Gå direkt till innehåll

Ämnen: Offentlig sektor

Maria Holmström och Albin Ekenberg är verksamhetsledare för Aktivitet Förebygger i Klippans kommun

Aktivitet Förebygger inleder samarbete med Antilopenskolan och Pilagårdskolan

Aktivitet Förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sätts i fokus. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

Under läsåret 2023/2024 kommer elever i årskurs fyra och sex på Antilopenskolan och Pilagårdskolan i Klippans kommun genomföra 10 olika idrotts- och kulturaktiviteter un

Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet.

Klippans kommun är en medelstor kommun i nordvästra Skåne. Här bor nästan 18 000 personer, som kallar någon del av vår natursköna kommun för hemma. Klippans kommun består, förutom av centralorten Klippan, av tre större tätorter; Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Hela kommunen präglas av den otroligt vackra naturen, och Söderåsens nationalpark lockar varje år tusentals besökare.
Näringslivet i Klippans kommun har en lång tradition och det fördelaktiga läget med bra kollektivtrafik och närheten till större städer gör kommunen till en populär plats att starta företag.

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Sverige