Press release -

Marketplace STHLM - stolta medlemmar i Diversity Charter Sweden

Marketplace STHLM arbetar intensivt för att få samhället att fungera bättre, för att människor ska nå sin fulla utvecklingspotential, kunna leva hållbara och meningsfulla liv.

Idag upplever vi globala kriser och vardagliga chocker i samhället som leder till snabba och ofta kraftiga förändringar. Rätt hanterade kan allvarliga kriser skapa nya möjligheter att bli bättre på att ta tillvara människors olika förmågor, hushålla med begränsade resurser och naturtillgångar. Arbetet med att redan idag realisera de globala målen för hållbar utveckling är avgörande för att vara relevant imorgon.

Genom att inspirera till ökat kunnande och medvetande om kunders olikheter och behov kan nya, förbättrade varor, tjänster och erbjudanden skapas. Nya innovationer och hållbara produkter skapade av hållbara entreprenörer är avgörande för att hitta lösningar på den pågående klimatkrisen vilken förutsätter en snabb global förändring i hur vi använder våra gemensamma resurser.


”Utifrån egen erfarenhet vet jag att människor som ges möjlighet att bli delaktiga och som inkluderas i samhället aktivt bidrar till att utveckla det hållbart, något som lägger grunden för framtida generationer”, säger Bashar Yousif, Grundare och VD Marketplace STHLM.

  Diversity Charter Sweden poängterar att arbetet med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt är en konkret möjlighet för företag att stärka sin konkurrenskraft och verksamhetsnytta. Strategiskt mångfaldsarbete leder även till högre anseende som arbetsgivare och stärker varumärket hos kunder och leverantörer i Sverige och globalt.

  Genom medlemskapet i Diversity Charter Sweden vill Marketplace STHLM visa sitt engagemang för mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i arbetslivet. Det innebär bland annat att verka för en kultur som värderar och uppskattar individuella olikheter och ser olikheter som en möjlighet för verksamhetens framgång redan idag, en förutsättning för att vara relevant imorgon.

  ”Som företagare vill man bidra till att utveckla samhället hållbart och jag inspireras av energin som kommer av att koppla ihop individ-, företags- och samhällsutveckling. Det är också precis det som sker i mötet mellan människor i nätverket Marketplace STHLM. Ett koncept vi vill sprida till övriga landet”, avslutar Bashar Yousif.


   Related links

   Topics

   • Business enterprise

   Categories

   • community
   • mångfald
   • integration
   • samhällsfrågor
   • samarbete
   • inkludering
   • diversity
   • kollaboration

   Regions

   • Stockholm

   Vi jobbar mot att bidra till att fler verksamheter startas och växer. Vi erbjuder underrepresenterade entreprenörer i förorten möjligheten att snabbt och enkelt hitta kontors- eller butiksutrymme för att boosta företagsstarten och samtidigt ge access till ett stort nätverk, värdefulla kunskaper och inspiration samt verktyg.

   Vi erbjuder utvalda utställare att ställa ut sina produkter och tjänster för försäljning i vår exklusiva co-working space och showroom mitt i Högdalen Centrum.

   Dessutom får våra medlemmar kunskaper inom företagande, coachning inom marknadsföring, försäljning och ekonomisk rådgivning genom våra samarbetspartner.

   Contacts

   Bashar Yousif

   Press contact CEO 0707825082

   Related content