Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så här löser vi energikrisen på 20 och och blir kvitt oljeberoendet!

Välkommen att delta i IVL Svenska Miljöinstitutets jubileumskonferens som hålls Aula Magna vid Stockholms universitet den 23 maj med början klockan 10.00. OBS! Alla platser ska vara intagna 9.45. HM Konungen inviger konferensen kl 10.00. Under förmiddagen talar samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsdirektör Peringe Grennfelt presenterar en bild, utifrån dagens utmaningar, av Sverige 2026 och hur energi-och miljöproblemen löstes. Hans scenario kommenteras av en panel bestående av Stefan Edman, Kommissionen mot oljeberoende, Maria Wetterstrand (mp), Lennart Daleus, Greenpeace, Per Bill (m), Marie S.Arvidson, Skogsindustrierna, Lars Blecko, koncernchef Rottneros och Elisabeth Nilsson, Jernkontoret. På eftermiddagen (13.15) diskuterar Lars Kristofferson, WWF, Öysten Dahle, Worldwatch Institute, Björn Stigson, World Business Council for Sustainable Development och Minna Gillberg, rådgivare och CSR-ansvarig i Margot Wallströms kabinett. Ca 14.30 diskuterar Jonas Eliasson, trafikforskare på Transek trängselskatter med Peter Eriksson (mp), Nina Ekelund (kd) och Carl-Erik Skårman (m). 15.30 berättar finansmannen Björn Carlson varför han skänkt 500 MSEK för att rädda Östersjön. Efterföljande diskussion med prof Erik Bonsdorff, Åbo Akademi, Axel Wenblad, GD Fiskeriverket och Lars-Erik Liljelund, GD Naturvårdsverket. För mer information: Eva Bingel, tel/mobil: 08-598 563 82

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterade event

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm