Skip to main content

Taggar

Jordbruksverket 146 konkurrenskraft 52 lantbruk 47 Livsmedelsstrategin 43 rapport 23 Djurskydd 21 ekologisk produktion 14 statistik 14 Biologisk mångfald 10 Grüne Woche 10 Växtskydd 7 smittskydd 7 Fågelinfluensa 6 Häst 5 export 5 Newcastlesjuka 5 fritidsfiske 5 Duvpest 5 jordbrukarstöd 4 Utlysning 4 Afrikansk svinpest 4 landsbygdsprogrammet 4 mat 4 jordbruk 4 Spannmål 4 kontroll 4 turism 4 matturism 4 antibiotika 4 rådgivning 4 fisketurism 4 CWD 3 Krisstöd 3 torka 3 import 3 spannmålsskörd 3 djurskyddskontroll 3 fiske 3 livsmedel 3 Avmagringssjuka 3 Besöksnäring 3 matkultur 3 ett rikt odlingslandskap 3 konferens 2 matmässa 2 foder 2 miljömål 2 cites 2 betesmarker 2 livsmedelskedja 2 Agenda 2030 2 Potatis 2 SVA 2 landsbygd 2 svinpest 2 Föreskrift 2 klimat 2 Hästhållning 2 landsbygdsutveckling 2 hund 2 Handel 2 hållbarhet 2 Torkstöd 2 miljö 2 app 2 antibiotikaresistens 2 hållbart 2 skörd 2 ekologiska livsmedel 1 magsjuka 1 vattenbrist 1 projektstöd 1 odlad mångfald 1 fotbolls-vm 1 miljöersättningar 1 ärter 1 växtskyddsmedel 1 biodling 1 dioxin 1 resistens 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 måltidsturism 1 kulturturism 1 android 1 maträtt 1 våtmark 1 hotade arter 1 hållbar mat 1 Viltförvaltning 1 souvenirer 1 läkemedel 1 mink 1 Matsvinn 1 oljeväxter 1 övning 1 höstraps 1 höstvete 1 kulturväxter 1 same 1 Landsbygdsprogram 1 enhetschef 1 pälsdjur 1 mjältbrand 1 växtodling 1 landsbygdsnätverket 1 länsstyrelse 1 lantbruksdjur 1 värphöns 1 växtskadegörare 1 bioekonomi 1 Borgeby 1 Campylobacter 1 3R 1 bihälsa 1 ullbagge 1 renbete 1 naturbetesmarker 1 glyfosat 1 artskydd 1 jordbruksföretag 1 pollinerare 1 nationella honungsprogrammet 1 Hästföretagarforum 1 skördar 1 Skyddszon 1 miljöåtgärder 1 Nationellt stöd 1 hållbar livsmedelskedja 1 ängar 1 överdirektör 1 förgröning 1 vattenhushållning 1 minskat matsvinn 1 hantverkscider 1 Distriktsveterinärerna 1 Livsmedelsseminarium 1 grûne woche 1 Mitt Europa 1 sprutjournal 1 biologiska mångfaldens dag 1 Hållba mat 1 Afrikans svinpest 1 ölbryggerier 1 biosäkerhet 1 torkan 2018 1 Övervakningszon 1 foderföreskrift 1 Rotgallnematod 1 minkuppfödning 1 LärKvitter 1 SAM-ansökan 1 måltidsexport 1 jordbruksvaror 1 fiskeforum 1 tvärvillkor 1 Försörjningsförmåga 1 bördig 1 jordbrukarhushåll 1 jordgubbskontroll 1 Borgeby fältdagar 1 midsommarblomster 1 antal djur 1 trindsäd 1 skydda antibiotikan 1 antibiotikaveckan 1 växtskyddsåret 1 gödselgas 1 måltidsdestination 1 fler gör mer 1 avtal 1 strukturundersökning 1 ryssland 1 EU 1 teknik 1 vatten 1 kaviar 1 Östersjön 1 Sverige 1 öl 1 styrelse 1 biogas 1 resa 1 djur 1 växter 1 närproducerat 1 småskaligt 1 destinationsutveckling 1 Regler 1 mässa 1 avgift 1 kalmar 1 trädgård 1 HaV 1 klimatmål 1 eko 1 sportfiske 1 Länsstyrelsen 1 kyckling 1 inkomster 1 samer 1 renar 1 rennäring 1 digitalisering 1 betesdjur 1 läromedel 1 måltider 1 katt 1 Statitik 1 åkermark 1 Eurohorse 1 kanada 1 dryck 1 Älg 1 ägg 1 naturturism 1 veterinär 1 handhygien 1 CAP 1 stöd 1 övergödning 1 jordgubbar 1 djursjukvård 1 djurvälfärd 1 frihandel 1 beredskap 1 Djurförsök 1 Frukt och grönt 1 midsommar 1 kosläpp 1 vildsvin 1 mikrobryggeri 1 miljökvalitetsmål 1 Livsmedelsförsörjning 1 fåglar 1 köttkonsumtion 1 växthusgas 1 livsmedelsproduktion 1 vaccination 1 Visa alla taggar
Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

