Skip to main content

Taggar

Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 13:00 CEST

Jordbruksverket utlyser upp till 15,3 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att demonstrera och synliggöra praktiska tillämpningar av digital teknik i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest skulle få stora konsekvenser.

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:44 CEST

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:53 CEST

Marknadsbalanserna för årets första sex månader visar att konsumenternas efterfrågan på kött och matfågel fortsätter att minska, samtidigt som svensk produktion ökar och den svenska självförsörjningsgraden har förbättrats.

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 09:37 CEST

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet. Även priset på betesmark ökade, förutom i Övre Norrland där priserna sjönk med 10 procent till i genomsnitt 4300 kronor för ett hektar betesmark. I Götalands slättbygder kostar i genomsnitt en hektar betesmark 88 300 kronor.

Pengar till kompetensutveckling inom likviditets- och foderplanering

Pengar till kompetensutveckling inom likviditets- och foderplanering

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

Jordbruksverket utlyser totalt 8 miljoner kronor till organisationer, föreningar, företag och myndigheter för att anordna kurser och utbildningar med fokus på likviditetsplanering och foderplanering.

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2017 visar att invägningen av ekologisk mjölk ökade med 45 000 ton, eller motsvarande 12 procent, till 414 200 ton. Det innebär att 15 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2017. Ökningen beror på att antalet ekologiskt hållna mjölkkor har ökat.

Jordbruksverket och LRF lär barn om hållbar mat tillsammans med Tom Tits i Södertälje

Jordbruksverket och LRF lär barn om hållbar mat tillsammans med Tom Tits i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 15:43 CEST

En gemensam utställning om hållbar produktion och konsumtion av mat, med frågor på en Puffersphere och olika typer av odlingar, ska lära barn mer om vad hållbar mat är. Nu bjuder Jordbruksverket, LRF och Tom Tits också in lärare till en gratis inspirationskväll i samband med invigningen.

250 möjligheter – konferensen där mindre kommuners utmaningar och möjligheter står i centrum

250 möjligheter – konferensen där mindre kommuners utmaningar och möjligheter står i centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 13:05 CEST

Den 23-24 oktober går konferensen 250 möjligheter av stapeln i Jönköping, en nätverksplattform där engagerade individer träffas, lär sig nya saker och tillsammans är med och utvecklar framtidens mindre kommuner. Konferensen arrangeras av Internationella Handelshögskolan i Jönköping i samarbete med bland andra Jordbruksverket.

Årets spannmålsskörd 75 procent av det normala – men prognosen är osäker

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:32 CEST

Årets totala skörd av spannmål väntas bli 4,2 miljoner ton, en minskning med 29 procent jämfört med 2017 och en minskning med 25 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Skörden av oljeväxter förväntas bli 0,2 miljoner ton, en minskning med 44 procent jämfört med 2017 och 36 procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Men årets ovanliga väder gör prognosen osäker.

Jordbruksverket välkomnar ny överdirektör och styrelse

Jordbruksverket välkomnar ny överdirektör och styrelse

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 10:25 CEST

Regeringen har idag beslutat att utse Jan Cedervärn till överdirektör på Jordbruksverket. Samtidigt presenterades medlemmarna i Jordbruksverkets styrelse; Peter Linderoth, Malin Wildt-Persson, Staffan Bengtsson, Elisabeth Gauffin, Annika Bränström.

Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

Rådgivning till jordbruksföretag för att hantera konsekvenser av torka

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 09:23 CEST

Jordbruksverket upphandlar rådgivningsinsatser för att hjälpa svenska jordbruksföretagare att hantera konsekvenser av sommarens torka. Rådgivningen fokuserar på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra den framtida driften och konkurrenskraften.

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 18:30 CEST

Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att betala ut förskott på direktstöden.

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 12:14 CEST

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar. Jordbruksverket följer utvecklingen för att kunna hitta lösningar som mildrar effekterna av torkan. 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder. Syftet är att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för utslaktning av djur. Krisstödet ska betalas ut av Jordbruksverket.

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 11:08 CEST

Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganisationer jobbar intensivt för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra tillgång till vatten och foder som behövs för livsmedelsproduktionen.

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Rådgivning till besöksnäringsföretag om mat, dryck och lokalt värdskap

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 10:38 CEST

​Nu upphandlar Jordbruksverket rådgivningstjänster till företag inom besöksnäringen med servering av mat och dryck. De upphandlade rådgivningstjänsterna kommer att omfatta olika temaområden, till exempel affärs- och konceptutveckling, anläggningsutveckling, marknadsföring och utveckling av det regionala utbudet av mat och dryck.

Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar – skörda allt som går

Jordbruksverket, LRF och regeringen uppmanar – skörda allt som går

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 11:00 CEST

För varje regnfri dag blir situationen allt svårare för lantbrukarna och andra djurägare. Situationen är allvarlig och Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och regeringen samverkar för att hitta lösningar för att underlätta lantbrukarnas situation och säkra livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt ifrån att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken.

Lättnader i reglerna kring projekt- och företagsstöd

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:00 CEST

Jordbruksverket har beslutat om vissa ändringar i reglerna vad gäller stöd inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och stöd till lokalt ledd utveckling. Ändringarna innebär bland annat mindre avdrag vid sent inkommen ansökan och utökad tid att ansöka om startstöd.

Ledarskaps- samt styrelseutbildningar för företagare inom de gröna näringarna

Ledarskaps- samt styrelseutbildningar för företagare inom de gröna näringarna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 09:12 CEST

Företagandet i allmänhet genomgår stora förändringar, vilket naturligtvis inkluderar företag inom de gröna näringarna. För att möta de allt högre kraven på ledarskap och företagsutveckling har Jordbruksverket upphandlat flera leverantörer som erbjuder ledarskaps- och styrelseutbildningar.