Gå direkt till innehåll
Du missar väl inte bussen?

Pressmeddelande -

Du missar väl inte bussen?

Den 14 juni är det nya tider i trafiken, dessutom får också stadstrafiken nya linjer och hållplatser. Till och med bussarna är nya. Under en lång tid har vi planerat om hur kollektivtrafiken ska växa framöver och här berättar vi några av nyheterna.

Ny tidtabell
Den 14 juni byter vi tidtabell för all busstrafik i Jönköpings län. Mer information om förändringarna finns på vår hemsida, i våra tidtabeller och i vår reseplanerare som finns både i appen och på vår hemsida.

Ny stadstrafik i Jönköping

Detta är en av Jönköpings Länstrafiks största satsningar där vi planerar en stor utökning av vårt trafikutbud i hela linjenätet där vi helt enkelt erbjuder mer till fler. Flera nya linjer (några ersätts och vissa försvinner) och nya linjesträckningar med nya bytesmöjligheter samt ett utökat stomlinjenät med nya linje 4 som beskrivs mer nedan.

Det handlar om både bättre helgtrafik och fler turer under dagtid som även främjar möjligheten till fritidsresor. Vi satsar också på att uppgradera mycket av vår kundinformation till modernare teknik, nya realtidspelare med färgdisplay, som kommer att likna vad vi precis monterat i Rådhusparken, en plats som också blir en ny större knutpunkt än vad den är idag. ”Det ska bli otroligt spännande att få vara med och lansera denna stora trafiksatsning", säger David Lundberg, Trafikutvecklare Jönköpings Stadstrafik.

Ny stomlinje – 4

Den största satsningen är att vi utökar med en helt ny stomlinje 4 som kommer att trafikera med ett attraktivt turutbud med en linjesträckning mellan Vätterslund till Huskvarna så kommer den gå igenom Bymarken, centrum, Ryhov, Asecs, Ekhagen och Vättersnäs.

Nya hållplatser, och terminaler

Jönköpings kommun utvecklar infrastrukturen för hållbara färdmedel där bland annat kollektivtrafiken i Jönköping och Huskvarna räknas. Inför alla nya trafiksatsningar har vi samarbetat med kommunen för en del arbeten och för att anpassa körfält och hållplatser. Bland annat har både Råslätt och Viktoriaplan i Huskvarna fått nya bussterminaler. Även Ekhagens centrum har anpassats för en bättre busstrafik. Alla satsningar görs i samförstånd under den avsiktsförklaring som tecknades 2018, delar av den går nu in i sin slutfas till den 14 juni.

Nya el-bussar på samtliga stomlinjer

I samband med starten av vår nya stadstrafik kommer samtliga stomlinjer, 1-4, vara trafikerade tystgående el-bussar. Bussarna kommer att ha ett välplanerat passagerarutrymme, ha höga krav på tillgänglighet och vara utrustade med både hjärtstartare och förarassistans. För tillgängligheten finns hörsel- och teleslingor, ramper och LED-belysning med justerbar ljusstyrka och färgtemperatur som belyser utskjutande partier och underlättar teckenspråkläsning och läppläsning. Belysningen under sätena gör det lättare att orientera sig i bussen under kvällstid. Vi har haft stort fokus på att bussarna ska underlätta på- och avstigning.

El-bussarna bidrar till en tystare stadsmiljö samt en bekvämare resa och med mindre utsläpp blir miljön den stora vinnaren.

Nya pantografer ger bussarna energi Tillsammans med Jönköping Energi kommer vi använda en laddningstjänst via pantografer (laddstolpar). Runt om i Jönköpings tätort kommer det finnas 11 stolpar utplacerade på stombusslinjernas ändhållplatser. Linje 1,2,3 och nya stombusslinje 4. Under en kort tid mellan turerna så stannar bussen till för att ladda batterierna och kan på så vis täcka behovet av energi under hela resan.

DR-utskick

För att berätta om vårt arbete har vi även i berörda delar av kommunen skickat ut information i tryckt format. Där går att läsa om både tidtabeller, förändringar i linjesträckningar och om våra nya fordon.

Korta fakta:
Den största satsningen på många år
Ny tidtabell för busstrafik från den 14 juni
Stomlinje 1-4 får nya el-bussar
Vi lanserar en ny stomlinje 4
Nya hållplatser och linjesträckningar
Nya pantografer som ger energi till el-bussarna
Nya terminaler vid Råslätt, Ekhagen och Huskvarna

Mer information
Vänligen kontakta presstjänst på 010-241 55 59 eller press@jlt.se

Ämnen

Regioner


Vårt uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Övergripande mål för Jönköpings Länstrafik är en ökning av resandet med 60 procent till 2025. Det innebär en ökning från dagens nära 22 miljoner resor till 25 miljoner.

Välkommen till Jönköpings länstrafik!

Vårt uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Övergripande mål för Jönköpings Länstrafik är en ökning av resandet med 60 procent till 2025. Det innebär en ökning från dagens nära 22 miljoner resor till 25 miljoner.

Jönköpings länstrafik
Box 372
551 15 Jönköping
Sverige