Skip to main content

Taggar

Rapport från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism

Rapportering från nationell konferens om hållbar svensk fisketurism som hölls i januari 2018

Karta över området med övervakningszon

Karta över området med övervakningszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upphävande av skyddszon

Beslut om upphävande av skyddszon

Dokument   •   2018-11-16 10:10 CET

Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Karta över området med skydds- och övervakningsområde
Beslut om upprättande av skydds- och övervakningsområde
Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

Dokument   •   2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport
Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport

Undersökning av dioxin och dioxinlika PCB i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg.

Affisch om matavfall på sex språk

Affisch om matavfall på sex språk

Dokument   •   2018-06-12 05:55 CEST

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Dokument   •   2018-05-25 09:36 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Rapport: Information on the prudent use of antimicrobials in animals
Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2018
Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.

Statistik över förprövningar för 2017

Statistik över förprövningar för 2017

Dokument   •   2018-02-14 09:03 CET

Rapport, djurskyddet 10 år

Rapport, djurskyddet 10 år

Dokument   •   2017-05-10 13:55 CEST