Jordbruket måste få större plats i diskussionen om våra vattenresurser

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2020 09:10 CEST

Tillgång till vatten är en förutsättning för produktionen av livsmedel. Jordbrukaren behöver både hantera situationer med för mycket vatten och för lite vatten, inte sällan på samma fält och under samma odlingssäsong. De olika utmaningarna kan inte hanteras var för sig utan måste hanteras i ett sammanhang. Jordbruksverket har nu tagit fram en strategi för en hållbar hantering av vatten..

Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 07:30 CEST

Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen samt en tydlig prioritering av miljö- och djurvälfärdsersättningar.

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 07:30 CEST

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer.

Läkemedlet propofol är åter tillgängligt för djursjukvården

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 16:50 CEST

Läkemedelsverket meddelar idag att tillgången till propofol för humansjukvården kommer kunna möta behoven framöver. Därmed minskar behovet av återhållsamhet i användningen av substansen inom djursjukvården, även om situationen kan komma att förändras.

Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

Insekter i våra trädgårdsgrödor – så ser läget ut i odlingarna

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2020 09:33 CEST

På flera håll i landet upplever odlare problem med insektsangrepp på frukt och grönsaker. Den milda vintern och kalla våren med sena frostnätter kan få stora konsekvenser. Äpple och kålgrödor ligger i farozonen eftersom vi i år ser ett stort antal av både rönnbärsmal och kålmal i fält.

Flest kor i Gotlands kommun – och fler kor än människor i Borgholm

Flest kor i Gotlands kommun – och fler kor än människor i Borgholm

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 09:44 CEST

Flest kor finns i Gotlands kommun – 19 200 stycken. I Borgholms kommun finns det fler kor än människor – närmare bestämt 1,2 kor per person. Detta, och mer, framgår av en statistikrapport som Jordbruksverket har tagit fram över antalet kor i Sverige.

Ny rotgallnematod upptäckt i Halland

Ny rotgallnematod upptäckt i Halland

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 11:42 CEST

I prover från åkermark i Halland har rotgallnematoder av arten Meloidogyne fallax påträffats. Rotgallnematoden är en mycket liten rundmask som lever i marken och kan angripa potatis, morötter och andra grödor. Den är en karantänskadegörare och ska hanteras enligt växtskyddslagen.

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 09:30 CEST

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 403 300 ton under 2019. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar nästan 7 procent av den totala spannmålsskörden.

Våtmarker fortsatt viktigt i det svenska miljöarbetet

Våtmarker fortsatt viktigt i det svenska miljöarbetet

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 15:23 CEST

Under 2020 finns det 55 miljoner kronor inom landsbygdsprogrammet avsatta till stöd för att anlägga våtmarker och andra vattenåtgärder. Dessa pengar räcker inte till alla ansökningar som finns hos länsstyrelserna, men ytterligare pengar kan komma inom ett halvår i och med förlängningen av landsbygdsprogrammet under åren 2021 och 2022.

