Gå direkt till innehåll
Vuxen koloradoskalbagge från det angripna fältet som redan har börjat äta potatisblast. Foto Sofie Persson.
Vuxen koloradoskalbagge från det angripna fältet som redan har börjat äta potatisblast. Foto Sofie Persson.

Pressmeddelande -

Fortsatt övervakning av koloradoskalbaggar i Skåne

Larver av koloradoskalbagge upptäcktes i juli i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Angreppet har bekämpats av lantbrukaren. I uppföljande inventeringar har Jordbruksverket hittat enstaka fullvuxna individer av skadegöraren i det angripna fältet. Inga ytterligare angrepp har konstaterats trots uppmaning till allmänheten om att rapportera fall.

I juli upptäcktes larver av koloradoskalbaggen på några plantor i ett ekologiskt fält i Kristianstadtrakten. Larverna plockades bort och dödades, men några individer har lyckats förpuppa sig. Vid inventeringen torsdagen den 29 juli hittades enstaka vuxna individer, puppor och larver.

− Det var väntat eftersom vi tidigare hittat larver i olika stadier, säger Sofia Windstam från växtregelenheten. Vi tror att de nykläckta individerna håller sig i fältet eftersom det finns god tillgång på föda.

Lantbrukaren har enligt beslut från Jordbruksverket vissnat ner den angripna fläcken med en gasolbrännare och bekämpat resten av fältet med ett växtskyddsmedel som är tillåtet att använda i KRAV-certifierad odling. Foto: Gunilla Lövhult.

Inga ytterligare fall har ännu konstaterats
− Inga nya fall har konstaterats säger Magnus Franzén, biträdande avdelningschef för växt och kontrollavdelningen. Vi har fått in två anmälningar om fall men de visade sig vara en strimlus och en nyckelpiglarv.  Jordbruksverket kommer att fortsätta bevaka fältet noggrant de kommande veckorna.

Sedan EU-inträdet 1995 har Sverige haft övervakning av koloradoskalbaggen.

Jordbruksverket undersöker varje år ett tjugotal fält längs den svenska kustlinjen för förekomst av koloradoskalbaggar som led i den löpande övervakningen. Denna karta visar fältens placering 2019.

Mer information
Pressmeddelande från 22 juli:
Larver av koloradoskalbaggar har upptäckts i skånskt potatisfält

Koloradoskalbaggens larver kan förväxlas med nyckelpigans som är ett viktigt nyttodjur som bland annat äter många bladlöss. Ladda ner Jordbruksverkets app Nyttodjur om du är osäker.

Mer om karantänskadegörare och hur du anmäler fynd.

Kontaktpersoner för journalister
Magnus Franzén
Biträdande avdelningschef, växt- och kontrollavdelningen
E-post: magnus.franzen@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 51 62

Sofia Windstam
Handläggare växtregelenheten
E-post: sofia.windstam@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 96

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.