Gå direkt till innehåll
Det övergripande målet med Polisens och kommunens medborgarlöften är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Foto: Polisen.
Det övergripande målet med Polisens och kommunens medborgarlöften är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Foto: Polisen.

Nyhet -

Polisens och Kävlinge kommuns löften för ett tryggare samhälle

Genom medborgarlöften genomför Kävlinge kommun och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet. Under år 2021 ligger fokus på grannsamverkan, närvaro på utvalda platser och brottsförebyggande arbete kring ungdomar.

Sedan fler år tillbaka tar Polisen och Kävlinge kommun tillsammans fram medborgarlöften för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen genom att engagera och involvera både medborgare och lokalsamhällets aktörer. Arbetet fokuserar till stor del på det som medborgarna uppfattar som lokala problem. Medborgarlöftena har tagits fram utifrån information från medarbetare i lokalpolisområdet, analys från kommunpolis och Kävlinge kommun samt resultatet av Polisens trygghetsmätning år 2020.

Det här ska vi göra

Polisen och Kävlinge kommun kommer under 2021 att genomföra följande aktiviteter:

  • Minst två nya informationstillfällen om grannsamverkan ska anordnas. Även redan befintliga grupper ska erbjudas information.
  • Synlighet och närvaro på strategiska platser och tider. Här ingår även närvaro vid Sillamarknaden i Barsebäck och Vårmarknaden i Kävlinge.
  • Minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar och skolor för samtal med ungdomar och personal - brottsförebyggande arbetet kring ungdomar med extra fokus på alkohol, narkotika, droger och tobak.

Det här ska vi uppnå

Det övergripande målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Detta ska uppnås genom att:

  • Den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
  • Bostadsinbrotten ska fortsätta att minska.
  • Antalet grannsamverkansområden ska öka.
  • Användningen av märk-DNA ska öka.
  • Vår synlighet och närvaro på platser och tider som medborgarna upplever som otrygga ska öka.
  • Fortsätta arbeta med ungdomar i deras miljö samt att förebygga en brottslig utveckling hos ungdomar.

Polisen och Kävlinge kommun kommer också att fortsätta samverka för att öka tryggheten i trafikmiljön och minska antalet skadegörelsebrott. Även samverkan kring åtgärder kring narkotikahantering kommer att genomföras, dess anges däremot inte som åtgärder i medborgarlöftena.

Läs mer om medborgarlöftena och vad som ligger till grund för dem

Följ hur det går

Medborgarlöftena kommer att följas upp halvårsvis, och redovisas på både Polisens och kommunens webbplatser och i sociala medier. Uppföljningarna kommer att fokusera på genomförande och kvalitetssäkring och görs i samverkan mellan Polisen och Kävlinge kommun.

Polisen följer noga coronapandemins utveckling, vilket innebär att arbetet utifrån medborgarlöftena kan komma att påverkas beroende på pandemins utveckling.

Gemensamma löften för ett tryggare samhälle

Kävlinge kommun och Polisen arbete ständigt med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott. Genom medborgarlöften genomför kommunen och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kontakt Kävlinge

Kontakt Kävlinge

Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

Relaterat innehåll

Vi formar framtiden!

Välkommen till Kävlinge - mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. I vår kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Det gör vi genom hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Östra Stationstorget 1
244 44 Kävlinge
Sverige