Gå direkt till innehåll
Dåligt badvatten vid Barsebäckstrand och Salviken

Nyhet -

Dåligt badvatten vid Barsebäckstrand och Salviken

Vattenprover från den 19 juli vid Barsebäckstrand och Salviken visar förhöjda halter av E.coli och enterokocker. Kommunen uppmanar till försiktighet om du badar vid dessa platser. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattenkvaliteten. 

Kävlinge kommun tar vattenprover vid fem badområden under badsäsongen. Provet från den 19 juli visar förhöjda halter av E.coli-bakterier och enterokocker-bakterier i badvattnet vid Salviken och Barsebäckstrand. Kommunen uppmanar därför att iaktta försiktighet vid bad vid dessa platser. Nya vattenprover ska tas, resultat kommer nästa vecka (29 eller 30 juli).

Bad i vatten med förhöjda halter av E.coli och enterokocker innebär en risk för att du kan bli magsjuk om du sväljer vattnet.

De tre resterande badområdena där vattenkvalitet testas har inga anmärkningar på vattenkvaliteten.

Vattenkvalitet vid badområden i kommunen

Vattenprov taget 19 juli.

Salviken
Vattenkvalitet: Otjänligt
Provsvar: Mycket hög halt av enterokocker och hög halt av E.coli

Barsebäckstrand
Vattenkvalitet: Tjänligt med anmärkning
Provsvar: Hög halt av E.coli och enterokocker

Barsebäckshamn
Vattenkvalitet: Tjänligt

Vikhög hamn
Vattenkvalitet: Tjänligt

Saxtorpssjön
Vattenkvalitet: Tjänligt

Information om dålig vattenkvalitet kommer att sättas upp vid Barsebäckstrand och Salviken den 23 juli för att informera badgäster.  


Frågor och svar om prover av vattenkvalitén vid badområden

Vid vilka badomården i kommunen tas vattenprover?
Barsebäckstrand, Barsebäckshamn, Vikhög hamn, Saxtorpsjön och Salviken.

Hur ofta görs vattenprover?
Under badsäsongen görs vattenprover var tredje vecka. Försämrat resultat följs upp med tätare extraprov.

Varför avråder ni inte till bad nu när vattenkvalitet är försämrad vid vissa badområden?
Enstaka prover med förhöjda halter av bakterier följs upp med nya prover för att se hur vattenkvaliteten har förändrats innan vi uppmanar att avstå från att bada. Provsvaret påverkas av hur vatten är exakt på den platsen där provet tas och vid just det tillfället. Väder och vind påverkar hur bakterier i vattnet flyttas och samlas. Fram tills vi ser att den försämrade vattenkvaliteten kvarstår uppmanar vi till att bada med försiktighet. Uppmaning om att avstå bad kan vara aktuellt beroende på nästa provsvar.

När görs nästa vattenprov?
Eftersom provet från 19 juli visar förhöjda halter av bakterier görs nytt vattenprov måndagen 26 juli. Provsvar kommer den 29 eller 30 juli.

Varför tar det 4-5 dagar för att få svar på vattenprovet?
Vattenprovet skickas till laboratorium per post där vatten sedan analyseras. Detta innebär att kommunen får provsvar 4-5 dagar efter provtagningen.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten, Kävlinge kommun Mynewsdesk, webbplatsen kavlinge.se och enskönarevardag.nu, Kävlinge kommun i sociala medier 046-73 90 00 (vxl)

Relaterat innehåll

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige