadsmaterial och samtidigt utvecklat bättre metoder för att säkrare bedöma fukt och mögelskador som har betydelse för en god innemiljö och hälsa. Den första juni tar IVL över verksamheten och då flyttas även Aimex mikrobiologiska laboratorium till IVL, som därmed får sin ackrediterade laboratorieverksamhet kompletterad med byggmaterial- och innemiljöanalyser. IVL har idag en betydande verksamhet inom bygg- och fastighetssektorn där vi arbetar med bland annat hållbara städer, energieffektiva byggnader och giftfria byggnadsmaterial och där Aimex kompetens på inomhusmiljö blir ett bra komplement. Vi ser också en stor utvecklingspotential inom området luftkvalitet, där IVL är världsledande på luftövervakning i utomhusmiljön och där vi nu med hjälp av Aimex långa erfarenhet kan utveckla mätmetoder för kontroll av inomhusluften. - Genom att Aimex blir en del av IVL erbjuds både Aimex och IVL:s kunder ett bredare och djupare kunnande inom hela området hållbart samhällsbyggande. Vi får nu betydligt större möjlighet att utveckla de miljöoptimerade och långsiktiga lösningar som krävs för en hållbar bygg- och fastighetssektor, säger IVL:s VD Björn Lundberg. - Aimex kunder kommer att kunna erbjudas ett bredare utbud av innemiljö- och materialanalyser där IVL:s resurser kan utnyttjas. Jag uppskattar verkligen IVL:s ambition att lyfta fram innemiljöfrågorna inom byggsektorn, säger Aime Must, VD för Aimex och som nu tillsammans med Gun-Britt Sandberg kommer att fortsätta och utveckla verksamheten inom ramen för IVL, i samarbete med bland andra avdelningschefen Anna Jarnehammar. För mer information: Björn Lundberg, VD IVL, tel: 08-598 563 11 Aime Must, VD Aimex tel/mobil: 08-27 23 30, 070-764 44 20 / IVL tel: 08-598 563 00 Anna Jarnehammar, avdelningschef IVL, tel: 08-598 563 76 www.ivl.se

Ämnen

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm