Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Pressinbjudan: Nio företag signerar Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Nu lanserar vi Lokala klimatkontrakt för ett klimatneutralt Kalmar. Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att företagen vill bidra med åtgärder som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen för att Kalmar ska nå klimatneutralitet till 2030.

Klas Eriksson: ”Vi vill rena avloppsvatten för att kunna återanvända det för bevattning”

Klas Eriksson: ”Vi vill rena avloppsvatten för att kunna återanvända det för bevattning”

Klas Eriksson arbetar som utredare och bekämpar invasiva växter för att bevara biologisk mångfald. Han samordnar också ett projekt för att rena avloppsvatten för bevattning, vilket hjälper till att spara vatten och anpassa sig till klimatförändringar. Arbete mot invasiva växter är viktigt och utmanande, och Klas uppskattar stödet från allmänheten. Kontakt: Klas Eriksson, 010 – 35 211 60.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit.

Kalmar kommun

Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige