Gå direkt till innehåll
Kävlingeborna trivs i sin kommun och rekommenderar den gärna till vänner och bekanta. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e (2020)
Kävlingeborna trivs i sin kommun och rekommenderar den gärna till vänner och bekanta. Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e (2020)

Nyhet -

Kävlinges kommuninvånare stormtrivs enligt SCB:s medborgarenkät

Under hösten 2021 fick 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare svara på SCB:s medborgarenkät. Svarsfrekvensen var god och en del resultat lite extra glädjande. Exempelvis svarade 98 procent att de tycker att Kävlinge kommun är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.  Det är sex procentenheter över rikssnittet. Nu börjar arbetet med att fördjupa sig i resultatet och lyfta det till politiken för att se vilka områden som kan behöva åtgärder.

I september skickades SCB:s medborgarundersökning ut till slumpvis utvalda kommuninvånare. Storleken på urvalet varierar beroende på kommunens storlek och är representativt fördelat för att spegla befolkningen i ålder, kön och annan demografi. I Kävlinges kommuns fall skickades undersökningen ut till 1 200 personer.

Svarsfrekvensen för Kävlinge kommun var 42 %, vilket är att jämföra med rikssnittet på 38 %.

- Vi är nöjda med antalet svarande och vill tacka alla som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten. Undersökningen är viktig för oss och skickas därför ut årligen. Vi hoppas att ännu fler vill vara med och svara nästa gång, berättar Kävlinge kommuns kvalitetschef Pärnilla Ahnfors Lindstrand.

Kommuninvånarna trivs och Kävlinge kommun sköter sina verksamheter
Några resultat från undersökningen visar att:

 • 98 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  Snittet för riket ligger på 92 %.
 • 78 % av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
  Snittet för riket ligger på 62 %.
 • 87 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  Snittet för riket ligger på 81 %.
 • 22 % av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  Snittet för riket ligger på 19 %.

Resultaten finns på SCB:s webbplats
I statistikdatabasen på SCB:s webbplats finns resultaten för medborgarundersökningen. Klicka på fliken Demokrati och sedan på Medborgarundersökningen (se bild nedan). Här kan du se resultaten för Kävlinge kommun och jämföra siffror med andra kommuner och riket.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kontakt Kävlinge

Kontakt Kävlinge

Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

Relaterat material

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige