Skip to main content

Taggar

Kampen mot antibiotikaresistens går vidare

Kampen mot antibiotikaresistens går vidare

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:17 CET

Bakterier som är resistenta mot antibiotika hotar hälsan hos både människor och djur. Nu pågår antibiotikaveckan. Då riktar många länder strålkastarljuset mot insatser för att bekämpa antibiotikaresistens.

 Minsta spannmålsskörden sedan 1950-talet

Minsta spannmålsskörden sedan 1950-talet

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:37 CET

Sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom har mer spannmål än vanligt skördats som grovfoder istället för att tröskas. Det beror på låga skördar av vall och därmed foderbrist. Den totala spannmålsskörden beräknas till 3,2 miljoner ton. Det är 46 procent mindre än förra året och den lägsta skörden sedan år 1959.

Moderniserade regler för bekämpning av bisjukdomar

Moderniserade regler för bekämpning av bisjukdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 13:45 CET

Den första januari 2019 gäller nya regler för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Syftet är att modernisera reglerna eftersom förutsättningarna för biodlare har förändrats mycket de senaste åren. Biodlare har under remisstiden uttryckt oro för att reglerna kommer ge ett sämre smittskydd. - De nya föreskrifterna kommer att ge effektivare smittutredningar och mindre krångel, säger Jackis Lannek.

Nya fakta om svensk matproduktion ska främja export

Nya fakta om svensk matproduktion ska främja export

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 09:23 CET

Svenskproducerad mat är säker och produceras med höga mål inom hållbarhet som miljö och kvalitet. Ett mål i den svenska livsmedelsstrategin är att öka exporten. Nu finns ett informationsmaterial om svensk livsmedelsproduktion och svensk mat. Materialet är på engelska och tillgängligt för alla som vill sprida information om svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion.

Duvpest på flera platser i landet

Duvpest på flera platser i landet

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 13:57 CET

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor i Varberg. Nu visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att smittan också drabbat vilda duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping. Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har även rapporterats från andra delar av västkusten, delar av Skåne och från Kalmartrakten.

Fokus på internationell handel med mat och dryck på Eget Företag-mässan

Fokus på internationell handel med mat och dryck på Eget Företag-mässan

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 16:03 CET

Bättre teknik och ökad globalisering skapar nya möjligheter för företag att handla internationellt med livsmedel. Under mässan Eget Företag den 8-9 november bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.

Förslag på utformning av krisstödet 2019 lämnat till regeringen

Förslag på utformning av krisstödet 2019 lämnat till regeringen

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 12:21 CET

Den 29 oktober lämnade Jordbruksverket förslag på utformning av den andra delen av regeringens krisstöd till lantbruket. Stödet är på 760 miljoner kronor och ska fördelas 2019.

Återställda våtmarker kan sänka svenska koldioxidutsläpp

Återställda våtmarker kan sänka svenska koldioxidutsläpp

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:07 CEST

Trots att organogen jordbruksmark endast utgör en liten andel av den totala jordbruksarealen står dessa marker för en tredjedel av det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Organogen jordbruksmark är dikade torvmarker och sjöar där kol lagrats in sedan den senaste istiden. Utsläppen går att minska genom att åter täcka marken med vatten.

Newcastlesjuka hos värphöns i Västra Götalands län

Newcastlesjuka hos värphöns i Västra Götalands län

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 10:00 CEST

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Den svenska äppelodlingen växer snabbare än någonsin

Den svenska äppelodlingen växer snabbare än någonsin

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 09:33 CEST

Den svenska kommersiella odlingen av äpplen har förändrats påtagligt under de senaste åren. Antalet äppelträd ökade med 38 procent mellan 2012 och 2017 till nästan 3,6 miljoner träd. Dessutom tar nya sorter allt större plats i odlingarna, vilket kommer att ge oss mer svenska äpplen i fruktdiskarna under en större del av året.

Pengar till forskning och utveckling för miljöåtgärder samt för främjande av ekologiskt

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 11:05 CEST

Jordbruksverket utlyser nu pengar till nya försöks- och utvecklingsprojekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Det finns även pengar att söka för projekt med syfte att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Utlysningen gäller projekt som genomförs under 2019.

I dag påbörjas flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2018

I dag påbörjas flera delutbetalningar av jordbrukarstöd för 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:00 CEST

I dag, fredagen den 19 oktober, börjar lantbrukare få sina delutbetalningar av kompensationsstöd och flera andra ersättningar för 2018.

Nu är e-tjänsten för att söka krisstödet 2018 öppen

Nu är e-tjänsten för att söka krisstödet 2018 öppen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:28 CEST

I dag, den 16 oktober, öppnade e-tjänsten där lantbrukare ska lämna de uppgifter som behövs för att kunna ta del av krisstödet 2018. Stödet, på totalt 400 miljoner kronor, riktar sig till lantbrukare med får-, nötkötts- och komjölksproduktion och som har 10 djurenheter eller fler.

Fler grisar och färre får på svenska gårdar

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:36 CEST

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor av nötkreaturen minskar också. Det visar Jordbruksverkets årliga undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige.

Djurskyddskonferens med tema: Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:26 CEST

Den 21 november 2018 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

Nya projekt får 26 miljoner kronor av Jordbruksverket för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:08 CEST

Jordbruksverket beviljar 26 miljoner kronor för 11 nya projekt som ska höja kunskapen om ekologiska livsmedel genom information, utbildning och kampanjer. Syftet är att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel.

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:49 CEST

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

Duvpest hos duvor i Varbergs kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 16:19 CEST

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Varbergs kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:02 CEST

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage.

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:26 CEST

Den allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest nådde i förra veckan Belgien. För att hindra smittan från att nå Sverige är det viktigt att inte slänga matrester i naturen eller lämna kvar dem på rastplatser, eftersom de då kan smitta vildsvin som äter upp resterna. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.