Gå direkt till innehåll
Bättre belysning och att kommunen ser över mörka, skrymmande buskage var vanliga synpunkter som inkom via Kävlinge kommuns digitala trygghetsvandring tidigare i år.
Bättre belysning och att kommunen ser över mörka, skrymmande buskage var vanliga synpunkter som inkom via Kävlinge kommuns digitala trygghetsvandring tidigare i år.

Pressmeddelande -

Arbetet för ett tryggt Kävlinge fortsätter!

Kävlinge kommun genomförde i maj månad en digital trygghetsvandring på uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa (RTH). Hundratals synpunkter lämnades och kommunen har nu tillsammans med Polisen gått igenom samtliga och arbetat med att se över behov av åtgärder.

Åtgärder till följd den digitala trygghetsvandringen

De åtgärder som kommer att inkluderas i det kommande trygghetsarbetet rör bland annat belysning, skrymmande buskage och fortkörning i kommunen.

- Även en lite mer svårdefinierad, allmän känsla av otrygghet sticker ut. Flera av platserna som pekats ut i denna kategori är centrerade till Kävlinge centrum och är redan i fokus för insatser från både kommun och polis i syfte att öka tryggheten. Kommunen arbetar exempelvis aktivt för att öka vuxennärvaron tillsammans med Nattvandrare och andra samarbetspartners, berättar Charlotte Malmborg som är säkerhetssamordnare och ansvarade för årets digitala trygghetsvandring i Kävlinge kommun.

Charlotte Malmborg berättar vidare att alla synpunkter som rör polisiära ärenden, exempelvis vid misstanke om brott, som inkom via den digitala trygghetsvandringen lämnats över till Polisen för vidare åtgärder.

- Synpunkterna från den digitala trygghetsvandringen ger Polisen bra vägledning i det kommande arbete under 2022. Vi noterar två kategorier som sticker ut och bidrar till den upplevda känslan av otrygghet: fortkörning samt ansamling av ungdomar. Polisen har genom tips och iakttagelser sedan tidigare loggat platser som är intressanta för åtgärder och vad gäller exempelvis fortkörning så stämmer synpunkterna i stort överens med Polisens egna intressepunkter för åtgärder under 2022, informerar kommunpolis Michael Rydberg.

Michael Rydberg påtalar också att det förekommit synpunkter som rör misstänkt droghandel, något som man alltid följer upp.

- Allmänhetens iakttagelser är viktiga för Polisen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och vi fortsätter att samverka med kommunen i dessa frågor.

Dåligt upplysta platser och mörk, skrymmande växtlighet på offentliga platser upplevs också som otrygga. Här har kommunen redan vidtagit åtgärder utifrån de inkomna synpunkterna och fler åtgärder planeras. En del platser har exempelvis redan fått bättre belysning.

- Vi planerar för investeringar i nya lampor under våren 2022 till cykelvägarna mellan Furulund och Kävlinge. Även området runt Kävlinge aktivitetspark (K.A.P.) kommer att få bättre belysning på trafikerade stråk. Detta är åtgärder till följd av de synpunkter som vi fått via den digitala trygghetsvandringen, berättar Ola Åkesson, gatuingenjör i Kävlinge kommun.

Mer information och en sammanfattning av de inkomna synpunkterna samt planerade åtgärder finns på Kävlinge kommuns webbplats: kavlinge.se/dtv2021

Kontaktperson

  Charlotte Malmborg, säkerhetssamordnare, Kävlinge kommun
  Telefon: 046-73 90 00
  sakerhet@kavlinge.se     Ämnen

     Kategorier

     Regioner


     Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

     Kontakter

     Kontakt Kävlinge

     Kontakt Kävlinge

     Presskontakt Kundtjänst Medborgarservice 046-73 90 00

     Relaterat innehåll

     Vi formar framtiden!

     Välkommen till Kävlinge - mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. I vår kommun finns en stark drivkraft att göra verklighet av drömmar. Tillsammans skapar vi de bästa möjligheterna att utvecklas och njuta av en hög livskvalitet. Det gör vi genom hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

     Kävlinge kommun

     Östra Stationstorget 1
     244 44 Kävlinge
     Sverige