Pressmeddelande -

KakeldaxGruppen söker försäljningsinriktad VD.

Det är nu två år sedan som Timo Söderlund påbörjade sitt uppdrag att omstrukturera Kakeldax i Sverige AB (Kakeldaxgruppen) och skapa förutsättning för detta företag att utvecklas till ett starkt och expansivt bolag. Han kom från liknande uppdrag i Kina, Dubai och Frankrike.

Under de gångna två åren har han tillsammans med medarbetarna gjort stora och nödvändiga förändringar i bolagets struktur. Bolaget har byggt om sina 16 butiker, utformat en affärsstruktur som fokuserar på kärnområdet byggkeramik - kakel, klinker och mosaik samt gjort en kraftfull satsning på utvecklingen av samarbetet med sina återförsäljare. Bolaget har också som en medveten strategi fokuserat på färre leverantörer men har i gengäld fått till stånd ett långtgående samarbete med de främsta producenterna av byggkeramik i Europa.

För ett par år sedan hade marknaden i princip räknat ut KakeldaxGruppen. Idag har såväl kunder som leverantörer förstått att KakeldaxGruppen är ett företag med stark inriktning och med mycket höga ambitioner.

KakeldaxGruppen kommer nu att söka en ny VD som skall var inriktad på den långsiktiga driften och säkerhetsställa positionen som ett ledande företag inom området byggkeramik.

Med vänlig hälsning

Kakeldax i Sverige AB

Timo Söderlund                        Bengt Bengtsson

VD                                          Styrelseordförande

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • kakel
  • kakelcentralen
  • kakeldax
  • klinker
  • stigs kakel

KakeldaxGruppen (Kakeldax i Sverige AB) är ett av Sveriges ledande företag som förser den Svenska marknaden med byggkeramik (kakel, klinker och mosaik). Vi arbetar med flera varumärken, så som Stigs Kakel, Kakelcentralen och Kakeldax.

Kontakter

Johan Sandberg

Presskontakt VD Företagsledning

Linda Andersson

Presskontakt Marknadsföring

Relaterat innehåll