Gå direkt till innehåll
Nyttodjur i äppelblom
Nyttodjur i äppelblom

Pressmeddelande -

Nyttodjurparker anläggs i Kiviks Musteris äppelodlingar

I ett nytt gränsöverskridande projekt ska nyttodjurparker anläggas i Kiviks Musteris äppelodlingar. Forskare ska hitta svar på hur nyttiga insekter kan gynnas och hur den biologiska mångfalden kan öka i odlad mark. Även musteriets besökare kommer att kunna inspireras vad man själv kan bidra med i sin hemträdgård.

I ett gemensamt projekt ska Kiviks Musteri och forskare från Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation anlägga fyra stycken nyttodjurparker. Genom att skapa gynnsamma miljöer i äppelodlingarna ska forskare kunna identifiera var nyttodjuren föredrar att bo, vilken mat de gillar, vilka arter som ökar och hur de samverkar.

Initiativtagare till projektet är Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri och projektledaren Lotta Fabricius Kristiansen på SLU.
-Det behövs mer forskning och kunskap om nyttodjurens behov, men även om skadedjuren som ju i vissa fall är mat åt nyttodjuren. Samtidigt vill vi öka medvetenheten hos våra besökare om hur viktigt det är med biologisk mångfald, säger Jan Flemming Jensen.

– Vi vill lyfta goda exempel och skapa fler nyttiga åtgärder inom trädgårdsodlingen som ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Målet är att visa hur vi kan förena matproduktion med naturbevarande, berättar Lotta Fabricius Kristiansen

Redan sen tidigare arbetar Kiviks Musteri för ökad biodiversitet i sina odlingar genom att bland annat låta varannan rad vara oklippt, fällda träd och rishögar lämnas kvar och odlingar i träda sås med olika växtarter. Genom de anlagda nyttodjurparkerna kommer forskare närmre att kunna studera och lära av naturens eget system.

Det finns mycket man själv kan bidra med i sin egen hemträdgård.
-Det allra enklaste är att göra ingenting! Bara genom att låta bli att klippa gräset som är fyllt av blommor så har man gjort en insats, säger Jan Flemming Jensen.

- - - - 

Projektet har fått medel från Partnerskap Alnarp och sker i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, SLU, Lunds Universitet och Kiviks Musteri.

Medverkande
Jan Jensen (odlingschef på Kiviks Musteri)
Lotta Fabricius Kristiansen (forskningsassistent vid RådNu, institutionen för människa och samhälle på SLU Alnarp)
Maj Rundlöf (doktor i zooekologi vid Biologiska institutionen på Lunds universitet)
Ulf Nilsson (doktor i växtskyddsbiologi och sekreterare/trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens Riksorganisation), Teun Dekker (docent och forskare inom Växtskyddsbiologi och Kemisk Ekologi på SLU Alnarp)
Joachim de Miranda (docent och forskare på bihälsa vid SLU) i styrgruppen.

För mer information eller bokning av intervju med Jan Jensen alternativt någon annan i projektgruppen:
Ulrika Wistrand, kommunikationschef Kiviks Musteri
0702-88 63 29
ulrika.wistrand@kiviksmusteri.se

Ämnen

Taggar


Kiviks Musteri är ett svenskt familjeföretag i femte generationen som utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på frukt, bär och grönsaker. Vi har funnits på Österlen sedan 1888 och är idag ett modernt livsmedelsföretag med en familjär företagskultur och stort engagemang för bygden. Hållbarhet och ansvar kommer naturligt för oss som företag i en naturnära miljö. Idag har Kiviks Musteri 200 engagerade medarbetare och omsätter ca 700 msk. Varje år kommer dessutom 220.000 personer till våra besöksmål i Kivik och på Solnäs Gård för att uppleva oss på plats.

Presskontakt

Ulrika Wistrand

Ulrika Wistrand

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation +46702886329

Relaterat material

Relaterade nyheter

En smak av Österlen

Kiviks Musteri är ett svenskt familjeföretag i femte generationen som utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på frukt, bär och grönsaker.
Vi har funnits på Österlen sedan 1888 och är idag ett modernt livsmedelsföretag med en familjär företagskultur och stort engagemang för bygden. Hållbarhet och ansvar kommer naturligt för oss som företag i en naturnära miljö.
Idag har Kiviks Musteri 200 engagerade medarbetare och omsätter ca 700 msk.
Varje år kommer dessutom 220.000 personer till våra besöksmål i Kivik och på Solnäs Gård för att uppleva oss på plats.