Gå direkt till innehåll
​Tryggheten fortsätter att öka i Kävlinge kommun

Nyhet -

​Tryggheten fortsätter att öka i Kävlinge kommun

De boende i Kävlinge kommun känner sig trygga. Det visar resultatet i årets trygghetsmätning som under hösten genomfördes av Polisen. Fjolårets fina resultat har förbättrats ytterligare i år. Grannsamverkan och ett välfungerande samarbete mellan kommun och andra aktörer lyfts fram som några av de faktorer som skapar trygghet.

Varje år genomför Polisen tillsammans med kommunen en mätning för att undersöka tryggheten hos medborgarna. Trygghetsmätningen sker genom enkätutskick till slumpmässigt utvalda personer i åldern 16 till 85 år. Årets trygghetsindex landar på 1,44, vilket är en förbättring från fjolårets redan låga resultat på 1,59.

- Årets låga resultat beror bland annat på det fina samarbete som finns mellan olika aktörer i kommunen och som gör att vi snabbt delar information och agerar när något har inträffat. Här samarbetar vi på kommunen med Polisen och andra myndigheter, exempelvis Räddningstjänsten Syd, men även med privata företag och organisationer som Svenska kyrkan och Kävlinge Nattvandrare, förklarar Björn Andersson, säkerhetschef på Kävlinge kommun.

Minskad oro för inbrott

Oron för bostadsinbrott och för bilar som kör för fort har under en tid legat på jämförelsevis höga nivåer. För båda dessa områden ökar nu tryggheten.

Oron för inbrott i bostaden har minskat från index 3 till 2. Kävlinge kommun har under en följd av år haft en nedgång av antalet bostadsinbrott, vilket synts i de årliga trygghetsmätningarna där index över tid sjunkit och där årets nivå är den lägsta på elva år. Under våren hade vi en period av ökat antal inbrott, men från maj månad och framåt har bostadsinbrotten åter legat på en mycket låg nivå.

- Årets låga resultat beror bland annat på att många av våra kommuninvånare agerar förebyggande mot brott genom exempelvis grannsamverkan och att använda märk-DNA, säger Björn Andersson.

Fortsatt arbete

I årets mätning ses en liten ökning när det gäller utsatthet för brott, från index 0 till 1. Dock är detta fortfarande mycket låga nivåer. Även när det gäller att känna sig trygg ute sena kvällar syns en förhöjning av index från 2 till 3. Denna siffra har växlat mellan index 2 och 3 de senaste åren. Kävlinge kommun kommer att fortsätta vårt förebyggande trygghetsarbete och en av de åtgärder vi tittar på är att återuppta de trygghetsvandringar som vi tidigare gjort. I vilken form de kan komma att genomföras utreds nu.

-Vårt gemensamma arbete i kommunen har gett resultat och vi har generellt låga indexsiffror inom de flesta områden. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt samarbete för att ytterligare öka trygghetskänslan i vår kommun, förklarar Björn Andersson.

Se hela resultatet från Trygghetsmätningen hos Polisen

Nyfiken på grannsamverkan eller märk-DNA? Läs mer här

Fakta: Trygghetsmätning och index

Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 1990-talet. Undersökningen sker genom enkätutskick till slumpmässigt utvalda personer i åldern 16 till 85 år. I år var svarsfrekvensen 66,3 % i västra Kävlinge och 67,6 procent i östra Kävlinge.

Polisens problemindex är en analysmodell för att underlätta en bedömning av ”trygghetsbilden” för boende i ett geografiskt område mot hur det ser i nationell måttstock.

Nivå 0 - Närmast obefintligt problem
Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem
Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem
Nivå 3 - Ganska påtagligt problem
Nivå 4 - Påtagligt problem
Nivå 5 - Mycket påtagligt problem
Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem

Ämnen

Regioner

Kontakter

Björn Andersson

Björn Andersson

Säkerhetschef och Dataskyddsombud 046-73 91 05

Relaterat innehåll

Vi formar framtiden!

Välkommen till Kävlinge - mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. I vår kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Det gör vi genom hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun

Östra Stationstorget 1
244 44 Kävlinge
Sverige