Gå direkt till innehåll

Kategorier: ekologisk hållbarhet

Till bevattningssäsongen 2024 hoppas vi kunna fylla kommunens bevattningsvagn med UV-renat vatten.

Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB testar metod för att bevattna med återvunnet avloppsvatten

Vatten har redan börjat bli en bristvara och med klimatförändringarna vi nu ser, riskerar problemen att öka i framtiden. Därför ser Kalmar kommun över möjligheterna att använda vattnet på ett smartare sätt. Genom finansiering från EU och svenska staten har vi i ett samarbetsprojekt med Kalmar Vatten AB fått möjlighet att prova ultraviolett ljus (UV-ljus) för att rena vatten för bevattning.

Mark- och miljööverdomstolen fastställer beslut om bygglov för upplag

25 mars 2021 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om bygglov för ett upplag på fastigheterna Törneby 8:20 och Elverslösa 19:1 i Kalmar kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde bygglovet. Efter överklagande även av denna dom dömde mark- och miljööverdomstolen den 12 maj 2023 till Kalmar kommuns fördel. Detta innebär att bygglovet från 2021 nu fastställs.

Visa mer

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit.

Kalmar kommun

Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige