Pressmeddelande -

Järntorget 2016-2017, rekordomsättning och nya förvärv

Järntorget ser tillbaka på ännu ett fantastiskt år, med rekordomsättning, nya markanvisningar och förvärv av flera spännande projekt.

Stockholmsmarknaden är fortsatt stark och vi har haft lyckade säljstarter av flera nya projekt. Bland annat har vi påbörjat vårt första projekt i Uppsala. Under året startade vi också framgångsrikt både försäljning och produktion av koncernens hittills största projekt, Omnia i Ursvik.

Den redan starka projektportföljen har under året utökats med flera intressanta projekt, både i form av markanvisningar och förvärv av utvecklingsfastigheter. Ett exempel är markanvisningen för 300 bostäder i Hagastaden, där både Järntorget och Abacus kommer att bygga varsitt projekt. Generellt ökar vi volymen i projekten, allt i linje med vårt långsiktiga mål – att byggstarta 1 000 bostäder om året, varav minst en tredjedel hyresrätter och studentlägenheter för egen förvaltning.

Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på Stockholms unga och studenter och i Kärrtorp planerar vi nu för ytterligare 400 studentbostäder. 

Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. I vår roll som stadsutvecklare vill vi bygga en stad för alla, där människor med olika förutsättningar och livssituation kan leva och trivas. Genom initiativ som hyresrabatt i form av rimlig hyra ger vi möjlighet för fler att bo i nyproducerade bostäder i attraktiva lägen.

Vi arbetar aktivt i våra projekt med att skapa varierade och inbjudande bottenvåningar och väljer lokalhyresgäster med stor omsorg. Våra bottenvåningar är del av den offentliga miljön på gatan och genom en variation av verksamheter skapar vi liv i gaturummet. 

Järntorgetkoncernen befinner sig i ett pågående förändringsarbete för att ytterligare vässa organisationen inför framtiden. Bland annat har vi under våren genomfört ett omfattande varumärkesarbete där alla delar av verksamheten har bidragit med värdefull kunskap. Inom koncernen finns massor av erfarenhet, kompetens och engagemang och vi ser fram emot en fortsatt spännande och framgångsrik resa tillsammans.

Järntorget i siffror 2016 05 - 2017 04

3700 bostäder i planarbete

731 bostäder i pågående produktion

1004 mkr i omsättning

358,5 mkr i resultat

1489 mkr i eget kapital

50% soliditet

Fullständig årsberättelse kan laddas ner från Järntorgets hemsida eller beställas via Järntorgets växel.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • abacus
  • järntorget
  • bostadsutveckling
  • bygg
  • bostäder
  • fastigheter
  • nyproduktion

Regioner

  • Stockholm

Järntorgetkoncernen är verksam i Stockholms och Uppsala län inom projektutveckling och byggande av bostäder och förvaltning av egna fastigheter. Koncernen har ca 4000 bostäder i planarbete och producerar årligen ca 500 vackra, välplanerade och högkvalitativa bostäder. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter och Abacus.

Vi på Järntorget drivs av en vilja att göra mer än att bara bygga hus. Bostäderna vi bygger ska bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation. Vi vill bygga en stad för alla.

Kontakter

Mathilda Wahlberg

Presskontakt Affärsområdeschef Projektutveckling 076-875 23 85

Relaterat innehåll