Gå direkt till innehåll
Kompassrosstipendiat 2019, Hamza Mostafa, foto: Nathalie Malic/Stiftelsen Ungt Ledarskap
Kompassrosstipendiat 2019, Hamza Mostafa, foto: Nathalie Malic/Stiftelsen Ungt Ledarskap

Pressmeddelande -

Hamza Mostafa får stipendiet Kompassrosen för sitt engagemang och omtanke om sina medmänniskor

Hamza Mostafa, är 21-åringen från Linköping som ”med värdebaserat ledarskap, baserat på omtanke och medkänsla skapar nya möjligheter och framtidstro för sina medmänniskor världen över”. Genom initiativen Tjugaräddarliv, Life2mothers och Kvarter1 gör han skillnad. Hamza brinner för jämställda rättigheter bland unga i Linköpings utanförskapsområden, såväl som i andra delar av världen. Den 24 april tar han emot stipendiet Kompassrosen på Kungliga slottet.

Hamza är själv uppväxt i ett av Linköpings utanförskapsområden. Vid sidan av universitetsstudierna arbetar Hamaza som fritidsledare. Han är också en av huvudpersonerna bakom Ortens bästa poet, Linköpings största poesitävling och sitter i Röda Korsets ungdomsförbunds styrelse. Utöver det jobbar han extra som tolk och varit en aktiv volontär i byrån mot diskriminering i Östergötland. Vid sidan av detta är han initiativtagare bakom flertalet projekt, bland annat Life2mothers som arbetar för projekt kring att förändra förutsättningarna kring mödradödlighet i Somalia.

– Jag har alltid drömt om ett samhälle där alla – oavsett kön, etnicitet, religion, bakgrund, sexuell läggning – får vara en del. Där likheter och olikheter tas tillvara. Så istället för att fokusera all min tid på att få höga betyg på universitet ändrade jag mitt mindset till att med hjälp av min kunskap från universitet förverkliga min vision, att göra världen till en lite bättre plats att leva på, säger Hamza Mostafa och fortsätter;

– Jag vill ge tillbaka till mina föräldrar som varit en grundtrygghet i mitt liv, och till alla de som har svåra förutsättningar, till de som har det sämre än mig. Det är tack vare mina föräldrar jag har den plattform jag har i dag. Och för att skapa den förändring jag vill krävs det samarbete och engagemang.

Hamzas ledarskap präglas av medkänsla och omtanke baserat på mänskliga rättigheter. Som ledare vill han hjälpa de som inte har samma möjligheter och förutsättningar, vara nyfiken och utbilda människor om fördomar och negativa stereotyper som finns i samhället. Han beskrivs av andra som klok, kreativ och omtänksam.

– Stipendiet Kompassrosen ger mig möjlighet att bredda mitt nätverk. Jag vill också vara med och bidra till att bredda bilden av ledarskap och att förmedla för andra unga att ”om han kan, så kan jag också”, säger Hamza Mostafa.

– Årets Kompassrosstipendiater är starka förbilder för ett ungt värdebaserat ledarskap. Gemensamt för årets stipendiater är att de alla tydligt skapar bättre förutsättningar för andra och bidrar till en mer inkluderande och jämställd värld. Ett ungt och nyfiket värdebaserat ledarskap fyllt med mod, omtanke och handlingskraft behövs för att möta samhällets utmaningar idag, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

För mer information och ackreditering kontakta:
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, 0706 72 84 70 eller epost:rebecca.sundberg@ungtledarskap.se

Louise Bergén, presskontakt Kompassrosstipendiaterna, telefon: 0704 91 90 96 eller epost:louise.bergen@hedbergpr.se

För pressackreditering stipendieutdelning 24 april kontakta Kungl. Hovstaternas Informationsavdelning, epost: press@royalcourt.se telefon: 08-402 60 00

Relaterade länkar

Kategorier


Om Kompassrosen

Varje år nomineras hundratals unga ledare för sitt engagemang och sin drivkraft att på skilda sätt och i olika branscher verka för förändring och förbättring med stöd i sitt ledarskap. I år delas Kompassrosen ut för 13:e året i rad och hittills har 38 unga ledare fått stipendiet. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Kompassrosceremonin är den 24 april och stipendiet delas ut av H.M. Konungen på Kungliga slottet. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium som delas ut till tre unga ledare under 25 år. Pengarna ska användas till personlig- och ledarskapsutveckling. Seminariet Ungt Ledarskap äger rum den 19 juni i Kalmar.

Presskontakt

Ida Hennerdal

Ida Hennerdal

Presskontakt Verksamhetsledare Sverige +46 (0)70- 672 84 70

Relaterat innehåll

Stiftelsen Ungt Ledarskap sätter det värdebaserade ledarskapet främst.

Vi drivs av att vara med och utveckla framtidens ledare och av att visa den positiva effekten av unga i framträdande positioner. Vi är övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i goda värderingar. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg är vi med och gör det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Kungliga Slottet
107 70 Stockholm
Sverige