Gå direkt till innehåll

Kategorier: utsläpp

Inom en snar framtid kan delar av den nordiska sjöfarten drivas på vätgasbaserade bränslen.

Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs

Sjöfarten behöver minska sitt fossilberoende och vätgas kan vara en lösning. Det finns dock hinder som behöver övervinnas, som höga kostnader och osäker tillgång på grönt vätgas. Trots detta förväntas användningen av hållbara bränslen öka inom några år. Ett projekt har tagit fram konceptet för en vätgasdriven färja. Analyser visar att utsläppen skulle minska avsevärt om vätgas blir...

Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordic

Visa mer

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm