Gå direkt till innehåll
Gång- och cykeltunnel i Kävlinge tätort.
Gång- och cykeltunnel i Kävlinge tätort.

Pressmeddelande -

Rådet för trygghet och hälsa bjuder in till digital trygghetsvandring

Markera i kartan, kommentera din markör och skicka in – svårare än så är det inte att via mobiltelefon, surfplatta eller dator ange upplevt otrygga platser runt om i Kävlinge kommun via den digitala trygghetsvandringen som öppnar upp måndag 3 maj.

Den digitala trygghetsvandringen innebär att besökare och kommuninvånare i alla åldrar via en digital karta och kort formulär kan ange platser som de upplever som otrygga på grund av exempelvis osäkra trafiksituationer, dålig belysning, skadegörelse eller nedskräpning. Underlaget, som samlas in under maj månad, kommer att ligga som grund för diverse trygghetsfrämjande insatser och hjälper Kävlinge kommun att rikta åtgärderna rätt. De mest markerade platserna runt om i kommunen kommer dessutom att kompletteras med en fysisk trygghetsvandring under hösten.

-Vad som upplevs som otryggt, skiljer sig åt människor och åldersgrupper emellan. För någon kan det handla om en mörk gångstig då en är ute och går med hunden eller vetskapen att barnen tryggt kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. För andra kan det vara en allmän känslan av otrygghet i ett område berättar Charlotte Malmborg, säkerhetssamordnare i Kävlinge kommun.

Du når den digitala trygghetsvandringen via kommunens webbplats kavlinge.se/dtv2021.

Resultatet redovisas på kavlinge.se/dtv2021 i sommar.

Kontaktpersoner
Björn Andersson, säkerhetschef
Charlotte Malmborg, säkerhetssamordnare

Telefon: 046-73 90 00 (växel)
E-post: sakerhet@kavlinge.se

FAKTARUTA
Rådet för trygghet och hälsa (RTH) består av representanter för Kävlinge kommun, Polismyndigheten, Räddningstjänst Syd, Svenska Kyrkan och övriga, kommunala intresseorganisationer. Genom att sammanföra dessa representanter tillvaratas den kompetens, erfarenheter och de personella resurser som finns hos rådets medlemmar gällande brottsförebyggande arbete.

Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott och otrygghet samt att främja säkerhet och tolerans. Målet är att medborgarna i Kävlinge kommun ska få leva i en kommun som upplevs som trygg och fri från brottslighet.

Ämnen

Taggar

Regioner


Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Presskontakt

Camilla Holmberg

Camilla Holmberg

Presskontakt Kommunikationschef 046-73 91 44

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige