Gå direkt till innehåll
Vattenprover från 26 juli visar nu att kvalitén på badvattnet är bra vid både Barsebäckstrand och Salviken.
Vattenprover från 26 juli visar nu att kvalitén på badvattnet är bra vid både Barsebäckstrand och Salviken.

Nyhet -

Återigen bra badvatten vid Barsebäckstrand och Salviken

Vattenprover från den 26 juli visar att kvalitén på badvattnet vid Barsebäckstrand och Salviken är tjänligt, det vill säga vattenkvalitén är bra. Nu går det bra att ta ett dopp igen!

Förra veckan upptäcktes förhöjda halter av E.coli-bakterier och enterokocker-bakterier i badvattnet vid Salviken och Barsebäckstrand. Nya vattenprov har tagits som visar att badvattnet är tjänligt. Eftersom Barsebäckshamn ligger nära Barsebäckstrand togs nytt prov även där, som nu visar att badvattnet fortfarande är tjänligt.

- En förklaring till de otjänliga proverna kan vara att det har varit regn som för med sig ytvatten från de betande kalvarna norr om Barsebäckstrand och på Salvikens strandängar. När det varit torrt så länge hinner inte vatten gå ned i marken utan flyter rakt ut i havet och med så varmt vatten ger det upphov till att bakterierna från deras avföring växer till, säger Mats Rosén, näringslivs- och turistchef.

Saxtorpssjöarna och Vikhög hamn har inte följts upp eftersom det var bra vattenkvalité vid dessa badplatser, så även där går det bra att bada. Nästa vattenprov tas den 9 augusti vid samtliga badområden.

Prover av vattenkvalitén vid badområden

Kävlinge kommun tar vattenprover vid fem badområden under badsäsongen. Försämrat resultat följs upp med tätare extraprov. Kommunen går ut med information om badvattnet visar sig ha dålig kvalité.

Håll dig uppdaterad om badplatser och kvalitet på badvatten i Kävlinge kommun.

Badvattenkvalité enligt vattenprov från 26 juli:

Salviken
Vattenkvalitet: Tjänligt

Barsebäckstrand
Vattenkvalitet: Tjänligt

Barsebäckshamn
Vattenkvalitet: Tjänligt

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Mats Rosén

Mats Rosén

Näringslivs- och turistchef 046-73 96 80

Relaterat innehåll

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige