Gå direkt till innehåll
Den 12–16 mars samlades över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Nu har de samlat sina slutsatser och rekommendationer i en rapport.
Den 12–16 mars samlades över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Nu har de samlat sina slutsatser och rekommendationer i en rapport.

Pressmeddelande -

Internationell expertgrupp föreslår globalt mål för luftkvalitet

Ett globalt miljömål för luftföroreningar och en kraftfull mobilisering av resurser för att förbättra luften i låginkomstländer. Det föreslår forskare och beslutsfattare i en rapport från den internationella workshopen Saltsjöbaden VII som arrangerades i mars av bland andra Naturvårdvårsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Luftföroreningar är vår enskilt största miljöhälsorisk. Flera miljoner människor dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Minskar vi utsläppen av luftföroreningar kan vi spara både liv och kostnader för sjukvården och samtidigt minska belastningen på ekosystemen och klimatet, säger Peringe Grennfelt, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kväveoxider, marknära ozon och partiklar är kopplade till bland annat hjärt- och lungsjukdom, demens, stroke och typ 2-diabetes. De främsta källorna till dessa ämnen är trafik och vedeldning. Andra stora källor till luftföroreningar är jordbruket, den fossila energisektorn och vissa industrier.

Sedan år 2000 samlas forskare, beslutsfattare och experter cirka var femte år på den så kallade Saltsjöbaden-workshopen för att diskutera angelägna luftvårdsfrågor och bidra till att sätta agendan för de kommande årens fokus.

Den senaste workshopen, som hölls i Göteborg i mars, samlade över 180 beslutsfattare, forskare och experter från 35 länder och 20 internationella organisationer. Deras slutsatser sammanfattas i en ny publikation med flera riktade rekommendationer, bland annat införandet av ett globalt mål för minskade utsläpp av luftföroreningar.

– Ett globalt mål om luftkvalitet är en intressant idé, även om formerna behöver diskuteras ytterligare innan det kan bli relevant. Men generellt kan gemensamma miljömål motivera ett ambitiöst samarbete både internationellt och inom länder, säger Anna Engleryd, vid Naturvårdsverkets luftenhet.

I anslutning till Saltsjöbadenmötet arrangerades också det nystartade initiativet Forum for International Cooperation on Air Pollution, FICAP, som ska underlätta globalt samarbete inom luftområdet.

Rekommendationer ur rapporten

  • Överväg ett globalt miljömål för luftkvalitet
  • Sätt bindande mål för metanutsläpp och höj ambitionsnivån för ammoniak i internationella miljöavtal
  • Mobilisera resurser för kunskapsöverföring till regioner som står utanför Luftvårdskonventionen
  • Initiera och främja en särskild UNFCCC-rapport om luftföroreningar och klimat
  • Skapa färdplaner för luftkvalitet för låginkomstländer
  • Utveckla internationella och nationella strategier för att minska metanutsläppen för att i sin tur minska uppkomsten av marknära ozon

Workshopen arrangerades av Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet och det svenska ordförandeskapet i Europarådet, med stöd från Göteborgs stad i samarbete med flera internationella organisationer som UNECE Air Convention, EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s Miljöorgan UNEP.


Läs mer på Saltsjöbaden VII:s hemsida


För mer information, kontakta:

Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 010-788 67 84
Anna Engleryd, anna.engleryd@naturvardsverket.se, tel. 010-698 10 60

Ämnen

Kategorier


IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle. www.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm