Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Halvering av växthusgaser med KRAV-fiske

KRAV-godkänt torskfiske släpper ut 54 procent mindre växthusgaser än ”vanlig” torsk, visar en ny rapport. I dag finns den första KRAV- torsken som fiskats enligt KRAVs nya klimatregler i butik.

Utsläppen av växthusgaser från KRAV-torsk är cirka 54 procent mindre än torsk som inte är miljömärkt, enligt rapporten ”Klimatsmart KRAV-fiske” som KRAV tagit fram tillsammans med SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik.

Ett 400 grams KRAV-torsk block har från det att det fiskas till dess det fraktats till butik släppt ut cirka 0,6 kg koldioxid medan det genomsnittliga torskblocket släpper ut cirka 1,3 kg koldioxid.

– KRAVs nya klimatregler ger verkligen effekt. Att köpa KRAV-torsk är en rejäl markering som gynnar ett hållbart fiske. Genom att välja miljömärkt mer än halverar man fiskens klimatpåverkan, jämfört med om man inte väljer alls, säger Johan Cejie, Klimatexpert, KRAV.

Från och med i dag går Coops KRAV-godkända Änglamarkstorsk att köpa i butik. Den är fiskad av Domstein enligt KRAVs nya klimatregler, vilket bland annat innebär att bara en halv liter bränsle tillåts per kilo landad fisk.

– Eftersom KRAV-godkänt fiske bara sker på fiskbestånd med gott om fisk behöver fiskebåtarna inte köra så länge för att fånga fisken. Dessutom används energisnåla metoder och utrustning. Sammantaget innebär det en ordentlig minskning av utsläppet av klimatgaser, säger Johan Cejie.

Domstein håller på att anpassa alla tolv KRAV-godkända linfiskebåtar till de nya klimatreglerna. Bland annat byts frysutrustningen eftersom freoner inte tillåts som köldmedel. Bara naturliga medel som till exempel ammoniak och koldioxid får användas.

– Det var helt naturligt att anpassa vår process till KRAVs nya klimatregler. Vi vill göra allt för att konsumenten ska kunna välja klimatsmart fisk, säger Ulrica Wahlund, Domstein.

I dag uppmärksammar Coop Forum i Häggvik att Änglamark är den första klimatsmarta KRAV-torsken. Sedan i fjol har Coop en egen lista över vilken fisk som kan köpas och ätas om konsumtionen ska vara hållbar.

– Att Coop Änglamarks torsk märks med nya KRAV-märket ligger i linje med vår nya strategi för ett levande hav. Coop stödjer och driver på utvecklingen av miljömärkta alternativ för att göra fisket och fiskodlingen mer hållbar, säger Mikael Robertsson, Miljöchef Coop.

KRAV-märkt fiske:

 • sker på åtta kontrollerade och hållbara fiskbestånd som godkänts för KRAV-fiske. Bland annat kontrolleras eventuella miljögifter i fiskbeståndet. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fiskbeståndet inte godkänns.
 • med begränsad klimatpåverkan
 • med redskap som begränsar bifångster och effekter på ekosystemen
 • med positionsbestämning av fiskebåtarna så att konsumenten får en riktigt bra uppfattning om vem som har fångat fisken och var.

Läs mer: http://www.krav.se/Foretag/Certifieringar/Fiske/

Rapporten:

 • visar att ett genomsnittligt torskblock på 400 gram släpper ut drygt 1,3 kg växthusgaser.
 • visar att Domstein och Coops Änglamarks KRAV-torsk ger utsläpp på cirka 0,6 kg växthusgaser.
 • visar att ett torskblock med KRAVs märke ger utsläpp på max 0,8 kg växthusgaser, som ett teoretiskt maxvärde.
 • har gjorts utifrån bränsleförbrukning per kilo fångad fisk, vilket köldmedel som används på båtarna, samt efterförljande förädling, packning och transporter.
 • tillämpar massallokering, som är en princip för hur man fördelar ”klimatkostnaden” mellan kött, ben och inälvor. Allokeringsprinciper och andra avgränsningar varierar. Därför bör man vara försiktig med att jämföra värden mellan studier.

Ladda ner rapporten "Klimatsmart KRAV-fiske" här

Kontakt:
Johan Cejie, Klimatexpert KRAV, 0706-65 93 76
Mikael Robertsson, Miljöchef Coop, 08-743 15 09
Ulrica Wahlund, Domstein Sverige, 070-399 93 53
Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV, 070 665 95 30

Ämnen

Kategorier


Det här är KRAV:

 • KRAV etablerades 1985
 • KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 26 medlemmar från både handel, konsumenter, miljö- och djurrättsorganisationer, producenter och förädlingsindustrin
 • KRAV utvecklar regler som främjar en hållbar livsmedelsproduktion

KRAV-märket innehåller:

 • Regler för ekologiskt jordbruk, i korthet odling utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel
 • Regler för god djuromsorg med fokus på djurens naturliga beteende
 • Regler för god hälsa som bland annat innebär att KRAV-märkta produkter enbart innehåller naturliga färg- och smakämnen. GMO är förbjudet
 • Regler för socialt ansvar som värnar arbetarnas rätt att organisera sig och reglerar arbetsvillkoren
 • Regler som begränsar matens klimatpåverkan

Visste du att:

 • Under 2009 ökade andelen KRAV-ansluten jordbruksmark med 71 procent
 • Det idag finns 3600 KRAV-lantbrukare och över 5000 KRAV-märkta produkter
 • Försäljningen av KRAV-märkt fisk fördubblades under 2009
 • Det idag finns över 600 000 KRAV-värphöns

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Relaterat innehåll

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märkt mat bidrar till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsvillkor. KRAV är en ekonomisk förening, ägd av 23 medlemsföretag och organisationer.

KRAV
Klostergatan 13, Box 1037
751 40 Uppsala
Sweden