Gå direkt till innehåll
En vuxen skalbagge i potatisfältet. Foto: Ditte Hallengren
En vuxen skalbagge i potatisfältet. Foto: Ditte Hallengren

Pressmeddelande -

Lyckad bekämpning av koloradoskalbaggar i Skåne

Larver av koloradoskalbagge upptäcktes i juli i ett potatisfält utanför Kristianstad. Angreppet har bekämpats av lantbrukaren genom att plantorna flammats med brännare samt genom användning av växtskyddsmedel  som är godkänt för ekologisk odling. Inga ytterligare angrepp har konstaterats varken i Jordbruksverkets årliga inventering eller av allmänheten som uppmanats vara uppmärksamma.

Lantbrukaren har flammat plantorna i det område där skalbaggarna upptäcktes. Foto: Gunilla Lövhult.

I juli upptäcktes larver av koloradoskalbaggen på några plantor i en ekologisk potatisodling i Kristianstadtrakten. Angreppet bekämpades enligt beslut från Jordbruksverket och fältet har bevakats varje vecka.

Jordbruksverket gör också en årlig inventering i Halland, Skåne, Blekinge, Öland och på Gotland där koloradoskalbaggen riskerar att kunna etablera sig om den påträffas.

- Resultaten av den uppföljande inventeringen av det konstaterade fallet tillsammans med den årliga inventeringen gör att vi vågar säga att detta fall var isolerat, säger Zorica Söderberg, växtregelenheten. Vi vet inte säkert hur koloradoskalbaggen kom in i fältet, men sannolikt har den flugit in från andra länder i Europa.

Den årliga inventeringen av koloradoskalbagge är nu avslutad. Uppföljningen av det konstaterade fallet kommer dock att fortsätta fram till skörd av kvarvarande potatis.

- Vi tror att effekten av bekämpningen varit god. Antalet koloradoskalbaggar i det angripna fältet har klingat av över tid. Vid den senaste kontrollen återfanns endast en individ. Dessutom gör nu det svalare vädret att risken för spridning minskat. Det finns dock en risk att några koloradoskalbaggar övervintrar i marken. Vi kommer därför att följa det aktuella fältet även nästa säsong, säger Carin Bunnvik.

Den årliga inventeringen av koloradoskalbagge fortsätter också som tidigare.

Mer information
Mer om karantänskadegörare och hur du anmäler fynd.

Kontaktperson för journalister
Carin Bunnvik, chef för växtregelenheten
carin.bunnvik@jordbruksverket.se
036 - 15 50 58

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.