Gå direkt till innehåll
Tre unga kvinnor får pris av H.M. Konungen för utmärkande insatser inom civilsamhälle, sjukvård och integration

Pressmeddelande -

Tre unga kvinnor får pris av H.M. Konungen för utmärkande insatser inom civilsamhälle, sjukvård och integration

Årets upplaga av stipendiet Kompassrosen går till Hanna Larsson, 23 år, för viljan att skapa ett rättvist vårdsystem, Helen Izzeddine, 25 år, för viktiga ungdomssatsningar i miljonprogramsområden, och Linda Hjort, 25 år för sitt brinnande engagemang inom Scouterna och KFUM Sverige. Stipendiet delas ut för 16:e året i rad av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och syftar till att rikta ljuset mot unga ledare som med mod, tanke och handlingskraft utmärkt sig inom värdebaserat ledarskap. Den fjärde maj mottar stipendiaterna utmärkelsen från kung Carl XVI Gustaf på Kungliga slottet.

Ungdomsundersökningar har i flera år konstaterat att dagens unga drivs av att rädda världen. Dessutom ser hela åtta av tio unga sig själva som ledare i framtiden, enligt rapporten Ungdomsfokus 2022. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta och ta till vara på unga ledares driv och idéer, bland annat genom stipendiet Kompassrosen. I år går priset till tre unga kvinnor som med ett värdebaserat ledarskap adresserat utmaningar inom civilsamhället, den psykiatriska vården och integrationen i Sverige.

– Jag är otroligt stolt att se Hanna, Helen och Linda ta emot årets stipendium. De har visat att man genom att leda utifrån egna värderingar och inre kompass kan skapa reell förändring för sig själv, sina medmänniskor och sitt samhälle. Framtidens ledare är här och redo att axla vår tids stora utmaningar, och jag hoppas att fler etablerade ledare vågar ta till vara på deras ovärderliga kompetens, säger Ida Hennerdal, verksamhetsledare Ungt Ledarskap.

Den fjärde maj äger en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm rum där stipendiaterna kommer få motta Kompassrosens utmärkelse av kung Carl XVI Gustaf.

Hanna Larsson, 23 år från Stockholm och grundare av föreningen Psynlighet
Hanna är läkarstudenten som brinner för att skapa ett mer rättvist vårdsystem. Hon grundade därför Psynlighet, en förening som vill synliggöra psykiatrins systematiska brister. Hanna tilldelas stipendiet för att hon: ”med ett värdebaserat ledarskap grundat i omtanke och stort personligt engagemang, går före i kampen för en förbättrad psykisk hälsa för alla.”

– Mitt värderingsstyrda ledarskap har till stor del påverkats av min uppväxt och min psykiska hälsa, därför är jag så himla stolt över att uppmärksammas över mitt engagemang med Psynlighet. Jag hoppas att det kommer leda till ännu mer förändring, för jag står inte ut med att se liv gå förlorade i onödan när vi som samhälle egentligen har alla resurser vi behöver för att rädda dem, säger Hanna.

Helen Izzeddine, 25 år från Markaryd och grundare av nätverket Ladies of Tomorrow
Helen har förutom sitt engagemang i flertalet ungdomssatsningar i Skåne startat flera projekt. Exempelvis Ladies of Tomorrow, ett nätverk för unga kvinnor i miljonprogramsområden som syftar till att inspirera varandra och utbyta kunskaper. Utöver sina engagemang är Helen gruppchef på köksavdelningen på IKEA i Älmhult med ansvar för 40 medarbetare. Helen tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap som bygger på handlingskraft, personlig mognad och intresse för andra människors livsvillkor, är en förebild för andra."

– Mina föräldrar har alltid varit mina största förebilder och min ledarskapsstil att vilja arbeta hårt och göra skillnad kommer från dem. Att komma till ett nytt land som till en början var helt främmande men som de idag stolt kallar sitt hem, den inställningen har tagit mig dit jag är idag, säger Helen.

Linda Hjort, 25 år från Lund och vice ordförande för KFUM Sverige
Med en vilja att engagera barn och unga i civilsamhället har Linda sedan barnsben hittat otaliga sätt att bidra till samhället i b.la. Scouterna, och idag är hon vice ordförande för KFUM Sverige. Utöver sitt ideella engagemang studerar Linda en master i rättssociologi vid Lunds universitet. Linda tilldelas stipendiet för att hon: “med ett värdebaserat ledarskap baserat på mod och inkludering har utvecklat etablerade institutioner och visat på kraften som finns i att arbeta tillsammans.”

– För mig handlar ledarskap om öppenhet och lyhördhet, men även att vara trygg i sina egna värderingar. Min tid i Scouterna gav mig de verktygen, vilket har varit ovärderligt för mig, säger Linda.

  För mer information om Kompassrosen och prisutdelningen, vänligen kontakta:
  Ida Hennerdal, verksamhetsledare för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ida.hennerdal@ungtledarskap.se, +46 (0)70- 672 84 70

  För kontakt med stipendiaterna:

  Hanna Larsson
  hannak.larsson98@gmail.com, 070-245 03 97

  Helen Izzeddine
  helenizzeddine97@gmail.com, 070-826 22 39

  Linda Hjort
  linda-hjort@hotmail.com, 072-527 55 05

  Om Kompassrosen
  Kompassrosen uppmärksammar unga förmågor som visat särskilt prov på ett värdebaserat ledarskap. För att bli kvalificerad ska kandidaten vara mellan 20 och 25 år. Kompassrosen har delats ut sedan 2007 och bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet uppgår till 50 000 kronor och pengarna ska användas till personlig ledarskapsutveckling.

  Om Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
  Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap skapades i samband med Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 60-årsdag, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen sätter det unga värdebaserade ledarskapet främst och drivs av att vara med och utveckla framtidens ledare samt att visa den positiva effekten av unga i framträdande positioner. Det är en övertygelse att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i goda värderingar. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg gör Stiftelsen Ungt Ledarskap det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.


     Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap finns för att visa på kraften hos unga ledare. Vi tror att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle. Ett samhälle byggt på mod, omtanke och handlingskraft. Och vi vet att unga ledare är avgörande för att lyckas med det. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg är vi med och gör det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

     Kontakter

     Ida Hennerdal

     Ida Hennerdal

     Presskontakt Verksamhetsledare Sverige +46 (0)70- 672 84 70

     Relaterat innehåll

     Stiftelsen Ungt Ledarskap sätter det värdebaserade ledarskapet främst.

     Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap finns för att visa på kraften hos unga ledare. Vi tror att det är möjligt att bygga ett bättre samhälle. Ett samhälle byggt på mod, omtanke och handlingskraft. Och vi vet att unga ledare är avgörande för att lyckas med det. Med utbildning, ledarskapsseminarier och stipendier som verktyg är vi med och gör det möjligt för unga att ta plats i ledande roller.

     Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
     Kungliga Slottet
     107 70 Stockholm
     Sverige