Jordbruksverket har sammanställt statistik om livsmedelskedjan i ditt län

Jordbruksverket har sammanställt statistik om livsmedelskedjan i ditt län

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 11:28 CEST

För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Statistiken är tänkt att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras.

Greppa Näringens ”Klimatkollen” är nominerad till Rural Inspiration Awards 2020

Greppa Näringens ”Klimatkollen” är nominerad till Rural Inspiration Awards 2020

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 14:16 CEST

Greppa Näringens Klimatkollen har blivit utsedd att representera Sverige i ENRDs (European Network for Rural Development) årliga tävling ”Rural Inspiration Awards 2020”. Av de totalt 71 anmälda projekten har juryn utsett 15 finalister där Greppa Näringens Klimatkollen ingår.

Duvpest hos vilda duvor på Gotland

Duvpest hos vilda duvor på Gotland

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 16:23 CEST

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor på Gotland. En av duvorna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter att man noterat ett flertal döda och sjuka duvor i ett område vid Lokrume på Gotland. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Nya projekt ska öka konsumtionen av vildsvinskött

Nya projekt ska öka konsumtionen av vildsvinskött

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 11:18 CEST

Marknadsföring och förändrade attityder samt ökad tillgång i butik till såväl styckdetaljer som färs – det är exempel på åtgärder för att främja konsumtionen av vildsvinskött. Nu utlyser Jordbruksverket 5,5 miljoner kronor för projekt som ska bidra till mer vildsvin på svenska tallrikar.

Färre ekologiska mjölkkor 2019

Färre ekologiska mjölkkor 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 09:33 CEST

Antalet ekologisk hållna mjölkkor har ökat under några år, men 2019 minskade antalet med 3 procent jämfört med 2018. Trots minskningen var andelen ekologiska mjölkkor av Sveriges totala antal mjölkkor ungefär densamma, 19 procent. Det visar ny statistik över antalet ekologiskt hållna djur.

Så undviker du smitta mellan djur och människor på hemestern

Så undviker du smitta mellan djur och människor på hemestern

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 08:27 CEST

Den här sommaren är inte som andra. Vi kommer att resa mindre och kanske röra oss mer i naturen. Många av oss kommer att besöka vandringsleder, naturum och naturreservat för att få miljöombyte och nya upplevelser. Det innebär också att vi kommer att röra oss i miljöer där det finns djur, och även om det inte handlar om Covid-19 så finns det risk för andra smittor.

Levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut

Levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 13:07 CEST

Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår till regeringen att användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod.

Jordgubbssäsongen är här!

Jordgubbssäsongen är här!

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 09:17 CEST

Jordbruksverket kontrollerar frukt och grönsaker under hela året och under sommaren är det ett större fokus på jordgubbar. Det är viktigt att märkningen av frukt och grönsaker är korrekt, konsumenten har rätt att veta varifrån jordgubbarna kommer.

Hushållsinkomsterna minskade mest för djurföretag mellan 2017 och 2018

Hushållsinkomsterna minskade mest för djurföretag mellan 2017 och 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:32 CEST

Inkomsterna i jordbrukarhushållen skiljer sig åt mellan olika verksamhetsgrenar, där hushållsinkomsterna ökat mest för småbruk med 3 procent och minskat mest för mjölkföretag med 8,5 procent. Hushållsinkomsterna består av inkomster från näringsverksamhet, tjänst och kapital.

Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Den offentliga kontrollen bidrar till en säker livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 09:00 CEST

Varje år genomförs cirka 50 000 kontroller inom de delar av livsmedelsproduktionen som Jordbruksverket ansvarar för. Syftet med kontrollerna är att säkerställa en säker och hållbar livsmedelsproduktion. Nu finns en ny rapport som redovisar de kontroller som genomförts 2019.

Nya regler för hund- och kattägare

Nya regler för hund- och kattägare

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 09:26 CEST

Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla. Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige och de nya reglerna ska underlätta för djurägaren att göra rätt.