Gå direkt till innehåll
Ganneviksstipendiet 2021 till Goran Kajfeš, Niki Tsappos, Ingela Olsson, Christine Ödlund, Roy Andersson och MYCKET

Pressmeddelande -

Ganneviksstipendiet 2021 till Goran Kajfeš, Niki Tsappos, Ingela Olsson, Christine Ödlund, Roy Andersson och MYCKET

En tidlös jazzinspiratör som ständigt tar med publiken på nya stigar och en pionjär inom street- och hiphopdans vars rörelsespråk förtrollar med explosivitet och skörhet. En skådespelare som hand i hand med sina roller är människans ställföreträdare på scen. En konstnär som i gränslandet mellan det synliga och det osynliga visar oss växters språk, en regissör som med helt eget uttryck skapar oförglömlig konst för publik världen över och ett unikt formgivarkollektiv som med fingertoppskänsla och glädje skapar gemensamma rum. De sex Ganneviksstipendiaterna 2021 utforskar inom sina konstarter livet och vad det är att vara människa med en värme och nyfikenhet som smittar av sig.

Ganneviksstipendiet består av 500 000 kronor vardera och en statyett. Statyetten är skapad av formgivaren Samir Alj Fält. Stipendiet instiftades för nio år sedan tack vare att affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik i sitt testamente lyfte fram Konstnärsnämnden och testamenterade en stor summa ämnad som stöd till svenska konstnärer.

En röd tråd bland årets Ganneviksstipendiater är deras nyfikenhet inför livet och människan. På sina respektive vis utforskar och gestaltar de sina universum och bjuder sedan in oss att upptäcka världen med dem. Det är en upptäckarglädje som känns mer välbehövlig än någonsin, efter den tid som har varit. Vi hoppas på att dessa stipendier ger konstnärerna ännu större möjlighet att ta med fler på den upptäcktsresan, säger Ellen Wettmark, styrelsens ordförande.

Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål tillkännager med stolthet årets stipendiater. Motiveringarna för stipendiaterna lyder:

Musik - Goran Kajfeš
Med jazzens allra finaste nyfikenhet som utgångspunkt skapar Goran sin lika tidlösa som samtida musikaliska värld. Med influenser från vitt skilda platser och sammanhang som vid första anblick inte tycks kunna höra samman, hittar han ett självklart samspel med trumpeten, kompositionerna och medmusikerna. På sin väg inspirerar han oss andra att våga oss ut på nya, okända, musikaliska resor.

Dans - Niki Tsappos
Med en stark individualitet och aldrig sviktande energi både på och bakom scenen är Niki Tsappos utan tvekan Sveriges främsta representant inom street- och hiphopdansen. Hon är en innovativ pionjär som dansare, domare och pedagog. Hon har banat väg för otaliga andra inom fältet och öppnat upp möjligheter för fler kvinnor att ta plats på scenen. En teknisk förmåga utan gränser vars rörelsespråk förtrollar betraktaren i mötet mellan explosivitet och hänförande skörhet.

Teater - Ingela Olsson

Ingela Olssons gestaltning är både rå och estetisk, fysisk och genomlevd, alltid som ett kärl för texten. Aldrig tvärtom. Hennes repliker är både plötsliga och självklara och skär genom bruset som en varning, både uppfordrande och lugnande på samma gång. Lyssna! Hon är en utpräglad ensembleskådespelare som många gånger också stått fram som en solitär, alltid beredd, alltid överraskande, alltid drabbande. När hon som människans ställföreträdare på scen gestaltar livets svårigheter, tar hon en del av tyngden från åskådarens axlar och gör livet lättare att leva.

Bild - Christine Ödlund

Christine Ödlunds konstnärskap undersöker gränslandet mellan det synliga och det osynliga, mellan det påtagliga och det knappt förnimbara. I sina verk framträder konstnären som en, i bästa bemärkelse, forskare inom färg och form, ljud och rörelse. Hon sammanfogar beprövad vetenskap med esoterisk kunskap till konstverk där pendlingen mellan makro- och mikronivåer är genomgående och kopplingen till magisk realism samsas med en tydlig redovisning av objektets egen struktur. Med stor känslighet och en osviklig förmåga att fånga biologiska signaler får hon oss att erfara en unik värld där växter kommunicerar med varandra och vibrationer skakar om vedertagna uppfattningar om tillvaron.

Film - Roy Andersson

Roy Andersson skapar med en stor noggrannhet rum där scener och berättelser gestaltar människans prövningar. Där fogas filmens alla element samman till ett personligt och unikt uttryck. Roy Anderssons filmer går sina egna vägar och betraktar längs resan människans villkor i vardagen och samhället. I den filmvärlden ryms både allvar och humor, i spelet däremellan uppstår oförglömlig konst som i slutändan leder filmerna hem till ny publik världen över.

Form - MYCKET

Kollektivet MYCKET har utvecklat en unik konstnärlig forskningspraktik och är en nyskapande röst som berikar och omvandlar privata och offentliga rum. Influerade av gränslandet mellan den byggda miljön och den betraktande individen skapar formgivarna och arkitekterna i kollektivet gränsöverskridande och maximalistiska former som speglar en utopi såväl som verkligheten. I hjärtat av deras arbeten finns en hantverksskicklighet och gestaltningslust som är ostoppbar.

Om Per Gannevik

Per Gannevik (1931–2011) var affärsman, konstsamlare och mecenat, som med åren blev en av de större konstsamlarna under sin tid. Hans samling med 38 verk av bl a Bruno Liljefors, Sven X:et Erixson och Bror Hjorth donerade han till Jönköpings läns konstförening. Han förstod att konst behövs och att konstnärer måste kunna leva. Per Gannevik gjorde i sitt testamente Konstnärsnämnden till universalarvinge.

Om Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål
Konstnärsnämnden bildade 2012 Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål. Enligt Per Ganneviks önskan att främja det svenska kulturarvet delar stiftelsen årligen ut stipendier till verksamma konstnärer inom bild- och form, musik, teater, dans och film.

Ganneviksstipendierna har delats ut sedan 2013. Syftet med stipendiet är att stödja konstnärskap som kan förväntas få stor betydelse för det svenska kulturarvet.

Håll koll på Ganneviksstipendiet på sociala medier! I år har vi ingen traditionell prisutdelning men vi finns på Facebook och på Instagram.

Ämnen

Kategorier


Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Kontakter

Josefin Morge

Josefin Morge

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation & press 08-506 550 96
Mika Romanus

Mika Romanus

Presskontakt Direktör och myndighetschef 08-506 550 80

Relaterat innehåll

Relaterade event

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Vårt uppdrag omfattar yrkesverksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Vi fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt utbyte, samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Vi samverkar
regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Sverige